ลายเซ็นดิจิตอล
ภาพรวมทั้งหมด

เรียนรู้เกี่ยวกับลายเซ็นดิจิตอลและสถาปัตยกรรม ฟังก์ชันการทำงาน & ประโยชน์ 

ลองตอนนี้

ลายเซ็นดิจิตอล คืออะไร

ลายเซ็นดิจิตอลเป็นทางเลือกสมัยใหม่แทนการเซ็นชื่อและประทับตราด้วยตนเอง ช่วยทำให้กระบวนการลงนามมีความปลอดภัย และป้องกันเอกสาร จากการถูกปลอมแปลง ลายเซ็นดิจิตอลจะแนบลายนิ้วมือดิจิตอลไว้บนเอกสารของคุณ และจะตรวจหาการเปลี่ยนแปลงตลอดอายุการใช้งานของเอกสาร ในกระบวนการนี้ หากตรวจพบการเปลี่ยนแปลงใดๆ ต่อเอกสาร โดยไม่ได้รับอนุญาต ผู้รับก็จะได้รับการแจ้งเตือน ลายเซ็นดิจิตอลได้รับการพิสูจน์แล้วว่าสามารถทำให้กระบวนการลงนามในเอกสารมีความปลอดภัยสูง สมบูรณ์ และมีผลบังคับใช้ ทั้งยังมีผลผูกพันตามกฎหมายและได้รับการยอมรับจากทั่วโลก

ลายเซ็นดิจิตอลมีการทำงานอย่างไร 

กระบวนการนี้มีขั้นตอนต่อไปนี้

ด้านผู้ส่ง

  • ผู้ส่งจะอัพโหลดเอกสาร กรอก รายละเอียด เพิ่มผู้รับ และส่งเอกสารเพื่อขอลายเซ็น
  • จากนั้นแฮชรหัสลับจะถูกสร้างขึ้นสำหรับเอกสาร
  • แฮช ที่สร้างขึ้นนี้จะได้รับการเข้ารหัสโดยใช้คีย์ส่วนตัวของผู้ส่ง (คีย์ส่วนตัวจะถูกเก็บไว้อย่างปลอดภัยใน กล่อง HSM)
  • จากนั้นแฮชรหัสลับจะถูกแนบไว้ในเอกสาร
  • เอกสารที่เข้ารหัสจะถูกส่งไปยังผู้รับพร้อมใบรับรองคีย์สาธารณะของผู้ส่ง

ด้านผู้รับ

  • ผู้รับจะได้รับเอกสารที่มีใบรับรองคีย์สาธารณะของผู้ส่งแนบมา
  • จากนั้นผู้รับจะถอดรหัสแฮชรหัสลับโดยใช้ใบรับรองคีย์สาธารณะของผู้ส่ง
  • เมื่อทำการถอดรหัสแล้ว ผู้รับจะได้รับแฮชที่สร้างโดยผู้ส่ง
  • แฮชรหัสลับจะถูกสร้างขึ้นอีกครั้งให้กับเอกสาร ทางด้านของ ผู้รับ
  • แฮชรหัสลับทั้งสองแฮชนี้จะถูกนำมาเปรียบเทียบกัน หากแฮชตรงกัน แสดงว่าเอกสาร ไม่ได้ถูกเปลี่ยนแปลงใดๆ

ทำไมจึงควรใช้ลายเซ็นดิจิตอล

ลายเซ็นดิจิตอลช่วยให้กระบวนการลงนามในเอกสารมีความปลอดภัยสูง อีกทั้ง วิธีนี้

ยังมีประโยชน์มากมายอีกด้วย

ลายเซ็นดิจิตอลช่วยรับรองว่าเอกสารจะมีความถูกต้อง สมบูรณ์ และมีผลบังคับใช้

ความถูกต้อง

ลายเซ็นดิจิตอลช่วยยืนยันการมีส่วนร่วมของผู้ลงนามโดยการจัดเก็บคีย์ส่วนตัวไว้อย่างปลอดภัยขณะแบ่งปันคีย์สาธารณะกับผู้รับคนอื่นๆ บริการลายเซ็นดิจิตอลบางราย เช่น Zoho Sign จัดเก็บคีย์ส่วนตัวไว้ในโมดูลความปลอดภัยด้วยฮาร์ดแวร์ที่มีความปลอดภัยระดับสูง (กล่อง HSM) เพื่อให้แน่ใจถึงความถูกต้องของเอกสาร

ความสมบูรณ์

ฟังก์ชันแฮชรหัสลับที่เพิ่มในเอกสารแต่ละฉบับจะขึ้นอยู่กับเนื้อหาของเอกสาร การเปลี่ยนแปลงเพียงเล็กน้อยกับเอกสารจะส่งผลต่อแฮชเพื่อระบุว่าเอกสารดังกล่าวมีการเปลี่ยนแปลง ด้วยวิธีนี้ การปรับเปลี่ยนเนื้อหาของ เอกสารจึงไม่สามารถทำได้โดยไม่ถูกตรวจพบ

มีผลบังคับใช้

เอกสารที่ลงนามด้วยลายเซ็นดิจิตอลจะทิ้งลายนิ้วมือดิจิตอลไว้ เมื่อผู้ใช้ลงนามในเอกสารแล้ว จะไม่สามารถอ้างถึงความไม่ถูกต้องสมบูรณ์ตามกฎหมายได้ Zoho Sign จะแสดงเส้นทางการตรวจสอบของผู้ลงนามทั้งหมด รวมทั้งกิจกรรมของผู้ลงนามพร้อมประทับเวลาและที่อยู่ IP