วางแผนด้วยความแม่นยำ

แบ่งโครงการที่ซับซ้อนออกเป็นส่วนต่างๆ ที่จัดการได้ง่ายโดยการแบ่งระยะการดำเนินการ รายการงาน งานหลักและงานย่อย จัดการความเชื่อมโยงของงานได้โดยตรงจากแผนภูมิแกนต์ แล้วนำเข้าไฟล์ Microsoft Project ของคุณลงใน Zoho ด้วยแผนที่ครอบคลุมทุกการดำเนินการ ทีมของคุณจะมีเส้นทางสู่ความสำเร็จที่ชัดเจน

เริ่มต้นใช้งาน

แผนการจัดการโครงการ - Zoho Projects

ทันเวลาเสมอ

ด้วยการจัดระยะการดำเนินการ คุณสามารถทำให้โครงการเป็นรูปเป็นร่างขึ้นมาได้ด้วยการกำหนดวันที่สิ้นสุดของระยะการดำเนินการ และวันกำหนดส่งงานในระยะการดำเนินการเหล่านั้น คุณเป็นผู้กำหนดว่าต้องการให้รายละเอียดทั้งหมดเสร็จสิ้นเมื่อใด ดังนั้นคุณจึงเป็นผู้จัดการโครงการ มากกว่าที่จะให้โครงการจัดการคุณ

ทันเวลาเสมอ

จัดระเบียบงานของคุณ

ด้วยการเข้าถึงแบบศูนย์กลางไปยังโครงการทั้งหมดที่คุณกำลังดำเนินอยู่ คุณจะทราบถึงสิ่งที่ต้องทำ เวลาที่ต้องทำ และผู้ที่ต้องรับผิดชอบได้ ทุกอย่างจะอยู่ในตารางเวลาที่คุณกำหนดไว้ ดังนั้นคุณภาพของงานจึงมีความครบถ้วนสมบูรณ์

งานที่ถูกจัดเป็นระเบียบ

จัดการความเชื่อมโยง

หากคุณสามารถกำหนดสถานะเสร็จสิ้นให้กับงานหนึ่งก็ต่อเมื่ออีกงานหนึ่งนั้นเสร็จสิ้นแล้ว เท่ากับว่างานชิ้นแรกนั้นต้องมีความเชื่อมโยงกับงานชิ้นที่สอง รายการความเชื่อมโยงจะทำให้แผนการดำเนินงานของคุณถูกต้องแม่นยำมากขึ้น และช่วยระบุปัญหาติดขัดในกระบวนการเมื่อมีความล่าช้า

จัดการความเชื่อมโยง

เก็บทุกรายละเอียดในการทำงาน

จัดระเบียบงานใหญ่ๆ โดยการแบ่งออกเป็นงานย่อย คุณสามารถมอบหมายงานย่อยให้กับคนอื่นๆ เขียนความคิดเห็น และบันทึกชั่วโมงทำงานเช่นเดียวกับงานทั่วไป

เก็บทุกรายละเอียด

มอบการรับรู้อย่างทั่วกันด้วย Kanban

Kanban ช่วยให้คุณสามารถมองเห็นเวิร์กโฟลว์เป็นการ์ดที่อยู่ในแต่ละคอลัมน์ได้ คอลัมน์เหล่านั้นสามารถตั้งเป็นถึงพารามิเตอร์ต่างๆ เช่น “เปอร์เซ็นต์ความสำเร็จ”, “ความสำคัญ” หรือ “รายการงาน” โดยสามารถเคลื่อนย้ายการ์ดไปตามคอลัมน์ตามกระบวนการการทำงานได้ เพื่อให้ผู้คนทราบถึงความคืบหน้า

มอบการรับรู้อย่างทั่วกันด้วย Kanban