เผยแพร่งานนำเสนอของคุณ

Zoho Show ช่วยให้คุณสามารถนำเสนองานจากทางไกลไปยังกลุ่มเป้าหมายทั่วโลกได้ ไม่ว่าผู้เข้าร่วมประชุมของคุณจะอยู่ห่างไปเพียงใดหรือไกลออกไป แต่ก็ยังสามารถรับชมได้โดยเข้าร่วมการแพร่ภาพของคุณ

มุมมองถ่ายทอดที่ได้รับการปรับปรุงให้ดีขึ้น

ให้ผู้เข้าร่วมประชุมของคุณปฏิบัติตามแนวทางของตนเอง สมาชิกกลุ่มเป้าหมายสามารถเรียกดูสไลด์ที่เสร็จสมบูรณ์ในขณะที่ Presenter สามารถดูทั้งบันทึกย่อผู้นำเสนอ และสไลด์โชว์ทั้งหมดได้อย่างรวดเร็ว

ผลักดันการอภิปราย กระตุ้นให้เกิดคำถาม

ทำให้งานนำเสนอของคุณน่าสนใจ กระตุ้นกลุ่มเป้าหมายให้โต้ตอบกับคุณ และคนอื่นๆ โดยใช้แผงแชท

ส่งเสริมการอภิปรายที่มีความหมาย และเพิ่มการมีส่วนร่วมในขณะที่ทุกคนได้รับโอกาสในการแสดงความคิดเห็น ถามคำถาม และชี้แจงข้อสงสัย

ร่วมสร้าง และเผยแพร่

ในฐานะผู้ถ่ายทอดหลัก และเจ้าของเอกสาร คุณสามารถให้ "ผู้ใช้ที่ได้รับการแชร์" สามารถควบคุมชุดสไลด์ได้ทุกเมื่อ ผู้ใช้ที่ทำงานร่วมกันสามารถขอการควบคุมได้ คุณสามารถมอบและยกเลิกการควบคุมจากผู้ใช้ได้ตลอดเวลา

อนุญาตให้ผู้เข้าอบรมดาวน์โหลดได้

ให้ผู้เข้าร่วมประชุมของคุณดาวน์โหลดชุดสไลด์เมื่อคุณได้พูดคุยจบแล้ว ในหลายๆ กรณี ผู้คนอยากจะทบทวนแนวความคิดวันหรือสัปดาห์หลังจากการพูดคุย แต่ไม่สามารถเข้าถึงหรือข้อมูลติดต่อของผู้จัดรายการได้

เพื่อประหยัดเวลาและความพยายาม ผู้เข้าร่วมประชุมสามารถดาวน์โหลดและบันทึกไฟล์ได้เมื่อเซสชั่นสิ้นสุดลง

 

ติดตามเวลา

มุ่งเน้นที่สไลด์ไม่ใช่นาฬิกาของคุณ! ติดตามระยะเวลาที่ผ่านไปภายในหน้าต่างที่ถ่ายทอดของคุณ

 

ทำสไลด์ให้มืดลง

ใช้คุณลักษณะ "ทำสไลด์ให้มืดลง" เพื่อให้กลุ่มเป้าหมายมุ่งความสนใจไปที่การบรรยาย ไม่ใช่เนื้อหาสไลด์

 

บันทึกย่อสไลด์

ดูโน้ตของคุณในขณะที่คุณนำเสนอ ใช้บันทึกย่อสไลด์เพื่อติดตามประเด็นสำคัญ

ไม่มีซอฟต์แวร์ให้ติดตั้งหรือทำการติดตั้ง

ลืมเรื่องการจ่ายค่าพรีเมียมเพื่อดาวน์โหลด และติดตั้งซอฟต์แวร์แบ่งปันหน้าจอไปได้เลย Zoho Show ช่วยให้คุณถ่ายทอดตรงจากงานนำเสนอของคุณ