นี่คือรายการฟีเจอร์ทั้งหมดของ PowerPoint ที่ Zoho Show สนับสนุน

คุณสมบัติของสไลด์
สนับสนุนสนับสนุนบางส่วนไม่สนับสนุน
ขนาดสไลด์ (16:9, 16:10 และ 4:3)ฟีเจอร์ที่ Show สนับสนุน
การวางแนวของสไลด์ (แนวตั้ง และ แนวนอน)ฟีเจอร์ที่ Show สนับสนุน
แม่แบบของสไลด์ฟีเจอร์ที่ Show สนับสนุน
เลย์เอาต์ของสไลด์ฟีเจอร์ที่ Show สนับสนุน
ท้ายสไลด์วันที่ฟีเจอร์ที่ Show สนับสนุน
ข้อความท้ายสไลด์ฟีเจอร์ที่ Show สนับสนุน
จำนวนสไลด์ฟีเจอร์ที่ Show สนับสนุน
ตัวยึดตำแหน่งชื่อฟีเจอร์ที่ Show สนับสนุน
เนื้อหาฟีเจอร์ที่ Show สนับสนุน
ข้อความฟีเจอร์ที่ Show สนับสนุน
รูปภาพฟีเจอร์ที่ Show สนับสนุน
เนื้อหาแนวตั้งฟีเจอร์ที่ Show ไม่สนับสนุน
สมาร์ทอาร์ตฟีเจอร์ที่ Show ไม่สนับสนุน
สไลด์ที่ถูกซ่อนฟีเจอร์ที่ Show สนับสนุน
เสียงพากย์ฟีเจอร์ที่ Show ไม่สนับสนุน
ฉากหลังของสไลด์เติม - สีทึบฟีเจอร์ที่ Show สนับสนุน
เติม - สีไล่ระดับรองรับทั้งแบบเส้นตรง และแบบรัศมีวงกลม
เติมด้วยภาพของพื้นผิวฟีเจอร์ที่ Show สนับสนุน
เติมแบบแพทเทิร์นฟีเจอร์ที่ Show สนับสนุน
บันทึกของผู้นำเสนอฟีเจอร์ที่ Show สนับสนุน
การเปลี่ยนภาพของสไลด์ประเภทของการเปลี่ยนภาพนอกจากการเปลี่ยนภาพใน Powerpoint แล้ว Zoho Show ยังมีประเภทการเปลี่ยนภาพด้วยเช่นกัน
ระยะเวลาการเปลี่ยนภาพฟีเจอร์ที่ Show สนับสนุน
เสียงสำหรับการเปลี่ยนภาพฟีเจอร์ที่ Show ไม่สนับสนุน
เลื่อนสไลด์อัตโนมัติในช่วงเวลาที่กำหนดฟีเจอร์ที่ Show สนับสนุน
วัตถุกราฟิกต่างๆ
รูปร่างต่างๆฟีเจอร์ที่ Show สนับสนุน
คอนเนคเตอร์เส้นตรงฟีเจอร์ที่ Show สนับสนุน
เส้นฉากฟีเจอร์ที่ Show สนับสนุน
เส้นโค้งฟีเจอร์ที่ Show สนับสนุน
รูปภาพต่างๆฟีเจอร์ที่ Show สนับสนุน
กล่องข้อความฟีเจอร์ที่ Show สนับสนุน
รูปร่างแบบกลุ่มฟีเจอร์ที่ Show สนับสนุน
ตารางฟีเจอร์ที่ Show สนับสนุน
แผนภูมิแผนภูมิแท่งแนวนอน (แบบกลุ่ม, แบบซ้อน, แบบซ้อน 100%)ฟีเจอร์ที่ Show สนับสนุน
แผนภูมิแท่งแนวตั้ง (แบบกลุ่ม, แบบซ้อน, แบบซ้อน 100%)ฟีเจอร์ที่ Show สนับสนุน
แผนภูมิวงกลมฟีเจอร์ที่ Show สนับสนุน
แผนภูมิโดนัทฟีเจอร์ที่ Show สนับสนุน
แผนภูมิแบบกระจายข้อมูล (แบบมีเครื่องหมาย, แบบมีเครื่องหมายต่อเนื่อง, แบบเส้นต่อเนื่อง, แบบเครื่องหมายตรง, แบบเส้นตรง)ฟีเจอร์ที่ Show สนับสนุน
แผนภูมิแบบฟองอากาศฟีเจอร์ที่ Show สนับสนุน
แผนภูมิแบบพื้นที่ใต้กราฟ (แบบปกติ, แบบซ้อน, แบบซ้อน 100%)ฟีเจอร์ที่ Show สนับสนุน
