การผสมผสานระหว่างการทำงานร่วมกันและการวิเคราะห์ข้อมูลที่สมบูรณ์แบบ

Zoho Sheet เปรียบเทียบกับ Google Sheets

 • คุณลักษณะ

  Zoho Sheet

  Google Sheets

 • การทำงานร่วมกันในแบบเรียลไทม์

   

   

 • การแสดงข้อคิดเห็นบนเซลล์

   

  (ระดับเซลล์และช่วง)

   

  (ระดับเซลล์เท่านั้น)

 • การล็อกเซลล์ที่ผู้ใช้กำหนด

   

   

 • การกำหนดเวอร์ชันอัตโนมัติ

   

   

 • แก้ไขประวัติ

   

  (กำหนดเซลล์/ช่วง, ผู้ใช้ และวันที่)

   

  (กำหนดเซลล์เท่านั้น)

 • เปิด/ปิดการทำงานร่วมกัน

   

   

 • ฟังก์ชันของสเปรดชีท

   

   

 • ฟังก์ชันแบบกำหนดเอง

   

  (Deluge)

   

  (สคริปต์แอป)

 • แผนภูมิ

   

   

 • การจัดรูปแบบตามเงื่อนไข

   

  (สีเดียว สเกลสี และชุดไอคอน)

   

  (สีเดียวและสเกลสี)

 • ตารางพิวอท

   

   

 • ตาราง

   

  มีการจัดรูปแบบเท่านั้น

 • เผยแพร่และติดตั้ง

   

   

 • ข้อมูลเชิงลึกที่ใช้ AI

   

   

 • เครื่องมือแก้ไขข้อมูลอัจฉริยะ

   

  (การลบข้อมูลที่ซ้ำซ้อน ไม่สอดคล้อง และแก้ไขค่าที่ขาดหาย)

   

  (การลบข้อมูลซ้ำซ้อนเท่านั้น)

 • มาโคร (เขียนและบันทึก)

  VBA

  สคริปต์แอป

 • จัดกลุ่มแถว/คอลัมน์

   

   

 • ซ่อนแถว/คอลัมน์/ชีท

   

   

 • รูปภาพในเซลล์

   

   

 • แอปมือถือ

   

   

 • ข้อมูลจากภาพ (ในแอปมือถือ)

   

   

 • การผสานรวมเว็บฟอร์ม

   

   

 • การสนับสนุนแบบออฟไลน์

   

   

 • API ระยะไกลและ API ข้อมูล

   

   

นอกจากนี้คุณยังสามารถนำเข้าไฟล์สเปรดชีท Excel และ Google ของคุณทั้งหมดในบัญชี Google Drive ของคุณจาก Zoho Sheet โดยตรงได้