การประสานงานผ่านอีเมล

นิสัยเดิมแก้ยาก ด้วย Zoho Projects นิสัยการส่งอีเมลจะเป็นสิ่งที่คุณไม่ต้องแก้อีกต่อไป! จัดการทุกสิ่งให้เหมือนโยนงานทิ้งออกจากบ่า โพสต์หัวข้อสำหรับการสนทนาบนฟอรั่ม แจ้งปัญหา และอีกมากมายได้จากอีเมลถ้าหากคุณต้องการและเมื่อคุณต้องการ

อีเมลสมมติของโครงการ

แต่ละโครงการนั้นมีอีเมลนามแฝงที่ไม่ซ้ำกันสำหรับงาน เอกสาร ฟอรั่ม และปัญหา รูปแบบทั่วไปของอีเมลนามแฝงคือ _ @zohoprojects.com. ผู้ดูแลหรือผู้จัดการโครงการสามารถเปลี่ยนชื่อเฉพาะเพื่อให้เหมาะสมกับโครงการได้ ตัวอย่างเช่น : myfinance_erp@zohoprojects.com myfinance คือ URL พอร์ทัลและ erp คือชื่อเฉพาะของโครงการ โดยอ้างอิงจากตัวอย่างข้างต้น โครงการจะประกอบไปด้วยอีเมลนามแฝงต่อไปนี้

เพิ่มงานใหม่ผ่านอีเมล

ส่งอีเมลถึง _ @tasks.zohoprojects.com เพื่อเพิ่มงานใหม่ให้กับโครงการ ใช้ชื่อของงานเป็นหัวข้อของเมล ใช้คำอธิบายงานเป็นเนื้อหาของเมล หากมีไฟล์แนบ ไฟล์ดังกล่าวจะถูกอัปโหลดและเชื่อมโยงเข้ากับงาน เช่น : myfinance_erp@tasks.zohoprojects.com

อัปโหลดเอกสารผ่านอีเมล

ส่งไฟล์แนบถึง _ @document.zohoprojects.com เพื่ออัปโหลดเอกสารให้กับโครงการ

เพิ่มโพสต์ใหม่บนฟอรั่มผ่านอีเมล

ส่งอีเมลถึง _ @forum.zohoprojects.com เพื่อเพิ่มโพสต์ใหม่บนฟอรั่มให้กับโครงการ ใช้หัวเรื่องของฟอรั่มเป็นหัวข้อของเมล เนื้อหาในฟอรั่มคือเนื้อหาของเมล หากมีไฟล์แนบ ไฟล์ดังกล่าวจะถูกอัปโหลดเป็นไฟล์แนบของฟอรั่ม เช่น : myfinance_erp@forum.zohoprojects.com

ส่งไฟล์ปัญหาผ่านอีเมล

ส่งอีเมลถึง _ @issue.zohoprojects.com เพื่อส่งไฟล์ปัญหา ในโครงการนั้น ใช้หัวเรื่องของปัญหาเป็นหัวข้อของเมล  ใช้คำอธิบายปัญหาเป็นเนื้อหาของเมล  หากมีไฟล์แนบ ไฟล์ดังกล่าวจะถูกอัปโหลดเป็นไฟล์แนบของปัญหา  เช่น : myfinance_erp@issue.zohoprojects.com

โพสต์สถานะผ่านอีเมล

ส่งอีเมลถึง _ @zohoprojects.com เพื่อเพิ่มสถานะของคุณให้กับโครงการ ใช้สถานะของคุณเป็นหัวข้อของเมล เนื้อหาของเมลและไฟล์แนบจะถูกเพิ่มเป็นความคิดเห็นและไฟล์แนบสถานะตามลำดับ เช่น : myfinance_erp@zohoprojects.com