วางแผนด้วยความแม่นยำ

แยกย่อยโครงการที่ซับซ้อนออกเป็นส่วนที่ง่ายต่อการจัดการด้วยการใช้งานระยะการดำเนินการ รายการงาน งาน และงานย่อย จัดการรายการงานพึ่งพิง ทั้งจาก “มุมมองรายการงานพึ่งพิง” หรือโดยตรงจากแผนภูมิแกนต์ นำเข้าไฟล์ Microsoft Project ไปยัง Zoho ด้วยแผนที่ครอบคลุมทุกการดำเนินการ ทีมของคุณจะมีเส้นทางสู่ความสำเร็จที่ชัดเจน

ลงทะเบียนฟรี

ทันเวลาเสมอ

ด้วยคุณลักษณะระยะการดำเนินการ คุณสามารถทำให้โครงการเป็นรูปเป็นร่างขึ้นมาได้ด้วยการกำหนดวันที่สิ้นสุดของระยะการดำเนินการ และวันกำหนดส่งงานในระยะการดำเนินการเหล่านั้น คุณเป็นผู้กำหนดว่าต้องการให้รายละเอียดทั้งหมดเสร็จสิ้นเมื่อใด ดังนั้นคุณจึงเป็นผู้จัดการโครงการ มากกว่าที่จะให้โครงการจัดการคุณ

Milestones

จัดระเบียบงานของคุณ

ด้วยการเข้าถึงแบบศูนย์กลางไปยังโครงการทั้งหมดที่คุณกำลังดำเนินอยู่ คุณจะทราบถึงสิ่งที่ต้องทำ เวลาที่ต้องทำ และผู้ที่ต้องรับผิดชอบได้ ทุกอย่างจะอยู่ในตารางเวลาที่คุณกำหนดไว้ ดังนั้นคุณภาพของงานจึงมีความครบถ้วนสมบูรณ์

Tasks

จัดการรายการงานพึ่งพิง

หากคุณสามารถกำหนดสถานะเสร็จสิ้นให้กับงานหนึ่งก็ต่อเมื่ออีกงานหนึ่งนั้นเสร็จสิ้นแล้ว เท่ากับว่างานชิ้นแรกนั้นต้องพึ่งพิงกับงานชิ้นที่สอง รายการงานพึ่งพาจะทำให้แผนการดำเนินงานของคุณถูกต้องแม่นยำมากขึ้น และช่วยระบุช่วงการดำเนินงานที่ติดขัดเมื่อมีความล่าช้า โมดูลงานมีมุมมองรายการงานพึ่งพิงที่คุณสามารถใช้ในการจัดการงานเหล่านี้ได้

Task Dependency

ไม่พลาดสักรายละเอียดในการทำงาน

จัดระเบียบงานใหญ่ๆ โดยการแบ่งออกเป็นงานย่อย คุณสามารถมอบหมายงานย่อยให้กับคนอื่นๆ เขียนความคิดเห็น และบันทึกชั่วโมงทำงานเช่นเดียวกับงานอื่นๆ ทั่วไป

Task Reminders

มอบการรับรู้อย่างทั่วกันด้วย Kanban

Kanban ช่วยให้คุณสามารถมองเห็นเวิร์กโฟลว์เป็นการ์ดที่อยู่ในแต่ละคอลัมน์ได้ คอลัมน์เหล่านั้นอาจหมายถึงพารามิเตอร์ต่างๆ เช่น “เปอร์เซ็นต์ความสำเร็จ” “ความสำคัญ” หรือ “รายการงาน” โดยสามารถเคลื่อนย้ายการ์ดไปตามคอลัมน์ตามกระบวนการการทำงานได้ เพื่อให้ผู้คนทราบถึงความคืบหน้า

Task Kanban View

เปลี่ยนทุกโครงการให้เป็นเรื่องราวแห่งความสำเร็จ

ลงทะเบียนฟรี