แชร์เรื่องราวกับคนทั้งโลก เผยแพร่สไลด์ของคุณ

แลกเปลี่ยนไอเดียกับกลุ่มเป้าหมายทั่วโลก เผยแพร่ภายนอก ฝังสไลด์ของคุณบนเว็บไซต์บล็อกและไซต์โซเชียลมีเดีย การนำเสนอธุรกิจภายใน? เผยแพร่สไลด์ภายในองค์กรของคุณ

แชร์เรื่องราวกับคนทั้งโลก

จัดการเวอร์ชันที่เผยแพร่

คุณต้องการให้กลุ่มเป้าหมายดูเวอร์ชันใด Zoho Show ช่วยให้คุณสามารถแก้ไข และปรับปรุงเนื้อหาสไลด์ได้อย่างต่อเนื่อง ทำงานกับเนื้อหาต่อไปโดยไม่รบกวนสไลด์ที่กำลังแสดงอยู่ โดยการล็อคสิ่งที่เผยแพร่ หากจำเป็นให้เผยแพร่เวอร์ชันใหม่อีกครั้งเมื่อพร้อม

ดาวน์โหลดงานนำเสนอ

อนุญาตให้ผู้ใช้ดาวน์โหลดสำเนาชุดสไลด์ที่เผยแพร่ในรูปแบบ. pptx หรือ. pdf เพื่อใช้อ้างอิงในอนาคต ในกรณีที่ผู้ใช้มีบัญชี Zoho ไฟล์จะสามารถบันทึกได้โดยตรง

เผยแพร่ภายใน

สร้างและเผยแพร่สไลด์ภายในองค์กรของคุณ เพื่อให้เพื่อนร่วมงานสามารถเข้าถึงและแบ่งปันข้อเสนอแนะ ลืมเรื่องการแปลงไฟล์งานนำเสนอให้เป็นแพคเกจที่มีขนาดเล็กขึ้นก่อนส่งไปยังทีมงานของคุณทางอีเมล์

ฝังลงในเว็บไซต์

แสดงความคิดของคุณหรือเล่าเรื่องให้กลุ่มเป้าหมายที่เข้าชมหน้าเว็บของคุณ ฝังงานนำเสนอของคุณบนเว็บไซต์หรือบล็อกส่วนตัว และแสดงความคิดเห็นของคุณไปทั่วโลก

เผยแพร่เรื่องราวของคุณ กระจายคำที่อยากบอก