Zoho CRM - ข้อกำหนดการใช้งาน

Zoho CRM - ข้อกำหนดการใช้งาน

ZOHO SALESIQ คือบริการตรวจสอบแบบเรียลไทม์และการมีปฏิสัมพันธ์กับลูกค้า เป็นบริการที่มอบแก่คุณหรือองค์กรที่คุณเป็นตัวแทนอยู่ (หลังจากนี้จะเรียกว่า “คุณ” หรือ “ของคุณ”) โดย ZOHO CORPORATION (หลังจากนี้จะเรียกว่า "ZOHO") ตามข้อกำหนดและเงื่อนไขที่ตามมา (หลังจากนี้จะเรียกว่า “ข้อกำหนด”) นอกเหนือจากข้อกำหนดการให้บริการทั่วไป การใช้ ZOHO SALESIQ หมายความว่าคุณยอมรับข้อกำหนดและข้อกำหนดการให้บริการทั่วไป หากคุณไม่ยอมรับในข้อกำหนด ห้ามใช้ ZOHO SALESIQ ไม่ว่าด้วยวิธีการใด

การเข้าถึง Zoho SalesIQ

Zoho SalesIQ คือส่วนหนึ่งของชุดความร่วมมือออนไลน์ ธุรกิจ และแอปพลิเคชันเพื่อการสร้างสรรค์ของ Zoho คุณจะเข้าถึง Zoho SalesIQ ได้โดยการใช้บัญชีปกติสำหรับบริการ Zoho ทั้งหมด (หลังจากนี้จะเรียกว่า “บัญชี Zoho”)

การเข้าถึงบริการอื่นๆ ของ Zoho

บริการของ Zoho หลายบริการรวมเข้ากับ Zoho SalesIQ บัญชี Zoho ของคุณจะยอมให้คุณเข้าถึงบริการของ Zoho ทั้งหมดแม้บริการนั้นไม่ได้รวมกับ Zoho SalesIQ การใช้บริการของ Zoho บางอย่างอาจต้องมีการยอมรับข้อกำหนดการให้บริการเฉพาะของแต่ละบริการ (หลังจากนี้จะเรียกว่า “ข้อกำหนดเฉพาะของบริการ”) คุณต้องอ่าน ทำความเข้าใจ และยอมรับข้อกำหนดเฉพาะของบริการก่อนจะใช้บริการ Zoho ที่เกี่ยวข้องได้

การเข้าถึงแอปพลิเคชันบุคคลที่สามที่ผสานรวมกับ Zoho SalesIQ

บริการต่างๆ ของบุคคลที่สาม (ต่อไปนี้เรียกว่า “บริการของบุคคลที่สาม”) ได้รับการรวมเข้ากับ Zoho SalesIQ Zoho จะทำการรวมบริการของบุคคลที่สามกับ Zoho SalesIQ เพิ่มขึ้น นอกจากนี้ คุณอาจรวมบริการของบุคคลที่สามอื่นๆ เข้ากับ Zoho SalesIQ โดยการใช้ API หากบริการของบุคคลที่สามดังกล่าวยอมให้มีการรวม การเข้าถึงและใช้บริการของบุคคลที่สามอาจต้องมีการยอมรับข้อกำหนดการให้บริการ และนโยบายความเป็นส่วนตัวที่เกี่ยวข้องกับแอปพลิเคชันบุคคลที่สามดังกล่าว (หลังจากนี้จะเรียกว่า "ข้อกำหนดบุคคลที่สาม") คุณมีหน้าที่รับผิดชอบในการอ่านและทำความเข้าใจข้อตกลงบุคคลที่สามก่อนจะใช้บริการของบุคคลที่สามใดๆ

ข้อมูลที่เก็บรวบรวมโดยใช้ Zoho SalesIQ

คุณสามารถใช้ Zoho SalesIQ เพื่อเก็บรวบรวมข้อมูลต่างๆ ได้แก่ อินเทอร์เน็ตโปรโตคอล, ประเภทเบราว์เซอร์, ภาษาของเบราว์เซอร์, URL อ้างอิง, ไฟล์ที่เข้าถึง, โซนเวลา และระบบปฏิบัติการของผู้เข้าชมเว็บไซต์ คุณสามารถใช้ข้อมูลที่เก็บรวบรวมเพื่อรักษาคุณภาพของเว็บไซต์ ปรับปรุงปฏิสัมพันธ์ของผู้เข้าชมเว็บไซต์ และวัตถุประสงค์ทางด้านสถิติทั่วไปได้

การระบุตัวตนและการติดตามผู้เข้าชมเว็บไซต์

Zoho SalesIQ ใช้คุกกี้ของบุคคลที่หนึ่งในการรายงานการโต้ตอบของผู้เข้าชมบนเว็บไซต์ของคุณ คุกกี้เหล่านี้คือไฟล์ข้อความเล็กๆ ที่จัดเก็บไว้ในอุปกรณ์ของผู้เข้าชมโดยเบราว์เซอร์ที่ใช้ คุกกี้เหล่านี้ 1) ช่วยให้คุณระบุตัวตนของผู้เข้าชมเว็บไซต์ และ 2) เก็บรวบรวมรายละเอียดของผู้เข้าชมตามที่ระบุไว้ด้านบน ทั้งนี้ ผู้เข้าชมสามารถเปลี่ยนการตั้งค่าเพื่อบล็อกคุกกี้หรือเพื่อแจ้งเตือนเมื่อระบบส่งคุกกี้ไปยังอุปกรณ์ของพวกเขาได้