แผนภูมิแบบเส้น (แบบปกติ, แบบซ้อน, แบบซ้อน 100%, แบบมีเครื่องหมาย)ฟีเจอร์ที่ Show สนับสนุน
รายงานแผนภูมิวงกลมฟีเจอร์ที่ Show สนับสนุน
แผนภูมิแบบเรดาร์เรนเดอร์เป็นรูปภาพ
แผนภูมิหุ้นฟีเจอร์ที่ Show ไม่สนับสนุน
แผนภูมิแบบพื้นผิวฟีเจอร์ที่ Show ไม่สนับสนุน
แผนภูมิ 3 มิติเรนเดอร์เป็นรูปภาพ
สมาร์ทอาร์ตแปลงเป็นรูปร่างแบบกลุ่ม
เวิร์ดอาร์ตฟีเจอร์ที่ Show ไม่สนับสนุน
สมการทางคณิตศาสตร์ฟีเจอร์ที่ Show ไม่สนับสนุน
วิดีโอ.asfฟีเจอร์ที่ Show ไม่สนับสนุน
.aviฟีเจอร์ที่ Show สนับสนุน
.mp4, .m4v, .movฟีเจอร์ที่ Show สนับสนุน
.mpg หรือ .mpegฟีเจอร์ที่ Show สนับสนุน
.wmvฟีเจอร์ที่ Show สนับสนุน
เสียง.aiffฟีเจอร์ที่ Show ไม่สนับสนุน
.auฟีเจอร์ที่ Show ไม่สนับสนุน
.mp3ฟีเจอร์ที่ Show สนับสนุน
.mp4ฟีเจอร์ที่ Show ไม่สนับสนุน
m4aฟีเจอร์ที่ Show สนับสนุน
.wavฟีเจอร์ที่ Show สนับสนุน
.wmaฟีเจอร์ที่ Show สนับสนุน
ลูกศรปกติฟีเจอร์ที่ Show สนับสนุน
แบบปลายเปิดฟีเจอร์ที่ Show สนับสนุน
แบบปลายรูปปีกเครื่องบินฟีเจอร์ที่ Show สนับสนุน
แบบปลายเหลี่ยมข้าวหลามตัดฟีเจอร์ที่ Show สนับสนุน
แบบปลายวงรีฟีเจอร์ที่ Show สนับสนุน
คุณสมบัติของสื่อ
เล่นอัตโนมัติฟีเจอร์ที่ Show ไม่สนับสนุน
เล่นซ้ำสื่อฟีเจอร์ที่ Show ไม่สนับสนุน
ย้อนกลับหลังจากเล่นฟีเจอร์ที่ Show ไม่สนับสนุน
คุณสมบัติทางด้านกราฟิก
ประเภทของรูปร่างฟีเจอร์ที่ Show สนับสนุน
ตัวปรับแต่งสำหรับรูปร่างฟีเจอร์ที่ Show สนับสนุน
การปรับหมุนฟีเจอร์ที่ Show สนับสนุน
พลิก (แนวนอน และแนวตั้ง)ฟีเจอร์ที่ Show สนับสนุน
เติมสี (สำหรับรูปร่าง, รูปร่างแบบกลุ่ม, ตาราง เป็นต้น)สีทึบฟีเจอร์ที่ Show สนับสนุน
สีไล่ระดับรองรับทั้งแบบเส้นตรง และแบบรัศมีวงกลม
รูปภาพ หรือพื้นผิวฟีเจอร์ที่ Show สนับสนุน
แพทเทิร์นฟีเจอร์ที่ Show สนับสนุน
เส้นสีทึบฟีเจอร์ที่ Show สนับสนุน
สีไล่ระดับนำเข้าแบบสีทึบ
ขนาดฟีเจอร์ที่ Show สนับสนุน
ประเภทของเส้นฟีเจอร์ที่ Show สนับสนุน
ประเภทของปลายเส้นฟีเจอร์ที่ Show สนับสนุน
ประเภทของการเชื่อมต่อฟีเจอร์ที่ Show สนับสนุน
เงา
(ด้านในและด้านนอก)
สีฟีเจอร์ที่ Show สนับสนุน
ความโปร่งใสฟีเจอร์ที่ Show สนับสนุน
มุมฟีเจอร์ที่ Show สนับสนุน
ระยะฟีเจอร์ที่ Show สนับสนุน
ความเบลอฟีเจอร์ที่ Show สนับสนุน
ขนาดฟีเจอร์ที่ Show ไม่สนับสนุน
การสะท้อนฟีเจอร์ที่ Show สนับสนุน
รูปแบบ 3Dฟีเจอร์ที่ Show ไม่สนับสนุน
การหมุนแบบ 3Dฟีเจอร์ที่ Show ไม่สนับสนุน
