ตัวคัดแยกประวัติ

การรวม Zoho Recruit กับ Sovren

แยกหลายประวัติและรับข้อมูลผู้สมัครที่ถูกต้อง พร้อมด้วยสำเนาของประวัติที่แนบมาในฐานข้อมูลผู้สมัครของ Zoho Recruit

การรวม Zoho Recruit กับ eGrabber

รวบรวมประวัติจากหลายๆ แหล่ง เช่น Docs เว็บไซต์โซเชียล กล่องจดหมาย ฮาร์ดดิสก์ ฯลฯ

การรวม Zoho Recruit กับ Rchilli

แยกประวัติได้โดยตรงจากกล่องจดหมายของคุณ และเข้าถึงข้อมูลที่เก็บได้จากฐานข้อมูล