บทบาทและสิทธิ์

จัดการผู้ใช้

จัดการกับผู้ใช้ทั้งหมดของคุณที่สามารเข้าถึงบัญชี Zoho Recruit ได้ คุณยังสามารถปิดการใช้งานผู้ใช้เมื่อพวกเขาลาออกจากบริษัทของคุณได้อีกด้วย

จัดการโปไฟล์

ผู้สรรหาทุกคนไม่จำเป็นต้องเข้าถึงข้อมูลทุกอย่าง ควบคุมได้โดยการสร้างโปรไฟล์ที่กำหนดสิทธิ์การเข้าถึงสำหรับผู้ใช้ ซึ่งสามารถทำได้ทั้งในระดับโมดูลหรือระดับคุณลักษณะ

จัดการบทบาท

สร้างและกำหนดบทบาทสำหรับผู้ใช้ที่แตกต่างกันในบัญชี Zoho Recruit เช่น ผู้ดูแลระบบ ผู้สรรหา แขก หรือผู้สัมภาษณ์

จัดการกลุ่มผู้ใช้

ใน Zoho Recruit คุณสามารถสร้างกลุ่มต่างๆ เพื่อจัดการกับบันทึกร่วมกันได้ โดยกลุ่มจะเป็นกลุ่มของผู้สรรหาซึ่งปฏิบัติงานคล้ายคลึงกันหรือใช้งานบันทึกในลักษณะเดียวกัน

กำหนดและควบคุมสิ่งที่ผู้สรรหาสามารถมองเห็นได้

ในฐานะของผู้ดูแลระบบผู้สรรหา คุณสามารถควบคุมสิทธิ์การเข้าถึงฟิลด์และลิงค์ของ Zoho Recruit สำหรับโปรไฟล์ที่แตกต่างกันได้

แบ่งปันเพียงข้อมูลที่คุณต้องการเท่านั้น

สร้างกฎแบบกำหนดเองที่ช่วยเหลือคุณเกี่ยวกับการแบ่งปันข้อมูลระหว่างผู้บริหาร ผู้ใต้บังคับบัญชา และผู้อื่น โดยการใช้การตั้งค่าการแบ่งปันข้อมูล คุณสามารถมอบสิทธิ์การเข้าถึงแก่ผู้ใช้ในบทบาทอื่นหรือกลุ่มอื่นได้