สร้างและเผยแพร่ตำแหน่งงานว่าง

เก็บรวบรวมประวัติได้เพิ่มขึ้นในเวลาอันสั้นด้วยการสร้างและเผยแพร่ตำแหน่งงานว่างบนเว็บไซต์ คุณสามารถเพิ่มบันทึกย่อสำหรับการอ้างอิงในอนาคต และแนบเอกสารที่ลูกค้าส่งมา

เริ่มต้นใช้งาน

สร้างตำแหน่งงานว่าง

สร้างตำแหน่งงานว่างตามความต้องการของลูกค้าหรือผู้จัดการฝ่ายสรรหา และคุณสามารถกำหนดฟิลด์แบบกำหนดเองได้

สร้างตำแหน่งงานว่าง

เผยแพร่ตำแหน่งงานว่าง

เผยแพร่ตำแหน่งงานว่างบนเว็บไซต์ของคุณ ซึ่งช่วยให้ผู้สมัครสามารถสมัครงานในตำแหน่งงานว่างได้โดยตรงจากเว็บไซต์

เผยแพร่ตำแหน่งงานว่าง

ส่งออกตำแหน่งงานว่าง

ส่งออกตำแหน่งงานว่างในรูปแบบต่างๆ เช่น csv xls ฯลฯ เพื่อรักษารายงานและทำการสำรองข้อมูล

ส่งออกตำแหน่งงานว่าง

แท็กตำแหน่งงานว่าง

ทำเครื่องหมายตำแหน่งงานว่างสำคัญๆ เป็น "ด่วน” ซึ่งช่วยให้ผู้สรรหาระบุและจัดลำดับความสำคัญได้ง่ายยิ่งขึ้น คุณสามารถเพิ่มแท็กต่างๆ ให้แก่ตำแหน่งงานว่างได้อีกด้วย เพื่อให้ค้นหาได้ง่ายยิ่งขึ้น

แท็กตำแหน่งงานว่าง

บันทึกกิจกรรม

ใน Zoho Recruit กิจกรรมต่างๆ ที่ทำภายในระบบจะได้รับการบันทึกและแสดงบนแดชบอร์ดโดยอัตโนมัติ คุณสามารถทำการบันทึกย่อได้อีกด้วย

บันทึกกิจกรรม

แนบเอกสาร

ขณะที่สร้างตำแหน่งงานว่างใหม่ Zoho Recruit ให้คุณสามารถแนบเอกสารที่เกี่ยวข้องที่ลูกค้าหรือผู้จัดการสรรหาให้มาได้อีกด้วย

แนบเอกสาร

ประวัติ

แดชบอร์ดแสดงกิจกรรมที่เกิดขึ้นภายในระบบ ซึ่งช่วยให้ผู้สรรหาติดตามความคืบหน้าของผู้สมัครและตำแหน่งงานว่าง

ประวัติ