ข้อมูลเชิงลึกของผู้เยี่ยมชมและการให้คะแนนลูกค้า

เปลี่ยนให้เว็บไซต์ของคุณเป็นเครื่องจักรสร้างลูกค้า

การติดตามผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์นั้นเป็นสิ่งสำคัญสำหรับการมีส่วนร่วมที่กำหนดเป็นเป้าหมายของทั้งผู้เยี่ยมชมรายใหม่และผู้เยี่ยมชมที่กลับมาอีกครั้ง คุณสามารถเข้าถึงรายชื่อผู้เยี่ยมชมซึ่งเป็นข้อมูลเชิงลึกของผู้เยี่ยมชมทั้งหมดของคุณได้ โดยจัดลำดับความสำคัญตามคะแนนของผู้เยี่ยมชม ปรับแต่งการมีส่วนร่วมกับลูกค้าเป้าหมายโดยการวิเคราะห์พฤติกรรมบนเว็บไซต์และหน้าที่พวกเขาให้ความสนใจ ติดตามอย่างมีประสิทธิภาพด้วยบันทึกย่อที่ชาญฉลาด

ผู้เยี่ยมชมของคุณ คะแนนของผู้เยี่ยมชม สูตรของคุณ

กำหนดกฎให้กับลูกค้าเป้าหมายที่มีคุณสมบัติสูง กลาง และต่ำในอุดมคติของคุณ โดยการทำความเข้าใจพฤติกรรมการให้ความสนใจบนเว็บไซต์ ทำให้การให้คะแนนลูกค้าตรงกับเป้าหมายที่คุณต้องการมากขึ้น โดยการใช้งานองค์ประกอบอย่างแหล่งที่มาของการเข้าชมเว็บไซต์ หน้าที่ผู้เยี่ยมชมกำลังชมในตอนนี้ ประเทศ และหลักเกณฑ์อื่นๆ อีก 20 เกณฑ์ที่อ้างอิงจากพฤติกรรมที่ส่อให้เห็นถึงระดับความสนใจของผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์

การให้คะแนนลูกค้าแบบเรียลไทม์ ง่ายเหมือนปลอกกล้วย

เครื่องมือการให้คะแนนลูกค้าแบบเรียลไทม์นั้นเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับทีมฝ่ายขายเพื่อบ่งชี้ว่าควรมุ่งเป้าหมายและให้ความสำคัญกับการมีส่วนร่วมกับลูกค้าเป้าหมายกลุ่มใด

SalesIQ ช่วยให้คุณสามารถจัดหมวดหมู่ผู้เยี่ยมชมออกเป็นสี่ระดับ โดยอ้างอิงจากลักษณะการใช้งานบนโลกดิจิตอล ซึ่งประกอบไปด้วยเวลาที่ใช้บนเว็บไซต์ เวลาที่พร้อมใช้งานล่าสุด จำนวนการเยี่ยมชมที่ผ่านมา และอีก 20 หลักเกณฑ์อื่นๆ

มุ่งเป้าไปที่ลูกค้าเป้าหมายที่ควรได้รับการเอาใจใส่จากคุณ

มีลูกค้าเป้าหมายหลากหลายประเภทที่เยี่ยมชมเว็บไซต์ของคุณ บางรายอาจใช้เวลาเยี่ยมชมไม่กี่นาที แต่บางรายอาจสำรวจเว็บไซต์ คุณสามารถจัดแบ่งผู้เยี่ยมชมเหล่านี้ได้โดยอ้างอิงจากระดับความสนใจของพวกเขา

ลูกค้าเป้าหมายที่มีคุณสมบัติสูงและปานกลางจะยังอยู่ในวงแหวน ในขณะที่ลูกค้าเป้าหมายที่มีคุณสมบัติน้อยและเคลื่อนที่ออกนอกวงแหวนเฉกเช่นดวงดาว คุณสามารถจัดลำดับความสำคัญของผู้เยี่ยมชมและให้เวลากับผู้ที่ต้องการความเอาใจใส่ของคุณได้

 

มุมมองแบบรายการที่ยอดเยี่ยม

เราจะลืมเพื่อนเก่าอย่าง ‘มุมมองแบบรายการ’ ของเราไปได้อย่างไร เมื่อพูดถึงการนำเสนอ/วิเคราะห์ผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์ จัดลำดับความสำคัญลูกค้าเป้าหมายบนเว็บไซต์ของคุณออกเป็นหมวดหมู่ที่มีคุณสมบัติสูง ปานกลาง และน้อย ภายในคอลัมน์ทั้งสี่ที่มีความยอดเยี่ยมในการใช้ ‘วงแหวน’ ในการติดตามผู้เยี่ยมชมแบบเรียลไทม์เหมือนกัน

กฎจำนวนมาก การให้คะแนนลูกค้าที่มีประสิทธิภาพ

สร้างการให้คะแนนลูกค้าโดยอ้างอิงจากกฎหนึ่งข้อ สองข้อ หรือมากกว่า การผสานรวมกฎจำนวนมากช่วยให้คุณสามารถสร้างการให้คะแนนลูกค้าที่มีประสิทธิภาพที่จะมอบความสามารถในการมองเห็นลูกค้าเป้าหมาย ‘ที่มีคุณสมบัติสูง’ & ‘ปานกลาง’ บนเว็บไซต์ได้