ปรับความนุ่มนวล และความเรืองแสงที่ขอบฟีเจอร์ที่ Show ไม่สนับสนุน
ครอบตัดรูปภาพฟีเจอร์ที่ Show สนับสนุน
ความโปร่งแสงของรูปภาพฟีเจอร์ที่ Show สนับสนุน
การแก้ไขรูปภาพความสว่างฟีเจอร์ที่ Show สนับสนุน
คอนทราสต์ฟีเจอร์ที่ Show สนับสนุน
ความคมชัดฟีเจอร์ที่ Show ไม่สนับสนุน
การปรับสีรูปภาพฟีเจอร์ที่ Show สนับสนุน
ฟิลเตอร์รูปภาพแบบอาร์ทิสติกฟีเจอร์ที่ Show ไม่สนับสนุน
คุณสมบัติของตารางผสานเซลล์ตาราง (ตามแถว และตามคอลัมน์)ฟีเจอร์ที่ Show สนับสนุน
ตัวเลือกสไตล์ตาราง (แถวแรก แถวสุดท้าย เป็นต้น)ฟีเจอร์ที่ Show สนับสนุน
ตาราง (ความสูงของคอลัมน์และความกว้างแถวที่ต่างกัน)ฟีเจอร์ที่ Show สนับสนุน
ไฮเปอร์ลิงก์ (ไปยังหน้าเว็บสไลด์และอีเมล์แอดเดรส)ฟีเจอร์ที่ Show สนับสนุน
กล่องข้อความการจัดแนวแนวตั้ง (บน กลาง และล่าง)ฟีเจอร์ที่ Show สนับสนุน
ระยะขอบฟีเจอร์ที่ Show สนับสนุน
ลูกศรหางและหัวลูกศรฟีเจอร์ที่ Show สนับสนุน
ขนาดลูกศรฟีเจอร์ที่ Show สนับสนุน
คุณสมบัติของแผนภูมิ
ชื่อฟีเจอร์ที่ Show สนับสนุน
ป้ายชื่อข้อมูลฟีเจอร์ที่ Show สนับสนุน
คุณสมบัติของแกนแผนภูมิชื่อฟีเจอร์ที่ Show สนับสนุน
ตำแหน่งฟีเจอร์ที่ Show สนับสนุน
เส้นตาราง (ชนิดหลักและชนิดรอง)ฟีเจอร์ที่ Show สนับสนุน
เครื่องหมายขีด (ชนิดหลักและชนิดรอง)ฟีเจอร์ที่ Show สนับสนุน
การปรับขนาดมาตรส่วนฟีเจอร์ที่ Show สนับสนุน
ป้ายชื่อฟีเจอร์ที่ Show สนับสนุน
แผนภูมิแบบแท่งนอนและแท่งตั้งเส้นชุดข้อมูลฟีเจอร์ที่ Show สนับสนุน
ซ้อนทับฟีเจอร์ที่ Show สนับสนุน
ความกว้างของช่องว่างฟีเจอร์ที่ Show สนับสนุน
แผนภูมิแบบเส้นเส้นบอกตำแหน่งฟีเจอร์ที่ Show สนับสนุน
เส้นแสดงค่าสูงสุด/ต่ำสุดฟีเจอร์ที่ Show สนับสนุน
แท่งแสดงค่าเพิ่มขึ้น/ลดลงฟีเจอร์ที่ Show สนับสนุน
แผนภูมิพื้นที่เส้นบอกตำแหน่งฟีเจอร์ที่ Show สนับสนุน
แผนภูมิแบบฟองพื้นที่ของฟองฟีเจอร์ที่ Show สนับสนุน
ความกว้างของฟองฟีเจอร์ที่ Show สนับสนุน
ขนาดมาตราส่วนของฟองฟีเจอร์ที่ Show สนับสนุน
แสดงค่าที่เป็นลบฟีเจอร์ที่ Show สนับสนุน
แผนภูมิวงกลมและโดนัทมุมของชิ้นแรกฟีเจอร์ที่ Show สนับสนุน
รอยแยกของแผนภูมิฟีเจอร์ที่ Show สนับสนุน
แผนภูมิกระจายประเภทของเครื่องหมายฟีเจอร์ที่ Show สนับสนุน
ตารางข้อมูลฟีเจอร์ที่ Show ไม่สนับสนุน
แถบค่าคลาดเคลื่อนฟีเจอร์ที่ Show ไม่สนับสนุน
สลับพล็อตฟีเจอร์ที่ Show ไม่สนับสนุน
เส้นแนวโน้มฟีเจอร์ที่ Show ไม่สนับสนุน
คุณสมบัติของข้อความ
