การจัดการโครงการมีความน่าสนใจมากขึ้น !

การจัดการโครงการเป็นการมอบหมายงาน การปิดกรณีปัญหา การติดตามโครงการ การเปิดกรณีปัญหาซ้ำ การบรรลุลำดับขั้นความสำเร็จและแนวคิดทั่วไปอื่นๆ ไม่จำเป็นอีกต่อไปเมื่อใช้ Zoho Projects! ขณะนี้เราเพิ่มความน่าสนใจในกิจกรรมโครงการที่มีอยู่ด้วยการนำเสนอแนวคิด gamification ในการจัดการโครงการ Gamification เป็นการนำเทคนิคของเกมมาใช้กับกิจกรรมที่ไม่ใช่เกม

การนำแนวคิด Gamification มาใช้ในบริบทที่ไม่ใช่เกม

Gamification คือแนวคิดในการติดตามจุดต่างๆ ที่ผิดปกติอย่างรวดเร็ว แนวคิด gamification ก่อนหน้านี้ส่วนใหญ่เชื่อมโยงกับวิดีโอเกมแต่ปัจจุบันนำมาใช้ในบริบทที่ไม่ใช่เกมมากขึ้น เว็บไซต์ออนไลน์จำนวนมาก โดยเฉพาะเว็บไซต์รีวิวตอบกลับผู้ใช้โดยให้เข็มความสำเร็จตามระดับการมีส่วนร่วมของผู้ใช้

ทำไมจึงต้องนำแนวคิด Gamification มาใช้

ขณะนี้ Zoho Projects แนะนำ gamification เพื่อสร้างแรงบันดาลใจให้กับทีมของคุณและเพิ่มผลผลิต

  • เป้าหมายจะบรรลุผลสำเร็จได้รวดเร็วขึ้นเนื่องจากการแข่งขันและความท้าทาย
  • การตอบกลับจัดทำในรูปแบบของเข็มและคะแนนสะสมในแต่ละระดับของเกม
  • บอร์ดผู้นำแสดงความคืบหน้าแบบเรียลไทม์ในโครงการและจูงใจด้้วยคะแนนที่ได้รับ และช่วยเพิ่มความโปร่งใสภายในทีม
  • การทำงานร่วมกันภายในโครงการทำให้ผู้ใช้ช่วยให้ทีมประสบความสำเร็จและนำไปสู่ความสำเร็จของโครงการ
  • การแข่งขันเป็นความท้าทายที่สนุกสนานที่ทุกคนพยายามเพื่อให้ทีมของตนประสบความสำเร็จ

ผลของแนวคิด Gamification ใน Zoho Projects

เกมใหม่

ใน Zoho Projects คุณสามารถเพิ่มเกมใหม่ในหลายโครงการของคุณในพอร์ทัลเพื่อดึงดูดทีมของคุณให้มีส่วนร่วม คุณสามารถดูเกมที่เสร็จสิ้น เกมปัจจุบันและเกมที่เกิดขึ้นพร้อมกับรายละเอียดเกมของตน สามารถจัดระบบเกมระหว่างทีมหรือผู้ใช้ได้ ผู้ใช้ในโครงการกำลังแข่งขันภายในทีมของตนอย่างต่อเนื่องเพื่อจัดการปัญหา หรืองาน การแข่งขันทำให้ได้ผลผลิตเพิ่มขึ้นในการจัดการโครงการเนื่องจากจะมีปัญหาที่ต้องแจ้งซ้ำ (QA) และแก้ไขหรือปิด (Developer) เสมอ เกมช่วยจัดการความซ้ำซากจำเจให้หมดไป

บอร์ดผู้นำ

ทุกครั้งที่งานหรือปัญหา ได้รับการแก้ไขในโครงการตามลำดับ ผู้ใช้จะถูกเพิ่มหรือหักคะแนนตามการดำเนินการของพวกเขา และผู้เล่นแต่ละคนสามารถดูบัตรคะแนนของตนเองได้ตลอดเวลาระหว่างเกม รวมถึงผู้ใช้จะได้รับการอัพเดตอย่างต่อเนื่องเกี่ยวกับตำแหน่งของพวกเขาในเกมผ่านป็อปอัพ บอร์ดผู้นำช่วยเพิ่มความโปร่งใสในรูปแบบการทำงานและเน้นผู้มีส่วนร่วมสูงสุด

ถ้วยรางวัลและเข็ม

ถ้วยรางวัล เข็มและคะแนนมอบให้กับผู้เล่นหรือผู้ใช้ตามระดับการมีส่วนร่วมของพวกเขา ทีมหรือผู้ใช้ที่มีคะแนนสูงสุดจะได้รับถ้วยรางวัลในตอนท้ายเกม นอกจากนี้ ผู้ใช้จะได้รับเข็มยกย่องความสำเร็จในระดับต่างๆ ระหว่างเกมด้วย นอกจากถ้วยรางวัลและเข็มแล้ว คุณยังสามารถสร้างเข็มและถ้วยรางวัลในแบบที่คุณต้องการได้ใน Zoho Projects รางวัลและการยกย่องชมเชยช่วยเพิ่มผลผลิตงานและการมีส่วนร่วมของพนักงาน