Zoho SalesIQ ช่วยให้คุณระบุตัวตนของผู้เข้าชมเว็บไซต์ได้ดังนี้

  1. เมื่อผู้เข้าชมเว็บไซต์ส่งชื่อหรือที่อยู่อีเมลของตนโดยใช้ฟังก์ชันการแชทในเว็บไซต์ของคุณ
  2. เมื่อผู้เข้าชมเข้าถึงเว็บไซต์ของคุณด้วยเบราว์เซอร์ที่ผู้เข้าชมรายนั้นเคยใช้เข้าสู่เว็บไซต์มาก่อนแล้ว และมีการส่งชื่อหรือที่อยู่อีเมลของตน
  3. อิงตามพารามิเตอร์ URL เมื่อผู้เข้าชมเข้าถึงเว็บไซต์ของคุณ

ส่วนหัว DNT

ไม่ติดตาม (Do Not Track - DNT) คือฟิลด์ส่วนหัว HTTP ที่ทำให้ผู้ใช้เลือกไม่ใช้การติดตามโดยเว็บไซต์ที่ไม่ได้เข้าชมได้ คุณเข้าใจว่า Zoho SalesIQ ไม่อนุญาตให้ใช้ส่วนหัว DNT เนื่องจากไม่ได้รับอนุมัติตามมาตรฐาน W3C อย่างไรก็ตาม หากเว็บไซต์ของคุณจำเป็นต้องใช้คุณสมบัติ DNT คุณสามารถใช้ JS API ที่ Zoho SalesIQ เป็นผู้ให้บริการ เพื่อปิดใช้การติดตามผู้เข้าชมเว็บไซต์ นอกจากนี้ คุณยังปิดใช้การติดตามในระดับฝังรวมด้วยการกำหนดค่าการฝังรวม Zoho SalesIQ ได้

โค้ดการฝัง Zoho SalesIQ

โค้ดการฝัง Zoho SalesIQ คือโค้ดที่ติดตั้งอยู่บนเว็บไซต์ของคุณเพื่อวัตถุประสงค์ในการเก็บรวบรวมรายละเอียดของผู้เข้าชม ("โค้ดการฝัง") ตามข้อกำหนดและเงื่อนไขของข้อตกลงนี้ (ก) Zoho มอบสิทธิ์แบบจำกัดที่สามารถยกเลิกได้ แบบไม่จำเพาะแต่เพียงผู้เดียว ไม่สามารถถ่ายโอนได้ และไม่สามารถให้ช่วงสิทธิ์แก่คุณในการติดตั้ง คัดลอก และใช้โค้ดการฝังตามวัตถุประสงค์ที่จำเป็นต่อการใช้ Zoho SalesIQ บนเว็บของคุณเท่านั้น คุณจะไม่ (และจะไม่อนุญาตให้บุคคลที่สาม) (1) คัดลอก แก้ไข ดัดแปลง แปล หรือสร้างงานดัดแปลงจากโค้ดการฝังหรือเอกสารต่างๆ (2) ทำวิศวกรรมย้อนกลับ แปลย้อนกลับ แยกส่วน หรือพยายามค้นหาซอร์สโค้ดของโค้ดการฝัง เว้นแต่จะมีการอนุญาตอย่างชัดเจนโจ่งแจ้งตามกฎหมายที่มีผลในเขตอำนาจที่คุณอาศัยอยู่ (3) เช่า ให้เช่า ขาย มอบหมาย หรือโอนสิทธิ์ในหรือของโค้ดการฝังและเอกสารต่างๆ (4) ลบข้อความแจ้งกรรมสิทธิ์หรือป้ายกำกับใดๆ บนโค้ดการฝัง หรือ (5) ใช้ โพสต์ ส่ง หรือเพิ่มซอฟต์แวร์ใดๆ ซึ่งขัดขวางหรือพยายามขัดขวางการทำงานของโค้ดการฝัง

ข้อบังคับด้านความเป็นส่วนตัวของคุณ

ในฐานะส่วนหนึ่งของการใช้งาน Zoho SalesIQ คุณจะกำหนด โพสต์ และปฏิบัติตามนโยบายความเป็นส่วนตัวที่เหมาะสม และปฏิบัติตามกฎหมาย นโยบาย และระเบียบข้อบังคับทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับการเก็บรวบรวมข้อมูลจากผู้เข้าชม ทั้งนี้ นโยบายความเป็นส่วนตัวต้องระบุการใช้งานคุกกี้ที่ใช้เก็บรวบรวมข้อมูล คุณต้องไม่หลีกเลี่ยงคุณสมบัติความเป็นส่วนตัวใดๆ ที่เป็นส่วนหนึ่งของ Zoho SalesIQ

สิ้นสุดข้อกำหนดในการให้บริการ

หากคุณมีคำถามหรือข้อกังวลใดๆ เกี่ยวกับข้อตกลงนี้ โปรดติดต่อเราที่ legal@zohocorp.com