GDPR คืออะไร

หลักกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (The General Data Protection Regulation: GDPR) คือกฎหมายที่ได้รับการบังคับใช้ เมื่อวันที่ 25  พฤษภาคม 2018 กับทั่ว ทุกประเทศ ในสหภาพยุโรป (EU) ซึ่งเป็นกฎหมายที่ว่าด้วยความเป็นส่วนตัว ของข้อมูลที่มีจุดมุ่งหมายในการคุ้มครองมิให้ผู้อยู่อาศัยใน สหภาพยุโรป ถูกนำข้อมูล ส่วนบุคคล ที่ผู้อยู่อาศัยเหล่านั้นแบ่งปันบนเว็บไซต์ไปใช้งานอย่างไม่ถูกต้อง

เมื่อไม่นานมานี้  เว็บไซต์สามารถขอรับ ความยินยอมจากผู้ใช้ ได้ โดยการแสดงข้อกำหนดและเงื่อนไขที่ยืดยาว และยากต่อการทำความเข้าใจ ในปัจจุบันนี้ การขอรับ ความยินยอมจากผู้ใช้จะต้องมีรูปแบบที่เข้าใจและเข้าถึงได้ง่าย

สรุปความของหลักกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (The General Data Protection Regulation: GDPR) 

 • ขยายสิทธิ์ - ผู้ใช้มีสิทธิ์ที่จะเข้าถึง ปรับเปลี่ยน หรือลบ ข้อมูลของตนเองได้ อีกทั้งยัง มีสิทธิ์ที่จะได้รับ สำเนา ข้อมูลส่วนบุคคลของตนและส่งต่อให้แก่ผู้จัดเก็บข้อมูลอื่นๆ ได้
 • การแจ้งเตือนเหตุรั่วไหลของข้อมูล - GDPR กำหนดให้ องค์กรต้องรายงานเหตุการณ์รั่วไหลของข้อมูลผู้ใช้ ให้ หน่วยงานที่รับผิดชอบรับทราบ
 • อย่างหลีกเลี่ยงมิได้
 • ความยินยอม - GDPR ได้เสริมความแข็งแกร่งให้กับ ข้อ กฎหมาย ว่าด้วยการขอรับความยินยอมจากผู้ใช้ (ผู้ที่เป็นเจ้าของข้อมูล) ผู้ใช้จะต้องได้รับทราบ ข้อมูลที่ชัดแจ้งและรัดกุม ซึ่งรวมถึงข้อมูลที่ว่าด้วยธรรมชาติและวัตถุประสงค์ของการประมวลผลข้อมูลที่ขอรับความยินยอม ไม่ว่าจะขอรับ ข้อมูลส่วนตัวของผู้ใช้เหล่านั้นเมื่อใด
 • ความเป็นส่วนตัวตั้งแต่ การออกแบบและความเป็นส่วนตัวตั้งแต่ค่าเริ่มต้น - ถึงแม้ความเป็นส่วนตัวตั้งแต่การออกแบบและความเป็นส่วนตัวตั้งแต่ค่าเริ่มต้นจะเป็นแนวคิดที่เก่าแล้ว แต่ภายใต้ GDPR  แนวความคิดเหล่านี้เป็นข้อกำหนดตามกฎหมาย หลักการความเป็นส่วนตัวตั้งแต่การออกแบบทำให้เหล่าบริษัท ต้องขบคิดวิธีในการคุ้มครองข้อมูลส่วนตัวของผู้ใช้ตั้งแต่กระบวนการออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการ หลักการความเป็นส่วนตัวตั้งแต่ค่าเริ่มต้นหมายความ ถึง การตั้งค่าเริ่มต้นของผลิตภัณฑ์ กระบวนการ หรือบริการใดๆ  ควรที่จะมอบความคุ้มครองแก่ผู้ใช้ในระดับสูงสุด

Zoho SalesIQ เตรียมความพร้อมสำหรับ GDPR อย่างไร

เมื่อมีกฎหมาย GDPR เข้ามา ควบคุม เราจะต้องควบคุมการแบ่งปันและการประมวลผลข้อมูลให้เข้มงวดกว่าเดิม  เราได้ดำเนินการเพื่อให้แอปพลิเคชันของเราสอดคล้องต่อข้อกำหนดเหล่านี้ และจะมุ่งหน้าสร้างความมั่นใจว่าลูกค้าของเรา ทั่วโลกจะได้รับการคุ้มครอง ข้อมูลผู้ใช้อย่างดีที่สุด

ในฐานะที่

Zoho SalesIQ  เป็นแพลตฟอร์มการระบุลูกค้าเป้าหมายและสร้างการมีส่วนร่วม ซอฟต์แวร์ของเราจะเริ่มดำเนินการติดตามทันทีที่มีผู้เยี่ยมชมเข้าถึงเว็บไซต์ที่มีโค้ด Zoho SalesIQ ติดตั้งอยู่ เราได้ยึดกฎหมาย  GDPR  เป็นสำคัญ ในการพัฒนา ด้วยการผสานหลักการ ความเป็นส่วนตัวตั้งแต่การออกแบบ ไว้ในผลิตภัณฑ์ของเราด้วย ซึ่งหมายความว่า คุณจะไม่ต้องกังวลเกี่ยวกับการตั้งค่า คุณลักษณะต่างๆ ให้สอดคล้องกับ GDPR เนื่องจากการตั้งค่าเหล่านั้นมีความสอดคล้องอยู่แล้วตั้งแต่ค่าเริ่มต้น  คุณลักษณะที่ได้รับการเปลี่ยนแปลง เพื่อให้สอดคล้องกับกฎหมาย GDPR  นั้นได้รับการระบุไว้ที่ด้านล่าง

