การติดตามกำหนดการสัมภาษณ์และเหตุการณ์

Zoho Recruit - ระบบติดตามผู้สมัครด้วย Zoho Calendar และการรวมกับ Google Calendar ทำให้กำหนดการส่วนตัวของคุณและขององค์กรง่ายยิ่งขึ้น คุณสามารถเข้าถึงและจัดการกับปฏิทินส่วนตัวและปฏิทินองค์กรได้ง่ายยิ่งขึ้นจาก Zoho Recruit

คุณลักษณะเหตุการณ์ใน Zoho Recruit ให้คุณสร้างและกำหนดเหตุการณ์หลายเหตุการณ์ เช่น การสัมภาษณ์ การโทร การประชุม และอื่นๆ สำหรับคุณ รายชื่อติดต่อของลูกค้า สมาชิกองค์กร ฯลฯ ซึ่งช่วยให้คุณวางแผนและจัดการเหตุการณ์ต่างๆ ได้อย่างดีเยี่ยม เมื่อเหตุการณ์ได้ถูกกำหนด ก็จะบันทึกลงใน Zoho Calendar และ Google Calendar ของคุณโดยอัตโนมัติ ดังนั้นการติดตามนัดหมายของคุณกับผู้สมัครและลูกค้าจึงไม่ใช่เรื่องยากอีกต่อไป คุณยังสามารถตั้งการเตือนเพื่อหลีกเลี่ยงการพลาดเหตุการณ์ต่างๆ ได้อีกด้วย

ประโยชน์