แบบอักษรตระกูลชุดแบบอักษรถ้าแบบอักษรมีอยู่ในตระกูลชุดแบบอักษรที่มีอยู่ระบบจะแสดงผลตามที่เป็นอยู่ หากไม่ ระบบจะกลับมาใช้แบบอักษรเริ่มต้น
ขนาดฟีเจอร์ที่ Show สนับสนุน
สีฟีเจอร์ที่ Show สนับสนุน
สไตล์
(ตัวเข้ม ตัวเอียง เส้นใต้ เส้นผ่านข้อความ)
ฟีเจอร์ที่ Show สนับสนุน
อักษรยก อักษรห้อยฟีเจอร์ที่ Show สนับสนุน
ระยะห่างระหว่างตัวอักษรฟีเจอร์ที่ Show ไม่สนับสนุน
ไฮไลต์ฟีเจอร์ที่ Show สนับสนุน
ปรับข้อความให้พอดีอัตโนมัติปรับขนาดรูปร่างให้พอดีกับข้อความฟีเจอร์ที่ Show สนับสนุน
ปรับขนาดข้อความให้พอดีกับรูปร่างฟีเจอร์ที่ Show สนับสนุน
อักษรพิมพ์ใหญ่ฟีเจอร์ที่ Show สนับสนุน
ข้อความแบบอ่านได้สองทางฟีเจอร์ที่ Show ไม่สนับสนุน
คอลัมน์ฟีเจอร์ที่ Show ไม่สนับสนุน
ข้อความแนวตั้งฟีเจอร์ที่ Show ไม่สนับสนุน
พารากราฟการจัดตำแหน่งฟีเจอร์ที่ Show สนับสนุน
ระยะห่างระหว่างบรรทัดฟีเจอร์ที่ Show สนับสนุน
ย่อหน้าฟีเจอร์ที่ Show สนับสนุน
สัญลักษณ์แสดงหัวข้อย่อยและหมายเลขรายการแสดงหัวข้อย่อยฟีเจอร์ที่ Show สนับสนุน
รายการแสดงหมายเลขฟีเจอร์ที่ Show สนับสนุน
ขนาดสัญลักษณ์แสดงหัวข้อย่อยฟีเจอร์ที่ Show สนับสนุน
สีสัญลักษณ์แสดงหัวข้อย่อยฟีเจอร์ที่ Show สนับสนุน
ตัวเลือกพิเศษของสไตล์ข้อความเติมสีฟีเจอร์ที่ Show สนับสนุน
สโตรคฟีเจอร์ที่ Show สนับสนุน
การสะท้อนฟีเจอร์ที่ Show สนับสนุน
เงาฟีเจอร์ที่ Show ไม่สนับสนุน
คุณสมบัติของภาพเคลื่อนไหว
ประเภทภาพเคลื่อนไหวการเข้าฟีเจอร์ที่ Show สนับสนุน
การเน้นฟีเจอร์ที่ Show สนับสนุน
การออกฟีเจอร์ที่ Show สนับสนุน
เส้นทางฟีเจอร์ที่ Show สนับสนุน
ทริกเกอร์ฟีเจอร์ที่ Show สนับสนุน
ระยะเวลาฟีเจอร์ที่ Show สนับสนุน
หน่วงฟีเจอร์ที่ Show สนับสนุน
เล่นซ้ำฟีเจอร์ที่ Show สนับสนุน
การเคลื่อนไหวระดับข้อความตามพารากราฟฟีเจอร์ที่ Show สนับสนุน
ตามคำฟีเจอร์ที่ Show สนับสนุน
ตามตัวอักษรฟีเจอร์ที่ Show สนับสนุน
แผนภูมิแบบเคลื่อนไหวตามชุดข้อมูลฟีเจอร์ที่ Show สนับสนุน
ตามหมวดหมู่ฟีเจอร์ที่ Show สนับสนุน
ตามองค์ประกอบในชุดข้อมูลฟีเจอร์ที่ Show สนับสนุน
ตามองค์ประกอบในหมวดหมู่ฟีเจอร์ที่ Show สนับสนุน
คุณสมบัติของสไลด์โชว์
สไลด์โชว์ที่กำหนดเองฟีเจอร์ที่ Show สนับสนุน
ตรวจทาน
ความคิดเห็นสไลด์ฟีเจอร์ที่ Show สนับสนุน
รูปร่างฟีเจอร์ที่ Show สนับสนุน
ข้อความฟีเจอร์ที่ Show สนับสนุน
ตำแหน่งฟีเจอร์ที่ Show สนับสนุนแนบกับสไลด์
ตรวจการสะกดฟีเจอร์ที่ Show สนับสนุนสนับสนุน 87 ภาษา (เพิ่มลิงก์ไปยังภาษาที่สนับสนุนในหน้าวิธีใช้)