การปรับแต่ง

Zoho Recruit มอบคุณลักษณะและเวิร์กโฟลว์ที่ครอบคลุมสถานการณ์ขององค์กร แต่เราเข้าใจว่าไม่ใช่คุณทุกคนที่มีโฟลว์/ฟิลด์ที่เหมือนกัน ดังนั้นคุณสามารถกำหนดฟิลด์แบบกำหนดเองที่มีอยู่แล้ว เพิ่มฟิลด์แบบกำหนดเอง และสถานะแบบกำหนดเองได้

การกำหนดการลากแล้วปล่อย

การกำหนดการลากแล้วปล่อย

กำหนด Zoho Recruit ให้เข้ากันกับความต้องการเฉพาะของคุณ คุณสามารถลากแล้วปล่อยฟิลด์เพื่อกำหนดเอง

ฟิลด์แบบกำหนดเอง

ในทุกโมดูลคุณสามารถเพิ่มฟิลด์แบบกำหนดเองเพื่อเก็บข้อมูลที่คุณต้องการ ฟิลด์แบบกำหนดเองสำหรับข้อมูลประเภทต่างๆ เป็นแบบรายการให้เลือก วันที่ การค้นหา บรรทัดเดียว หลายบรรทัด ฯลฯ

ฟิลด์แบบกำหนดเอง

สถานะแบบกำหนดเอง

เพิ่มสถานะแบบกำหนดเองให้แก่โมดูลผู้สมัครและตำแหน่งงานว่าง ดังนั้น Zoho Recruit จึงสามารถปรับให้เข้ากับกระบวนการทางธุรกิจของคุณ

สถานะแบบกำหนดเอง

การเตือนทางอีเมล

Zoho Recruit แจ้งให้ผู้ใช้ทราบโดยอัตโนมัติเกี่ยวกับผู้สมัคร ตำแหน่งงานว่าง ลูกค้าและรายชื่อติดต่อผ่านการเตือนทางอีเมล ซึ่งทำให้ผู้สรรหาสามารถเริ่มต้นกิจกรรมขั้นต่อไปได้ในทันที

การเตือนทางอีเมล

โลโก้แบบกำหนดเอง

เปลี่ยนโลโก้เริ่มต้นของ Zoho Recruit ด้วยโลโก้ของบริษัท ซึ่งจะช่วยให้ได้ภาพลักษณ์ที่เป็นส่วนตัว

โลโก้แบบกำหนดเอง