ลายเซ็นดิจิทัล
ภาพรวม

เรียนรู้เกี่ยวกับลายเซ็นดิจิทัล รวมถึงสถาปัตยกรรม ฟังก์ชันการทำงาน และประโยชน์

ลองตอนนี้

ลายเซ็นดิจิทัล

ลายเซ็นดิจิทัลคืออะไร

ลายเซ็นดิจิทัลเป็นทางเลือกสมัยใหม่แทนการเซ็นชื่อและประทับตราด้วยตนเอง ช่วยทำให้กระบวนการลงนามมีความปลอดภัย และป้องกันเอกสารจากการถูกปลอมแปลง ลายเซ็นดิจิทัลจะแนบลายนิ้วมือดิจิทัลไว้บนเอกสารของคุณ และจะตรวจหาการเปลี่ยนแปลงตลอดอายุการใช้งานของเอกสาร ในกระบวนการนี้ การแก้ไขเอกสารที่ไม่ได้รับอนุญาตจะถูกตรวจพบและผู้รับจะได้รับแจ้ง ลายเซ็นดิจิทัลได้รับการพิสูจน์แล้วว่าสามารถทำให้กระบวนการเซ็นเอกสารมีความปลอดภัยสูง เป็นของแท้ และได้มาตรฐาน ทั้งยังมีผลผูกพันตามกฎหมายและได้รับการยอมรับจากทั่วโลก

ลายเซ็นดิจิทัลมีการทำงานอย่างไร

กระบวนการนี้มีขั้นตอนต่อไปนี้

ด้านผู้ส่ง

  • ผู้ส่งอัปโหลดเอกสาร กรอกรายละเอียด เพิ่มผู้รับ และส่งเอกสารเพื่อขอลายเซ็น
  • จากนั้นแฮชรหัสลับจะถูกสร้างขึ้นสำหรับเอกสาร
  • แฮชที่สร้างขึ้นนี้จะได้รับการเข้ารหัสโดยใช้คีย์ส่วนตัวของผู้ส่ง (คีย์ส่วนตัวจะถูกเก็บไว้อย่างปลอดภัยในกล่อง HSM)
  • จากนั้นแฮชรหัสลับจะถูกแนบไว้ในเอกสาร
  • เอกสารที่เข้ารหัสจะถูกส่งไปยังผู้รับพร้อมใบรับรองคีย์สาธารณะของผู้ส่ง
ลายเซ็นดิจิทัล

ด้านผู้รับ

  • ผู้รับจะได้รับเอกสารที่มีใบรับรองคีย์สาธารณะของผู้ส่งแนบมา
  • จากนั้นผู้รับจะถอดรหัสแฮชรหัสลับโดยใช้ใบรับรองคีย์สาธารณะของผู้ส่ง
  • เมื่อทำการถอดรหัสแล้ว ผู้รับจะได้รับแฮชที่สร้างโดยผู้ส่ง
  • แฮชรหัสลับจะถูกสร้างขึ้นอีกครั้งให้กับเอกสารทางด้านของผู้รับ
  • แฮชรหัสลับทั้งสองแฮชนี้จะถูกนำมาเปรียบเทียบกัน หากแฮชตรงกัน แสดงว่าเอกสารไม่ได้ถูกเปลี่ยนแปลงใดๆ

ทำไมจึงควรใช้ลายเซ็นดิจิทัล

ลายเซ็นดิจิทัลทำให้กระบวนการเซ็นเอกสารทั้งหมดมีความปลอดภัยอย่างมาก วิธีนี้มีข้อดีหลายอย่าง

ลายเซ็นดิจิทัลช่วยรับรองว่าเอกสารจะมีความถูกต้อง สมบูรณ์ และมีผลบังคับใช้

ความถูกต้อง

ลายเซ็นดิจิทัลสร้างความมั่นใจให้กับการลงนามโดยผู้ลงนามด้วยการจัดเก็บคีย์ส่วนตัวของพวกเขาอย่างปลอดภัยในขณะที่แบ่งปันคีย์สาธารณะร่วมกับผู้รับรายอื่น บริการลายเซ็นดิจิทัลบางเจ้าอย่าง Zoho Sign จัดเก็บคีย์ส่วนตัวไว้ในโมดูลความปลอดภัยด้วยฮาร์ดแวร์ที่มีความปลอดภัยระดับสูง (กล่อง HSM) เพื่อรับรองความถูกต้อง

ความถูกต้อง

ความสมบูรณ์

ฟังก์ชันแฮชรหัสลับที่เพิ่มในเอกสารแต่ละฉบับจะขึ้นอยู่กับเนื้อหาของเอกสาร การเปลี่ยนแปลงเล็กๆ น้อยๆ ในเอกสารจะมีผลต่อแฮช ซึ่งระบุว่าเอกสารถูกแก้ไข ด้วยวิธีนี้ จึงเป็นไปไม่ได้เลยที่จะแก้ไขเนื้อหาของเอกสารโดยที่ไม่มีการตรวจพบ

มีผลบังคับใช้

เอกสารที่เซ็นด้วยลายเซ็นดิจิทัลจะทิ้งลายนิ้วมือแบบดิจิทัลเอาไว้ เมื่อผู้ใช้เซ็นเอกสารแล้ว พวกเขาจะไม่สามารถกล่าวได้ว่านี่เป็นเอกสารที่ไม่ถูกต้องตามกฎหมาย Zoho Sign จะแสดงเส้นทางการตรวจสอบของผู้ลงนามทั้งหมด รวมทั้งกิจกรรมของผู้ลงนามพร้อมประทับเวลาและที่อยู่ IP