วิดีโอชื่นชม

รับฟังวิธีการที่ลูกค้าของเราใช้การจัดการโครงการอย่างมีประสิทธิภาพในองค์กรของพวกเขาด้วย Zoho Projects

CIS Agency เชื่อมโยงช่องว่างการสื่อสารภายในทีมของตัวเองโดยการใช้งาน Zoho Projects

การจัดการโครงการมักจะเป็นปัญหาสำหรับนักการตลาดจนกระทั่งพวกเขาพบเจอกับ Zoho Projects

กรณีศึกษา

อ่านวิธีการที่ลูกค้าของเราใช้การจัดการโครงการอย่างมีประสิทธิภาพในองค์กรของพวกเขาด้วย Zoho Projects

ชี้ให้เห็นถึงสิ่งต่างๆ ที่สามารถปรับปรุงประสิทธิภาพการทำงานได้ ตั้งแต่การจัดการโครงการและการทำงานร่วมกันไปจนถึงวัฒนธรรมของที่ทำงานและพฤติกรรมขององค์กร

อ่านตอนนี้