วิดีโอช่วยเหลือ

 elearning-get-started

เริ่มต้นใช้งาน Zoho Projects

วิดีโอนี้อธิบายภาพรวมสั้นๆ ของ Zoho Projects

 elearning-task

การสร้างโครงการ

เรียนรู้วิธีสร้างและจัดการโครงการใน Zoho Projects

 elearning-timesheet

ภาพรวมการทำงาน - งาน

มุมมองรวมของงานทั่วทั้งโครงการ ผู้ใช้สามารถเพิ่มงาน รายการงาน หรืองานย่อยใหม่ๆ และสร้างมุมมองแบบกำหนดเองเพื่อเข้าถึงงานที่เข้าเกณฑ์ได้อย่างรวดเร็ว