สร้างอินทราเน็ตสำหรับทีมของคุณ

ซอฟต์แวร์อินทราเน็ตคือ เว็บไซต์ภายในองค์กรแต่มีส่วนต่อขยายของโครงสร้างเทคโนโลยีข้อมูลองค์กรที่มีประสิทธิภาพ Zoho Projects สามารถใช้เป็นอินทราเน็ตของบริษัทของคุณด้วยคุณลักษณะที่ครอบคลุมที่ช่วยให้ธุรกิจของคุณเติบโตโดยเพิ่มประสิทธิภาพการเข้าออกของข้อมูลภายในและภายนอกองค์กรของคุณ

เริ่มต้นใช้งาน

Pages สำหรับโครงการ - Zoho Projects

ทำงานร่วมกันด้วย Pages

Pages ช่วยให้ทีมของคุณทำงานร่วมกันเพื่อสร้างคลังเก็บข้อมูลสำหรับโครงการ เพิ่มแนวคิดใหม่ เอกสารอ้างอิง ข้อมูลจำเพาะ หรือข้อมูลอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับทุกคนในโครงการได้ที่นี่ ลูกค้าหรือบุคคลอื่นนอกโครงการจะไม่สามารถดูข้อมูลนี้ได้

ทำงานร่วมกัน

จัดระเบียบและจัดการข้อมูล

สร้างแหล่งข้อมูลที่มีประสิทธิภาพที่คุณสามารถจัดระเบียบและจัดการได้ภายในที่เดียว คุณสามารถเชื่อมต่อ จัดลำดับตามตัวอักษร และเรียงลำดับ Pages ของคุณเพื่อช่วยให้คุณหาข้อมูลได้รวดเร็วและง่ายยิ่งขึ้น

จัดระเบียบและจัดการ

แนบไฟล์ใน Pages

แทรกรูปภาพ แผนภูมิ และตาราง เช่น แผนภูมิจาก Zoho Sheet ไฟล์เสียงหรือวิดีโอที่ฝังจากเว็บไซต์ภายนอกเช่น Podcasts, วิดีโอ YouTube และติดตามรายละเอียดไฟล์ เช่น ขนาด เวอร์ชัน และผู้สร้าง

แนบไฟล์