ส่งข้อมูลทันเวลาการทำให้ข้อตกลงระดับการบริการเป็นอัตโนมัติ

ข้อตกลงระดับบริการคือสัญญาที่ระบุระดับบริการด้วยกฎเช่น ‘ปัญหาร้ายแรงจะต้องได้รับการแก้ไขภายในเวลาไม่กี่ชั่วโมง’ โปรดดำเนินการให้แน่ใจว่าสัญญานี้จะไม่ถูกละเมิดโดยการสร้าง ‘การยกระดับ’ ที่คุณทราบล่วงหน้า คุณยังสามารถกำหนดให้มีการดำเนินการโดยอัตโนมัติ เช่น การมอบหมายปัญหาที่ยังไม่ได้รับการแก้ไขให้กับนักพัฒนาระบบที่มีความเชี่ยวชาญพิเศษได้

เริ่มต้นใช้งาน

SLA - Zoho Projects

ทำให้กระบวนการเป็นอัตโนมัติ ตั้งแต่เริ่มจนจบ

เมื่อคุณสร้าง SLA และกำหนดเงื่อนไขเริ่มการทำงาน กระบวนการทั้งหมดจะเป็นไปอย่างอัตโนมัติ ช่วยลดความยุ่งยากในการตรวจสอบไปตามขั้นตอน

ทำให้กระบวนการเป็นอัตโนมัติ

กำหนดเป้าหมายที่ต้องการ

สำหรับแต่ละ SLA ที่คุณสร้างขึ้น คุณสามารถกำหนดเป้าหมายที่คุณต้องการทำให้สำเร็จ ตัวอย่างเช่น คุณสามารถระบุได้ว่าปัญหาใดๆ ที่ทำเครื่องหมายเป็น "ตัวหยุดโชว์" ควรจะถูกปิดภายในหกชั่วโมง หรือควรโพสต์การแก้ไขสำหรับปัญหานั้นภายในหนึ่งชั่วโมง

เป้าหมายที่สมบูรณ์แบบ

การยกระดับการแก้ไขปัญหาเมื่อจำเป็นและยึดติดตามการรับประกันของคุณ

การยกระดับการแก้ไขปัญหาสำหรับทำได้หลายระดับ ยกตัวอย่างเช่น ถ้าหากยังแก้ไขปัญหาไม่ได้ นักพัฒนาระบบอาวุโสจะได้รับแจ้งภายในสองชั่วโมง หัวหน้าแผนกเทคโนโลยีภายในสี่ชั่วโมง และผู้จัดการโครงการภายในหกชั่วโมง คุณยังสามารถระบุการดำเนินการที่ต้องมีในแต่ละระดับได้อีกด้วย

ยกระดับเมื่อจำเป็น

ให้ลูกค้าของคุณได้รับรู้สถานการณ์ด้วย

ในปัจจุบัน ผู้ใช้โครงการและผู้ใช้ที่เป็นลูกค้าสามารถเข้าใจการดำเนินการแก้ไขปัญหาได้ชัดแจ้งยิงขึ้น ให้พวกเขาได้รับรู้อย่างทันการณ์โดยการแจ้งเตือนทางอีเมลที่จะทริกเกอร์เมื่อเกิดเหตุการณ์ตรงตามเงื่อนไขที่คุณกำหนดไว้ก่อน

รักษาลูกค้าของคุณไว้