ไทม์ชีท

เวลาที่สมาชิกในทีมแต่ละรายใช้ในการทำงานนั้นจะได้รับการบันทึกไว้ที่นี่ คุณลักษณะนี้มีประโยชน์ในการเรียกเก็บเงินกับลูกค้าอย่างถูกต้องแม่นยำ การติดตามความคืบหน้าของโครงการ และรวมถึงการระบุหาการดำเนินการที่ติดขัดและแก้ไขปัญหาอย่างรวดเร็ว

Timesheets

การบันทึกเวลาอัตโนมัติ

คุณสามารถใช้งานการจับเวลาใน Zoho Projects เพื่อบันทึกเวลาที่ใช้ในการทำงานแต่ละงานได้ เมื่องานเสร็จสิ้น เวลาที่ใช้ไปจะได้รับการเพิ่มไปยังไทม์ชีทโดยอัตโนมัติ หากคุณใช้เส้นทางการดำเนินงานแบบกำหนดด้วยตนเอง คุณสามารถเพิ่มเวลาที่ใช้ในการทำงานได้เช่นกัน

Log time

ตรวจสอบเวลาที่บันทึกไว้

ผู้จัดการสามารถตรวจสอบเวลาที่บันทึกโดยทีมและทำการกำหนดชั่วโมงและการปฏิบัติงานที่ได้รับค่าจ้างได้

Timesheet Review

การจับเวลารวม

คุณสามารถจัดการเวลาแจ้งเตือนทั้งหมดของการจับเวลางานต่างๆ ได้ด้วยวิดเจ็ตการจับเวลารวม คุณสามารถเริ่มและหยุดการจับเวลา และแจ้งสมาชิกทีมได้ผ่านความคิดเห็น 

Global Timer

นำออกไทม์ชีท

คุณสามารถนำออกไทม์ชีทในรูปแบบ xls, csv และ pdf ได้

Export Timesheet

รายงานที่ครอบคลุม

รายงานโครงการจะมอบมุมมองแบบครบถ้วนสำหรับการใช้เวลาในการทำงานในแต่ละโครงการของคุณ นอกเหนือจากนั้น คุณยังสามารถสร้างรายงานไทม์ชีทที่แสดงเวลาที่ใช้ในการทำงานให้กับลูกค้าแต่ละราย และรายงานที่แสดงเวลาที่ใช้ในการทำงานให้กับนายจ้างแต่ละรายได้เช่นกัน

Timesheet reports