Zoho Projects สำหรับ Google Apps

นำเสนอความสามารถในการจัดการโครงการและการทำงานร่วมกันใน Google Apps

Zoho Projects ยกระดับประสบการณ์ Google Apps ของคุณไปอีกระดับโดยสร้างสภาพแวดล้อมการทำงานแบบผนวกรวมที่ทีมของคุณสามารถสื่อสาร ทำงานร่วมกันและจัดการโครงการได้ดีขึ้น

ขณะที่ลูกค้าชอบใช้ฟังก์ชันอีเมลและปฏิทินที่ Google Apps ให้มา พวกเขายังต้องการโซลูชันการทำงานร่วมกันและการจัดการโครงการที่แข็งแกร่ง Zoho Projects ยกระดับประสบการณ์ Google Apps ด้วยการนำเสนอโซลูชัน การทำงานร่วมกัน และ การจัดการโครงการ เพื่อให้ทีมของคุณวางแผน ติดตามและทำงานร่วมกันทั้งหมดจากกิจกรรมต่อเนื่องในทุกๆ วันไปจนถึงโครงการขนาดใหญ่ที่มีลูกค้าภายนอก

Zoho Projects Gmail Gadgets ช่วยให้ผู้ใช้ใช้งานได้รวดเร็วโดยนำเสนอแอปพลิเคชันให้กับผู้ใช้โดยตรงในบริบทของลำดับขั้นตอนการดำเนินโครงการ นอกจากนี้ ยังช่วยเพิ่มผลผลิตอย่างรวดเร็ว ประหยัดเวลาได้มาก และเห็นประโยชน์สำหรับทีมการจัดการโครงการของคุณได้รวดเร็วยิ่งขึ้น

ค้นหาว่า Zoho สำหรับ Google Apps สามารถเพิ่มผลผลิตทางธุรกิจของคุณได้อย่างไร

ประโยชน์หลักทางธุรกิจสำหรับผู้ใช้ Google Apps

นี่คือวิดีโอสั้นที่อธิบายวิธีการสั่งงาน Zoho Projects สำหรับโดเมน Google Apps ของคุณ