กิจกรรมในโครงการ

ทุกโครงการนั้นต้องมีกิจกรรมที่เกี่ยวของ เช่น การประชุมทีม การนำเสนอ และการติดตามผล และตอนนี้คุณสามารถจัดตารางเวลาและจัดการกิจกรรมเหล่านั้นได้จากที่เดียว แม้คุณจะพลาดกิจกรรม คุณก็สามารถชมกิจกรรมนั้นในฐานะกิจกรรมที่ผ่านไปแล้วและรับทราบการดำเนินการที่เกิดขึ้น

จัดตารางเวลากิจกรรม

คุณสามารถกำหนดตารางเวลากิจกรรม เช่น การประชุม การนำเสนอและการพิจารณาทบทวน และเชิญผู้เข้าร่วมจากทีมโครงการของคุณ คุณสามารถกำหนดตารางเวลากิจกรรมที่เกิดขึ้นซ้ำเป็นรายวัน รายสัปดาห์ รายเดือนหรือรายปีได้ กำหนดเวลาแจ้งเตือนผู้เข้าร่วมล่วงหน้าเพื่อให้มั่นใจว่าทุกคนไม่ลืมกำหนดการที่วางไว้

ดูกิจกรรมที่จะจัดขึ้น

คุณสามารถดูกิจกรรมที่จัดตารางเวลาไว้แยกตามหมวดหมู่สำหรับวันนี้ พรุ่งนี้หรือในอนาคตได้ และคุณสามารถดูวันที่จัดกิจกรรม ระยะเวลา สถานที่และรายชื่อผู้เข้าร่วมได้ด้วย

ดูกิจกรรมที่ผ่านมาแล้ว

คุณสามารถดูรายการกิจกรรมที่ผ่านมาแล้วได้ ซึ่งใช้ในการเก็บบันทึกรายละเอียดที่สำคัญของกิจกรรม เช่น บันทึกการประชุม สำเนางานนำเสนอ และเอกสารที่เกี่ยวข้อง และเป็นแหล่งข้อมูลที่เป็นประโยชน์สำหรับผู้ที่พลาดกิจกรรมเพื่อติดตามสิ่งที่เกิดขึ้น

เพิ่มหมายเหตุและเอกสารการประชุม

คุณสามารถเชื่อมโยงเอกสารข้อมูลเข้ากับกิจกรรมได้ หากคุณคิดว่าการมีส่วนร่วมต้องจะเป็นต้องมีความรู้ระดับสูงเกี่ยวกับหัวข้อที่พูดคุย สามารถเพิ่มรายละเอียดเช่นความยาวในหน่วยนาทีของการประชุมเป็นข้อคิดเห็นของกิจกรรมได้