เพื่อดึงดูด

โปรโมตแบรนด์และเชื่อมโยงความคิดของคุณด้วยการสร้างการนำเสนอธุรกิจที่เต็มไปด้วยภาพอันน่าสนใจที่ใช้ตัวเลือกอันหลากหลายในการนำเสนอของ Show

ทำให้เนื้อหาของคุณโดดเด่น

ขายไอเดียและสร้างความประทับใจ เสริมสร้างแนวคิดหลักและเน้นยำคำสำคัญ ประโยค หรือย่อหน้าด้วยการใช้ตัวเลือกการเคลื่อนไหวแบบวิ่งเข้ามา การเคลื่อนไหวออก และภาพเคลื่อนไหวเพื่อเน้นย้ำใน Show

บันทึกลงในบัญชีของฉัน

เสริมความสร้างสรรค์ด้วยทิศทางภาพเคลื่อนไหว

ดึงความสนใจของผู้ชมด้วยการเพิ่มทิศทางภาพเคลื่อนไหวให้กับการนำเสนอแบบสั้นของคุณ ทดลองกับทิศทางที่มีอยู่แล้ว เช่น เส้นตรง เส้นโค้ง และเส้นยึกยือ หรือสร้างสรรค์ทิศทางภาพเคลื่อนไหวของคุณเองได้

บันทึกลงในบัญชีของฉัน

เสริมความสร้างสรรค์ด้วยทิศทางภาพเคลื่อนไหว

ดึงความสนใจของผู้ชมด้วยการเพิ่มทิศทางภาพเคลื่อนไหวให้กับการนำเสนอแบบสั้นของคุณ ทดลองกับทิศทางที่มีอยู่แล้ว เช่น เส้นตรง เส้นโค้ง และเส้นยึกยือ หรือสร้างสรรค์ทิศทางภาพเคลื่อนไหวของคุณเองได้

บันทึกลงในบัญชีของฉัน

บอกลาแผนภูมิและตารางแบบนิ่งๆ ไปได้เลย

ไม่ว่าคุณจะนำเสนอผลประกอบการของบริษัทหรือนำเสนอข้อมูลประชากรเกี่ยวกับลูกค้า คุณสามารถใช้ภาพเคลื่อนไหวเพื่อดึงความสนใจด้วยแผนภูมิและตารางได้

บันทึกลงในบัญชีของฉัน

ดึงดูดความสนใจของผู้ชมด้วยการใช้การเปลี่ยนภาพสไลด์

เมื่อทำการอภิปรายกลยุทธ์หรือวางแผน ให้ตั้งแนวทางการนำเสนอด้วยการเลือกธีมสไลด์อันหลากหลากที่มีใน Show