ไทม์ชีท

การจัดการไทม์ชีทสามารถทำได้โดยการบันทึกเวลาที่สมาชิกในทีมแต่ละคนใช้ในการทำงาน การบันทึกเวลามีประโยชน์ในการเรียกเก็บเงินกับลูกค้าอย่างถูกต้องแม่นยำ การติดตามความคืบหน้าของโครงการ และการระบุหาการดำเนินการที่ติดขัดและแก้ไขปัญหาอย่างรวดเร็ว

เริ่มต้นใช้งาน

การบันทึกเวลาอัตโนมัติ

คุณสามารถใช้งานการจับเวลาในซอฟต์แวร์ไทม์ชีทของเราเพื่อบันทึกเวลาที่ใช้ในการทำงานแต่ละงานได้ เมื่องานเสร็จสิ้น เวลาที่ใช้ไปจะได้รับการเพิ่มเป็นรายการไทม์ชีทใหม่โดยอัตโนมัติ หากคุณใช้เส้นทางการดำเนินงานแบบกำหนดด้วยตนเอง คุณสามารถบันทึกเวลาที่ใช้กับงานของคุณด้วยตนเอง

ตรวจสอบเวลาที่บันทึกไว้

ผู้จัดการสามารถตรวจสอบเวลาที่ทีมของตนบันทึกไว้ได้ ไทม์ชีทในซอฟต์แวร์การจัดการโครงการของเราจะช่วยให้ผู้บริหารอาวุโสสามารถพิจารณาชั่วโมงและการดำเนินการที่เรียกเก็บเงินได้

การจับเวลารวม

วิดเจ็ตตัวจับเวลากลางจะช่วยในการจัดการไทม์ชีทด้วยการแสดงเวลาที่ตัวจับเวลาบันทึกทั้งหมดสำหรับงานต่างๆ ในโครงการ คุณสามารถเริ่ม หยุดชั่วคราว และหยุดการจับเวลา และแจ้งสมาชิกทีมได้ผ่านความคิดเห็น

รายงานที่ครอบคลุม

รายงานไทม์ชีทโครงการจะมอบมุมมองแบบครบถ้วนสำหรับการใช้เวลาในการทำงานในแต่ละโครงการ นอกจากนี้ ยังมีรายงานไทม์ชีทโดยละเอียดที่มีเวลาที่ใช้กับลูกค้าและพนักงานแต่ละคนสำหรับใช้ในการจัดการไทม์ชีท

นำออกไทม์ชีท

คุณสามารถส่งออกไทม์ชีทสำหรับผู้ใช้ที่ระบุหรือผู้ใช้ทั้งหมดในโครงการหรือพอร์ทัลในรูปแบบ xls, csv และ pdf