กิจกรรมโครงการ

ทุกโครงการนั้นต้องมีกิจกรรมที่เกี่ยวของ เช่น การประชุมทีม การนำเสนอ และการติดตามผล และตอนนี้คุณสามารถจัดตารางเวลาและจัดการกิจกรรมเหล่านั้นได้จากที่เดียว แม้คุณจะพลาดกิจกรรม คุณก็สามารถชมกิจกรรมนั้นในฐานะกิจกรรมที่ผ่านไปแล้วและรับทราบการดำเนินการที่เกิดขึ้น

เริ่มต้นใช้งาน

กิจกรรมโครงการ - Zoho Projects

กำหนดตารางเวลากิจกรรม

คุณสามารถกำหนดตารางเวลากิจกรรม เช่น การประชุม การนำเสนอ และการพิจารณาทบทวน และเชิญผู้เข้าร่วมจากทีมโครงการของคุณ คุณสามารถกำหนดตารางเวลากิจกรรมที่เกิดขึ้นประจำเป็นรายวัน รายสัปดาห์ รายเดือน หรือรายปีได้ กำหนดเวลาแจ้งเตือนผู้เข้าร่วมล่วงหน้าเพื่อให้มั่นใจว่าทุกคนไม่ลืมกำหนดการที่วางไว้

กำหนดตารางเวลากิจกรรม

ดูกิจกรรมที่จะจัดขึ้น

คุณสามารถดูกิจกรรมที่จัดตารางเวลาไว้แยกตามหมวดหมู่สำหรับวันนี้ พรุ่งนี้ หรือในอนาคตได้ และคุณสามารถดูวันที่จัดกิจกรรม ระยะเวลา สถานที่ และรายชื่อผู้เข้าร่วมได้ด้วย

ดูกิจกรรมที่จะจัดขึ้น

ดูกิจกรรมที่ผ่านมาแล้ว

คุณสามารถดูรายการกิจกรรมที่ผ่านมาแล้วได้ ซึ่งใช้ในการเก็บบันทึกรายละเอียดที่สำคัญของกิจกรรม เช่น บันทึกการประชุม สำเนางานนำเสนอ และเอกสารที่เกี่ยวข้อง ซึ่งเป็นแหล่งข้อมูลที่เป็นประโยชน์สำหรับผู้ที่พลาดกิจกรรมเพื่อติดตามสิ่งที่เกิดขึ้น

ดูกิจกรรมที่ผ่านมาแล้ว

เพิ่มบันทึกและเอกสารการประชุม

คุณสามารถเชื่อมโยงเอกสารข้อมูลเข้ากับกิจกรรมได้ หากคุณคิดว่าการมีส่วนร่วมต้องจะเป็นต้องมีความรู้เกี่ยวกับหัวข้อที่พูดคุย คุณสามารถเพิ่มรายละเอียดอย่างบันทึกการประชุมเป็นข้อคิดเห็นของกิจกรรมได้

เพิ่มบันทึกและเอกสารการประชุม