เปรียบเทียบรุ่น Zoho Projects

Zoho Projects - การเปรียบเทียบแผนการใช้งาน

  ซ่อนคุณลักษณะทั่วไป
projects-pricing-val.json1

4

ฟรี

สมัครทดลองใช้ตอนนี้

พรีเมียม

สมัครทดลองใช้ตอนนี้

องค์กร

สมัครทดลองใช้ตอนนี้
ราคา
ชำระรายปี- /ผู้ใช้/เดือน /ผู้ใช้/เดือน
ชำระแบบรายเดือน- /ผู้ใช้ /ผู้ใช้
ผู้ใช้ที่เป็นลูกค้า
ชำระรายปี-/ผู้ใช้ที่เป็นลูกค้า/เดือน/ผู้ใช้ที่เป็นลูกค้า/เดือน
ชำระแบบรายเดือน-/ผู้ใช้ที่เป็นลูกค้า/ผู้ใช้ที่เป็นลูกค้า
พื้นฐาน
Projects2ไม่จำกัดไม่จำกัด
พื้นที่จัดเก็บ10MB100GB120GB
เทมเพลตโครงการ-2030
หน้าและแชท1 โครงการโครงการทั้งหมดโครงการทั้งหมด
แผนผัง/ รายงาน
แผนผัง Gantt ตามลำดับเวลาอ่านอย่างเดียวแก้ไขได้ภายในโครงการแก้ไขได้หลายโครงการ
แผนผัง Gantt แบบลำดับขั้นความสำเร็จ-แก้ไขได้ภายในโครงการแก้ไขได้หลายโครงการ
แผนภูมิการใช้ทรัพยากร-ภายในโครงการหลายโครงการ
รายงานงาน / ปัญหาขั้นสูงพื้นฐานขั้นสูงขั้นสูง
ฟีเจอร์สำคัญ
แท็กมีมีมี
ฟีดโครงการมีมีมี
การจัดการงานมีมีมี
การใช้งานเอกสารร่วมกันมีมีมี
นำเข้าจากโครงการ MSมีมีมี
ปฏิทิน & ฟอรั่มมีมีมี
การผสานรวมกับแอป Googleมีมีมี
สถานะแบบกำหนดเองสำหรับโครงการมีมีมี
สถานะหลักเป้าหมายแบบกำหนดเองมีมีมี
สถานะงานแบบกำหนดเองมีมีมี
งานย่อย-มีมี
ระยะเวลางาน (ชั่วโมง/วัน)-มีมี
ตัวเตือนความจำ-มีมี
แผนผัง Gantt ตารางเวลาโครงการ-มีมี
งานที่เชื่อมโยงภายในโครงการ (เสร็จสิ้นไปยังเริ่มต้น)ภายในโครงการ (ทั้งสี่ประเภท)หลายโครงการ (ทั้งสี่ประเภท)
เค้าโครงงานดูสร้างสร้าง
ซิงค์งาน Google-มีมี
การติดตามเวลา-มีมี
ส่งออกโครงการ-มีมี
มุมมองแบบกำหนดเอง-มีมี
งานที่เกิดขึ้นประจำ-มีมี
การอนุมัติแผ่นเวลา-มีมี
การจำกัดบันทึกเวลา-มีมี
พิมพ์เขียวสำหรับงาน-มีมี
แชทบอท AI ที่ขับเคลื่อนโดย Zia-มีมี
งบประมาณโครงการ-มีมี
งาน - ชั่วโมงที่วางแผน (รายงานตามแผนเทียบกับที่เกิดขึ้นจริง)-มีมี
เวลาทำการ-มีมี
วันหยุดสุดสัปดาห์ & วันหยุดนักขัตฤกษ์-มีมี
โครงการที่เข้มงวด-มีมี
สรุปงาน-มีมี
การบริหารมูลค่าที่ได้รับ-มีมี
เค้าโครงหลักเป้าหมาย-มีมี
เค้าโครงโครงการ--มี
ชั่วโมงทำงานที่ยืดหยุ่น--มี
กฎของเวิร์กโฟลว์--มี
เส้นทางวิกฤติ--มี
เส้นฐาน--มี
การสนับสนุนหลายเส้นฐาน--มี
กฎเค้าโครงงาน--มี
ฟิลด์โครงการแบบกำหนดเอง--155
ฟิลด์หลักเป้าหมายแบบกำหนดเอง--มี
ฟิลด์งานแบบกำหนดเอง--255
สร้างฟิลด์แบบกำหนดเอง--120
ฟิลด์แผ่นเวลาแบบกำหนดเอง--55
โปรไฟล์และบทบาทกำหนดเอง--มี
โดเมนแบบกำหนดเอง--มี
แท็บเว็บแท็บเว็บช่วยให้คุณเข้าถึงแท็บเบราเซอร์ของคุณได้จาก Zoho Projects คุณสามารถสร้างแท็บเว็บภายในโครงการของคุณได้ด้วยการฝัง URL จากแอปพลิเคชันของบริษัทอื่น--มี
ทีม--มี
ตัวติดตามปัญหา
นำเข้าปัญหา (CSV, XLS & JIRA)มีมีมี
เพิ่มปัญหาผ่านทางอีเมล-มีมี
ส่งออกปัญหา-มีมี
การแจ้งเตือน-มีมี
กฎธุรกิจ-มีมี
ฟอร์ม Web to Issue-มีมี
ลิงค์ปัญหา-มีมี
ฟิลด์แบบกำหนดเอง--มี
การตั้งค่าอีเมล--มี
SLA--มี
Webhook--มี
เทมเพลตอีเมลปัญหาแบบกำหนดเอง--มี
การรวม
Zoho CRMมีมีมี
Zapierมีมีมี
Zoho Meetingมีมีมี
Zoho Sprintsมีมีมี
Zendeskมีมีมี
Microsoft Teamsมีมีมี
Office 365มีมีมี
Slackมีมีมี
ServiceNowมีมีมี
Zoho Invoice (สำหรับใบแจ้งหนี้ & ค่าใช้จ่าย)-มีมี
Zoho Books (สำหรับใบแจ้งหนี้ & ค่าใช้จ่าย)-มีมี
Zoho People-มีมี
Dropbox-มีมี
Zoho Analytics-มีมี
Zoho Flow-มีมี
Zoho Desk--มี
Zoho Directoryการลงชื่อเข้าใช้ครั้งเดียว การตรวจรับรองความถูกต้องแบบสองปัจจัย และการจำกัด IP--มี
SharePoint--มี
GitHub-มีมี
BitBucket-มีมี
GitLab-มีมี
Gitea-มีมี

มีผู้ใช้มากกว่า 5000 รายหรือไม่

รับใบเสนอราคาส่วนบุคคล