ปลั๊กอิน Zoho Recruit สำหรับ Microsoft Outlook

ปลั๊กอิน Zoho Recruit สำหรับ Microsoft Outlook ช่วยผู้จัดจ้างในการเชื่อมต่อกล่องขาเข้า Outlook เข้ากับ Zoho Recruit - ระบบติดตามผู้สมัคร ด้วยปลั๊กอิน MS Outlook คุณสามารถเพิ่มผู้สมัครและรายชื่อติดต่อจากอีเมลมายัง Zoho Recruit ได้ง่ายๆ

ดาวน์โหลดปลั๊กอิน - สำหรับ - 32 บิต / สำหรับ - 64 บิต

คุณลักษณะเด่น

  • เพิ่มผู้สมัครหลายรายและเชื่อมโยงพวกเขากับตำแหน่งงานว่างต่างๆ
  • บันทึกสำเนาของอีเมลเพื่อการอ้างอิงในอนาคตด้วยการเพิ่มพวกเขาลงในบันทึกของผู้สมัคร/รายชื่อติดต่อเฉพาะราย
  • แจกแจงประวัติจากกล่องขาเข้าของ Microsoft Outlook ลงใน Zoho Recruit - ซอฟต์แวร์การจ้างพนักงาน
  • ติดตามการสนทนากับผู้สมัครและรายชื่อติดต่อที่ดำเนินการทางอีเมลทั้งหมด
  • นำเข้ากิจกรรมจาก Zoho Recruit - ซอฟต์แวร์การจ้างพนักงาน ลงใน MS Outlook