ผู้ใช้แบ่งปันความรักสำหรับ Zoho Show

ตั้งแต่ธุรกิจขนาดเล็ก ถึงนักการตลาดดิจิตอล และนักการศึกษา ผู้ใช้จากทุกชนชั้นมีความเพลิดเพลินจากการใช้ Show เรียนรู้เพิ่มเติมจากเรื่องราวที่น่าตื่นเต้นด้านล่าง

แบนเนอร์คำติชม

Our success stories

 • Powerful and comprehensive

  "I have been using Zoho Show for more than 10 years and I can firmly say that it's a true presentation powerhouse that helps my business ideas reach larger audience."

 • The Unsung Hero of Presentation Tools

  "Over the years, I've created hundreds of training presentations and built many client proposals using Zoho Show, and it's so easy to use. I've used Show live on stage, in the classroom, and during remote sessions, and it's never let me down."

 • From a Keynote power user to Zoho Show

  "I've been a power user of presentation software like Keynote or Google Slides since their first versions, but a few months ago I totally switched to Zoho Show. All the features and the elegant refinements make Zoho Show a complete, stable, and powerful product. It allows me to show the best image of my services."

 • Presentation tool for our entire agency

  "With a project proposal built entirely via Zoho Show, we acquired one of our first big accounts for the agency. Show is a fantastic addition to our arsenal of operations software. With vibrant colours and themes, it is easy to get crisp and professional-looking documentation."

 • Empowering my classrooms

  "As an educator, I needed an online program that would allow me to create a Virtual Yearbook for my classes. I had many options for creating the perfect theme, and the ease of use was perfect! Within a short period of time, I had created a great looking Yearbook. Thank you Zoho Show for the website, great customer service, and my new presentation creator website!"

 • Zoho Show is simply indispensable

  "Show helps us create impressive company presentations, full of dynamism and creativity. Whether working as teams or sharing the results with clients and colleagues, Show helps us achieve results in less time, enhance our brand image, and build trust with our customers."

ผู้ใช้ให้คะแนน Zoho Show เท่าไหร่กันบ้าง

 • การให้คะแนน G2 Crowd

  • 4.5

 • การให้คะแนน Capterra

  • 4.6

 • การให้คะแนน Get App

  • 4.6

 • การให้คะแนน Play Store

  • 4.2

 • การให้คะแนน AppStore

  • 4.6

แล้วจะรออะไร
สร้างเรื่องราวความสำเร็จของคุณเองด้วย Show

แล้วจะรออะไร
สร้างเรื่องราวความสำเร็จของคุณเองด้วย Show