งานย่อย

งานย่อยคืออะไร

งานหลักสามารถแบ่งออกเป็นงานย่อยที่สามารถมอบหมายและติดตามแยกกันได้ภายในโครงการ การแบ่งงานเป็นงานย่อยๆ เช่น โครงสร้างรายการงานย่อยช่วยให้มองเห็นภาพความคืบหน้าของงานได้ดีขึ้น และให้สมาชิกโครงการแต่ละคนที่เกี่ยวข้องเข้าใจส่วนของโมดูลที่ตนเองรับผิดชอบมากขึ้น

สร้างและจัดการงานย่อยใน Zoho Projects

Zoho Projects ให้คุณแบ่งงานที่มีอยู่เป็นงานย่อยเพื่อรับข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับความคืบหน้าของงาน ขณะนี้ คุณสามารถเลื่อนออก / ย่นเข้างานที่มีอยู่เพื่อแบ่งเป็นงานย่อยหรืองานหลักตามลำดับตามที่คุณต้องการ ขณะนำเข้างานย่อยใน Zoho จากไฟล์ mpp ของคุณ โครงสร้างรายการงานย่อยทั้งหมดของคุณจะถูกดำเนินการจาก MS Project นอกจากนี้ คุณสามารถดูงานย่อยในแผนผัง Gantt ได้ นอกจากนี้ เช่นเดียวกันงานปกติ คุณสามารถบันทึกงานย่อยเป็นส่วนหนึ่งของเทมเพลตโครงการ

ประโยชน์หลักของงานย่อย

นำเข้างานย่อยจาก MS project

คุณสามารถนำเข้างานพร้อมกับงานย่อยเพื่อให้โครงสร้างงานย่อยของคุณ (WBS) ใน MS Project ถูกจัดเก็บใน Zoho Projects

สร้างงานย่อย

สร้างงานย่อยได้ตรงเวลา  คุณสามารถสร้างงานย่อยจากหน้ารายละเอียดงานหรือ ลากแล้ววางงานเพื่อสร้างงานย่อย งานที่ลากจะถูกเพิ่มเป็นงานย่อยใต้งานที่นำออกไป นอกจากนี้คุณยังสร้างงานย่อยได้จากภายในแผนผัง Gantt

งานย่อยในแผนผัง Gantt

คุณสามารถดูงานย่อยที่แสดงทันทีจากแผนผัง gantt ของคุณ เพื่อให้คุณมีวิธีดูและพิมพ์งานย่อยจากมุมมอง Gantt ได้ง่าย

งานย่อยในเทมเพลต

เช่นเดียวกับงานปกติ คุณสามารถบันทึกงานย่อยเป็นส่วนหนึ่งของเทมเพลตโครงการใน Zoho Projects