การซิงค์ผู้สมัครและรายชื่อติดต่อลูกค้า

การซิงค์ผู้สมัครและรายชื่อติดต่อลูกค้าใน Zoho Recruit - ซอฟต์แวร์การจ้างพนักงาน จะช่วยให้คุณแปลงผู้สมัครเป็นรายชื่อติดต่อหรือแปลงกลับได้ง่ายๆ รวมถึงติดตามกิจกรรมทั้งหมดจากจุดที่เป็นศูนย์กลาง ด้วยการซิงค์ผู้สมัคร-รายชื่อติดต่อลูกค้า จึงไม่จำเป็นต้องทำการคัดลอกและวางที่แสนน่าเบื่อหน่าย ตัวเลือกมุมมองแบบรวมในคุณลักษณะนี้จะมอบภาพรวมสั้นๆ ของรายละเอียดทั้งของผู้สมัครและรายชื่อติดต่อลูกค้าบนหน้าจอเดียว

การซิงค์ผู้สมัครและรายชื่อติดต่อลูกค้า