ความสำเร็จอยู่ในรายละเอียด

โครงการต่างๆ ทำให้ผู้คนก้าวเข้ามาทำงานของตนได้อย่างง่ายดาย ข้อมูลทั้งหมดที่จำเป็นต่อการทำงานให้สำเร็จนั้นระบุอยู่ในการ์ดงานแต่ละใบ คำอธิบาย การพูดคุย เอกสารและข้อผิดพลาดที่เกี่ยวข้อง ชั่วโมงที่บันทึกไว้ ผู้ติดตาม และการกำหนดลำดับความสำคัญนั้นได้รับการระบุไว้พร้อมสำหรับความต้องการของคุณ

งานย่อย

หากงานนั้นมีความซับซ้อนเกิดกว่าจะสามารถจัดการตนเองได้  คุณสามารถแยกย่อยงานออกเป็น งานย่อย  และมอบหมาย งานย่อยแต่ละงานให้กับผู้คนในทีมของคุณได้

Subtasks

งานที่เกิดขึ้นประจำ

คุณสามารถตั้งค่างานที่เกิดขึ้นประจำ เช่น การเตรียมรายงานประจำเดือน หรือสามารถสร้างการจองห้องประชุมประจำสัปดาห์ และมอบหมายงานไปยัง Zoho Projects โดยอัตโนมัติได้

Recurring Tasks

การเตือนความจำ

เจ้าของงานสามารถรับการแจ้งเตือนผ่านอีเมลในวันที่หรือก่อนวันที่กำหนดส่งงานได้

Reminders

ชั่วโมงการทำงาน

กำหนดชั่วโมง สำหรับการทำแต่ละงานให้สำเร็จแก่พนักงาน ตัวอย่างเช่น หากคุณมี วันทำงาน ยาวนานแปดชั่วโมง คุณสามารถกำหนดชั่วโมงสี่ชั่วโมงให้กับงานสองงานได้

Work hours

รายการงาน

งานที่เกี่ยวข้องกันสามารถจัดกลุ่มเข้าด้วยกันได้ ในรายการงาน  โดยสำหรับองค์กรระดับสูง รายการงานสามารถเชื่อมโยงเข้ากับระยะการดำเนินการได้อีกด้วย

Tasklist