เริ่ม
วิดีโอนี้ประกอบไปด้วยพื้นฐานในการเริ่มต้นใช้งาน Zoho Projects.
 
เริ่มต้นใช้งาน Zoho Projects
ถัดไป
 
งานและระยะการดำเนินการ
เรียนรู้วิธีสร้างและจัดการงานและระยะการดำเนินการใน Zoho Projects
 
งานและระยะการดำเนินการ
ถัดไป
 
ไทม์ชีทและใบแจ้งหนี้
เรียนรู้วิธีจัดการบันทึกเวลาและออกใบแจ้งหนี้ใน Zoho Projects
 
ไทม์ชีทและใบแจ้งหนี้
ถัดไป
 
การติดตามปัญหา (พื้นฐาน)
เรียนรู้วิธีติดตามและจัดการปัญหาในโครงการด้วย Zoho Projects
 
การติดตามปัญหา (พื้นฐาน)
ถัดไป