การควบคุมโดยละเอียดเพื่อการทำงานร่วมกันอย่างไร้ที่ติ

แชร์สเปรดชีตของคุณในทีมของคุณ

ลองใช้ Zoho Sheet ตอนนี้!

สิทธิ์ที่แตกต่างกัน การเข้าถึงที่แตกต่างกัน

การแชร์สเปรดชีตของคุณกับผู้อื่นนั้นต้องการการปกป้องอีกชั้นหนึ่ง Zoho Sheet ช่วยให้คุณสามารถเลือกระดับการควบคุมที่ผู้ทำงานร่วมกันสามารถทำได้กับเอกสารของคุณ นี่สามารถเพิกถอนได้ทุกเมื่อเพียงการนำชื่อออกจากรายชื่อผู้ทำงานร่วมกัน

features-user-controls-difference-permissions-different-accesses

การล็อคแบบบริบท เพื่อการควบคุมที่เหนือกว่า

ล็อกชีตหรือช่วงของเซลล์เพื่อป้องกันการเปลี่ยนแปลงอันไม่พึงประสงค์ หรือเพื่อจำกัดการเข้าถึงผู้ทำงานร่วมกันบางคน นี่จะทำให้คุณควบคุมข้อมูลของคุณได้ และช่วยให้คุณสามารถเลือกว่าจะให้ใครแก้ไข หรือไม่สามารถแก้ไขส่วนใดส่วนหนึ่งของสเปรดชีตของคุณได้

การล็อกระดับผู้ใช้และระดับเซลล์เพื่อป้องกันการสูญหายของข้อมูลโดยไม่ตั้งใจ

เช็คเอาต์เพื่อป้องกันไม่ให้มีการแก้ไข

การเช็คเอาต์สเปรดชีตจะทำให้ผู้ใช้คนอื่นสามารถอ่านได้อย่างเดียว โดยไม่คำนึงถึงสิทธิ์ของพวกเขา ผู้อื่นจะไม่สามารถเข้าถึงการแก้ไขที่คุณทำได้ จนกว่าจะเช็คอินอีกครั้ง นี่จะทำให้คุณสามารถทำงานบนสเปรดชีต หรือ สำรวจดูได้อย่างใกล้ชิดโดยไม่มีการแก้ไขแบบคู่ขนานกัน

เช็คเอาต์เพื่อป้องกันไม่ให้มีการแก้ไข

เส้นทางการตรวจสอบ: นักสืบข้อมูล

ยิ่งมีคนช่วยเหลือมากก็ยิ่งทำงานให้เสร็จได้เร็วยิ่งขึ้น—แต่เป็นการยากที่จะติดตามแบบแมนนวลว่าผู้ใดแก้ไขส่วนใดของสเปรดชีต Audit Trail จะช่วยติดตามความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นกับสเปรดชีตโดยผู้ใดก็ตามในวันใดวันหนึ่ง หรือกับชีตหรือช่วงของเซลล์ใดในสเปรดชีต

audit-trial

ทบทวน, กลับเข้าไปดู, กู้คืน

Zoho Sheet จะบันทึกเวอร์ชันของสเปรดชีตของคุณโดยอัตโนมัติ คุณจึงสามารถสำเนาก่อนหน้าได้—ในกรณีที่ต้องการตรวจสอบ หรือกู้คืนเวอร์ชันก่อนหน้า สามารถเรียกดูการเปลี่ยนแปลงสเปรดชีตในเวอร์ชันใดเวอร์ชันหนึ่งได้เช่นกัน ด้านบนของสเปรดชีตที่บันทึกโดยอัตโนมัติ จะสามารถสร้างเวอร์ชันและชื่อได้ด้วยตนเอง

user-control

มอบหมายงานโดยไม่สูญเสียการควบคุมสเปรดชีตของคุณ

ลองใช้ Zoho Sheet ตอนนี้!