 •  

  การติดตามผู้เยี่ยมชม

  ผู้เยี่ยมชมบนเว็บไซต์จะได้รับการแจ้งเตือนหากได้รับการติดตาม ผู้เยี่ยมชมสามารถเลือกที่จะอนุญาตหรือไม่อนุญาตให้มีการติดตาม และดำเนินการสำรวจเว็บไซต์ต่อได้แม้เลือกข้อใดก็ตาม  โดยโอเปอเรเตอร์สามารถปรับแต่งการตั้งค่าคำขอรับความยินยอมจากผู้ใช้ได้

 •  

  การเริ่มต้นแชท

  จำเป็นต้องได้รับ ความยินยอม จากผู้เยี่ยมชมในการบันทึกและประมวลผลข้อมูลที่ระบุไว้ในแชท

 •  

  การคุ้มครองรหัสผ่าน

  เพื่อให้แน่ใจว่าได้เปิดใช้งานการป้องกันความเป็นส่วนตัวและข้อมูล และการคุ้มครองรหัสผ่านเป็นค่าเริ่มต้น สำหรับไฟล์แนบทั้งหมดที่ได้รับการแบ่งปันโดยการใช้ SalesIQ แล้ว  โอเปอเรเตอร์ สามารถปรับแต่ง การตั้งค่า การคุ้มครองรหัสผ่าน ได้

 •  

  Google Translator

  หนึ่งในคุณลักษณะของ Zoho SalesIQ นั้นใช้งานบริการของกลุ่มบุคคลที่สามอย่าง Google Translate เพื่อช่วยเหลือพนักงานในการแปลข้อความระหว่างการแชทกับ ผู้ เยี่ยมชม  โดยหลักปฏิบัติที่ดีที่สุดที่ระบุโดยกฎหมาย GDPR ได้กำหนดให้ผู้เยี่ยมชม ต้องได้รับการแจ้งเตือนเมื่อพนักงานนั้น กำลังใช้งาน  Google Translate

 •  

  เลือกใช้งานจากสองตัวเลือก

  ตัวเลือกนี้จะปรากฏขึ้นเมื่ออีเมลถูกส่งมาจากหน้าต่างแชท หรือเมื่อแชทนั้นเริ่มดำเนินการตั้งต้นมาจากอีเมล  ผู้เยี่ยมชมจะได้รับคำขอให้ระบุเลือกเพื่อดำเนินการต่อ ซึ่งจะช่วยให้แน่ใจว่าผู้เยี่ยมชมนั้นได้ดำเนินการตัดสินใจเลือกอย่างมีข้อมูลสนับสนุน และพนักงานนั้นกำลัง สื่อสารกับผู้ที่ให้ความยินยอมที่แท้จริง ไม่ใช่บอท

 •  

  การปกปิดที่อยู่ IP

  โอเปอเรเตอร์สามารถเลือกปกปิดที่อยู่ IP ของผู้เยี่ยมชมได้ เพื่อคุ้มครองความเป็นส่วนตัวและหลีกเลี่ยงการรับทราบข้อมูลส่วนบุคคลที่ไม่จำเป็น

 •  

  การผสานการทำงาน (เร็วๆ นี้)

  หากมีการใช้งานการผสานการทำงานใดๆ ของ Zoho SalesIQ ผู้เยี่ยมชม จะได้รับการแจ้งเตือนว่าข้อมูลที่ตนระบุให้จะถูกแบ่งปันกับกลุ่มบุคคลที่สาม และ โอเปอเรเตอร์จำต้องให้ความยินยอมที่จะดำเนินการอย่างสอดคล้อง กับนโยบายความเป็นส่วนตัวของกลุ่มบุคคลที่สาม

 •  

  การปกปิดบัตรเครดิต

  หากผู้เยี่ยมชมได้แบ่งปันข้อมูลบัตรเครดิตผ่านการแชท ข้อมูลเหล่านั้นจะถูก ปกปิด  ซึ่งจะไม่ปรากฏบนหน้าจอ เพื่อ คุ้มครองความเป็นส่วนตัว โอเปอเรเตอร์สามารถใช้งานการปกปิดบัตรเครดิตได้

เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับการเตรียมความพร้อมเพื่อให้สอดคล้องกับกฎหมาย GDPR ของ Zoho

ข้อความปฏิเสธความรับผิดชอบ: ข้อมูลที่แสดงในที่นี้ไม่ถือเป็นคำแนะนำทางกฎหมาย เราแนะนำให้คุณขอคำแนะนำทางกฎหมายเกี่ยวกับสิ่งที่คุณควรดำเนินการเพื่อปฏิบัติตามข้อกำหนดของ GDPR