ซอฟต์แวร์การใช้ทรัพยากร

การจัดการที่ง่ายไม่ยุ่งยากเป็นคำสำคัญของแผนผังการใช้ทรัพยากรของเรา

แสดงความพร้อมของทรัพยากรของคุณในระยะเวลาที่กำหนดใน Zoho Projects ด้วยซอฟต์แวร์การใช้ทรัพยากร ลักษณะที่สำคัญที่สุดของเครื่องมือการจัดการโครงการออนไลน์คือ ตรวจสอบภาระงานของแต่ละทรัพยากร ทรัพยากรบางอย่างอาจถูกจัดสรรอย่างเหมาะสมที่สุดขณะที่บางอย่างอาจถูกจัดสรรมากเกินไปในงาน ซอฟต์แวร์การใช้ทรัพยากรให้คุณจัดการทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพตามสัดส่วนของภาระงานและความพร้อมในการใช้งาน

ประโยชน์ของแผนผังการใช้ทรัพยากรมีมากมายนับไม่ถ้วน:

ความพร้อมของทรัพยากรเทียบกับ ภาระงาน

จัดสรรงานตามความพร้อมของทรัพยากร เปรียบเทียบทรัพยากรและภาระงานเพื่อจัดสรรงานอย่างต่อเนื่อง การจัดการภาระงานตามสัดส่วนทรัพยากรที่มีเป็นงานที่ยากและท้าทายแต่ด้วยแผนผัง การใช้ทรัพยากร  คุณสามารถค้นหาทรัพยากรที่จัดสรรเกินและทรัพยากรที่จัดสรรพร้อมเวลาที่มีอยู่ได้อย่างง่ายดาย และโค้ดสีช่วยให้คุณแยกแยะภาระงานได้

แดง - จัดสรรเกิน เขียว - จัดสรรเหมาะสม เทา - ไม่ได้จัดสรร

สถานะของทีมสำหรับระยะเวลาที่เลือกไว้

ดูงานของทีมของคุณสำหรับสัปดาห์หรือเดือนที่เลือก ทั้งหมดที่จุดเดียว คุณสามารถดูทรัพยากรและงานที่จัดสรรสำหรับสัปดาห์หรือเดือนที่เลือกได้ และคุณสามารถเลือกวันที่หรือเดือนเพื่อดูตารางเวลาได้

แก้ไขงาน

แก้ไขงานและเปลี่ยนแปลงเจ้าของงานได้อย่างรวดเร็ว ขยายผู้ใช้ที่เลือกเพื่อดูงานของเขาแล้วคลิกแถบงานเพื่อแก้ไขคุณสมบัติ ทั้งหมดนี้สามารถทำได้จากแผนผังการใช้ทรัพยากร