งานที่เชื่อมโยงใน Zoho Projects

งานที่เชื่อมโยงเป็นความสัมพันธ์ของงานที่เชื่อมโยงกับงานหนึ่งหรือหลายงานที่ต้องทำตามลำดับก่อนทำเครื่องหมายว่าเสร็จสิ้น งานที่ต้องรอให้งานก่อนหน้าเสร็จสิ้นก่อนเป็นงานที่ตามมา และงานที่ต้องทำก่อนเป็นงานที่มาก่อน ใน Zoho Projects, แผนผัง Gantt ช่วยให้ทีมโครงการมองเห็นภาพรวมของงานและงานที่เชื่อมโยงพร้อมรายละเอียดต่างๆ เช่น เจ้าของงาน ประเภทงานที่เชื่อมโยง งานที่ตามมา วันถึงกำหนดและอื่นๆ

เริ่มต้นใช้งาน

งานที่เชื่อมโยง - Zoho Projects

มองเห็นภาพและจัดการงานที่เชื่อมโยง

ในแผนผัง Gantt การกำหนดงานที่เชื่อมโยงระหว่างงานทำได้ง่ายเพียงคลิกและลากงานไปมา คุณสามารถเลือกจากสี่ประเภทที่แตกต่างกัน ได้แก่ เสร็จสิ้นไปถึงเริ่มต้น เริ่มต้นไปถึงเริ่มต้น เริ่มต้นไปถึงเสร็จสิ้น และเสร็จสิ้นไปถึงเสร็จสิ้น ประเภทกำหนดลำดับการดำเนินงาน

แสดงภาพและจัดการ

แบ่งงานออกเป็นช่วงเวลาที่กำหนดตามลำดับ

งานที่ตามมาหมายถึงระยะเวลาที่ต้องทำงานที่ตามมาภายหลังงานที่ต้องทำก่อน เช่น ต้องทำงานที่ตามมาภายในสองวันหลังจากงานที่ต้องทำก่อนเสร็จสิ้นลง เมื่อกำหนดเวลาทำงานที่ตามมาไว้ 2 วัน คุณจะเห็นว่างานที่ตามมาจะถูกกำหนดตารางโดยอัตโนมัติเพื่อให้เริ่มต้นภายในสองวันหลังจากงานที่ต้องทำก่อนเสร็จสิ้นลง

กระจายงานออกไป

วางแผนงานที่เชื่อมโยงก่อนกำหนดตารางเวลางาน

Zoho Projects ทำให้คุณสามารถตั้งค่าความเชื่อมโยงสำหรับงานที่ไม่ได้กำหนดการไว้ ทุกงานของคุณที่ไม่มีวันเริ่มต้นและวันสิ้นสุดที่กำหนดไว้จะถูกพล็อตลงในคอลัมน์งานที่ไม่ได้จัดตารางเวลา คุณสามารถกำหนดความสัมพันธ์ของงานเหล่านี้ได้โคลคลิกแล้วลากอย่างง่ายๆ งานจะดำเนินไปโดยสอดคล้องกันโดยอัตโนมัติเมื่อกำหนดวันที่

วางแผนงาน

ควบคุมการดำเนินการเริ่มต้นได้ทั้งหมด

การตั้งค่างานที่เชื่อมโยงทั้งหมดสามารถทำได้ภายใต้ Task and Timesheet (งานและไทม์ชีท) ใน การตั้งค่า ซึ่งคุณสามารถเลือกประเภทงานที่เชื่อมโยงที่ต้องการและที่ใช้บ่อยเป็นค่าเริ่มต้นได้ นอกจากนี้คุณยังสามารถตัดสินใจว่าจะทำงานใดหากพบว่างานคืบหน้ากว่าแผนงานที่กำหนด งานถูกเลื่อนออกไป หรืองานถูกกำหนดตารางเวลาใหม่

เข้าไปควบคุม