มีส่วนร่วมอย่างมีประสิทธิภาพ

ส่ง SMS / ข้อความ

ด้วย Zoho Recruit คุณสามารถสื่อสารกับผู้สมัครและรายชื่อติดต่อของลูกค้าได้ด้วยข้อความสั้น แจ้งให้ผู้สมัครทราบถึงการสัมภาษณ์ หรือแจ้งลูกค้าเกี่ยวกับการว่าจ้างใหม่ด้วยการส่งข้อความสั้นผ่าน Zoho Recruit

ส่ง SMS / ข้อความ
ส่งและรับอีเมล

ส่งและรับอีเมล

Zoho Recruit ช่วยให้คุณส่ง ได้รับ และติดตามการสื่อสารทางอีเมลของคุณกับผู้สมัคร ลูกค้า และรายชื่อติดต่อของลูกค้าใน Zoho Recruit

Outlook

รวมบัญชีอีเมล Outlook ของคุณใน Zoho Recruit เพื่อให้คุณสามารถสื่อสารและมีส่วนร่วมกับรายชื่อติดต่อได้

Outlook
สร้างเทมเพลตอีเมลแบบกำหนดเอง

สร้างแม่แบบอีเมลแบบกำหนดเอง

ต้องการส่งอีเมลถึงผู้สมัครในทันทีเพื่ออัปเดตสถานะของพวกเขา? สร้างแม่แบบอีเมลแบบกำหนดเองเพื่อส่งออกเมื่อคุณดูใบสมัคร กำหนดตารางการสัมภาษณ์ และทำการตัดสินใจว่าจ้างหรือปฏิเสธผู้สมัคร

ดูการสื่อสารทางอีเมล

คุณลักษณะเพิ่มเติมของ Zoho Mail มอบการควบคุมอย่างเต็มที่เพื่อจัดการกับการโต้ตอบอีเมลระหว่างผู้สมัครและลูกค้าภายในบัญชี Zoho Recruit ของคุณ ในฐานะของผู้ดูแลระบบคุณสามารถใช้คุณลักษณะนี้เพื่อดูการสื่อสารระหว่างผู้สรรหาและลูกค้าหรือผู้สมัครได้

ดูการสื่อสารทางอีเมล