ปรับแต่งเครื่องมือติดตามปัญหาตามที่คุณเห็นว่าเหมาะสม

คุณลักษณะของ Issue Tracker นั้นไม่ได้ตายตัว คุณสามารถปรับแต่งคุณลักษณะเหล่านั้นเพื่อให้เหมาะกับความต้องการของโครงการได้มากน้อยตามที่คุณต้องการ ต่อไปนี้คือตัวอย่างการปรับแต่งที่สามารถกระทำได้

ช่องแบบกำหนดเอง

ติดตามปัญหาด้วยวิธีที่คุณต้องการ แก้ไขและจัดระเบียบช่องเริ่มต้นใหม่ หรือสร้างรายการใหม่อย่างช่องตัวอักษร ตัวเลข หรือวันที่ เพื่อให้ง่ายต่อการแยกประเภทปัญหา

Custom fields

สถานะและเวิร์กโฟลว์แบบกำหนดเอง

เวิร์กโฟลว์เป็นสิ่งที่กำหนดสถานะถัดไปที่ปัญหาสามารถคืบคลานไปถึง ปรับแต่งทั้งสถานะและเวิร์กโฟลว์ ด้วยทั้งการแก้ไขที่มีอยู่เดิมหรือสร้างใหม่จากการปรับแก้

Customization

แบบฟอร์มการส่งปัญหาจากเว็บไซต์

ส่งไฟล์ปัญหาโดยตรงจากเว็บไซต์ของคุณด้วยแบบฟอร์มการส่งปัญหาจากเว็บไซต์ 

Web to issues

ลิงค์ปัญหา

มีบันทึกปัญหาที่เหมือนกันมากกว่าหนึ่งรายการหรือไม่ ลิงค์บันทึกเหล่านั้นเป็นรายการซ้ำ มีปัญหาที่ต้องพึ่งพาการแก้ไขอีกปัญหาหนึ่งก่อนหรือไม่ ลิงค์ปันหานั้นเป็นปัญหาพึ่งพา และดำเนินการให้แน่ใจว่าปัญหาทั้งสอง ใช้ประเภทลิงก์ที่กำหนดไว้ก่อนหน้าประเภทเดียวกัน หรือสร้างขึ้นเองเพื่อเชื่อมโยงและแก้ไขปัญหาพร้อมกันอย่างลื่นไหล

Link issues

เทมเพลตอีเมล

สร้างเทมเพลตอีเมลของคุณเองสำหรับการแจ้งเตือนและ SLA ร่างอีเมลของคุณเพื่อระบุข้อมูลที่คุณต้องการให้ทีมและลูกค้ารับทราบ

Email templates