งานย่อย งานย่อยคืออะไร

งานหลักสามารถแบ่งออกเป็นงานย่อยที่สามารถมอบหมายและติดตามแยกกันได้ภายในโครงการ การแบ่งงานที่ซับซ้อนเป็นงานย่อยๆ เช่น โครงสร้างรายการงานย่อยช่วยให้มองเห็นภาพความคืบหน้าของงานทั้งหมดได้ดีขึ้น และให้สมาชิกโครงการแต่ละคนที่เกี่ยวข้องเข้าใจส่วนของโมดูลที่ตนเองรับผิดชอบมากขึ้น

เริ่มต้นใช้งาน

งานย่อย - Zoho Projects

ประโยชน์หลักของงานย่อย

  • ช่วยให้คุณจัดระบบและกำหนดโครงสร้างงานของคุณ
  • ให้คุณกำหนดเป้าหมายโครงการ ติดตามผลลัพธ์และจัดการกำหนดเวลา
  • ลำดับขั้นตอนงานต่อเนื่องไม่ติดขัดไม่ล่าช้าและโครงการเสร็จสิ้นตรงเวลา
  • แยกย่อย (WBS) โครงการที่ซับซ้อนเป็นหลายงานหรือเชื่อมโยงและจัดการงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

สร้างและจัดการงานย่อยใน Zoho Projects

Zoho Projects ให้คุณแบ่งงานที่มีอยู่เป็นงานย่อยเพื่อรับข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับความคืบหน้าของงาน คุณสามารถเลื่อนออก/ย่นเข้างานที่มีอยู่เพื่อแบ่งเป็นงานย่อยหรืองานหลักตามลำดับตามที่คุณต้องการ

สร้างและจัดการงานย่อย

นำเข้างานย่อยจาก MS project

คุณสามารถนำเข้างานพร้อมกับงานย่อยเพื่อให้โครงสร้างงานย่อยของคุณ (WBS) ใน MS Project ถูกจัดเก็บใน Zoho Projects

นำเข้างานย่อย

สร้างงานย่อย

สร้างงานย่อยได้ทันที คุณสามารถสร้างงานย่อยจากแผนภูมิแกนต์ หน้ารายละเอียดงาน หรือลากแล้ววางงานเพื่อสร้างงานย่อย งานที่ลากจะถูกเพิ่มเป็นงานย่อยใต้งานที่นำออกไป

สร้างงานย่อย

งานย่อยในแผนผัง Gantt

คุณสามารถดูงานย่อยได้โดยตรงจากแผนภูมิแกนต์ เพื่อให้คุณมีวิธีดูและพิมพ์งานย่อยจากมุมมอง Gantt ได้ง่าย

งานย่อยในแผนผัง Gantt

งานย่อยในเทมเพลต

เช่นเดียวกับงานปกติ คุณสามารถบันทึกงานย่อยเป็นส่วนหนึ่งของเทมเพลตโครงการใน Zoho Projects

งานย่อยในเทมเพลต