การเฝ้าระวังเพิ่มเติมคืออะไร

ผู้ใช้มักจ่ายค่าสินค้าใน 2 วิธี: ด้วยเงินหรือด้วยความคิด ผลิตภัณฑ์ "ฟรี" จำนวนมากจะหารายได้จากพฤติกรรมและข้อมูลของผู้ใช้ด้วยการนำมาใช้เพื่อการโฆษณา ในกรณีนี้ ผู้ใช้อาจจะรู้ตัวว่ากำลังถูกติดตาม อย่างไรก็ตาม มีกรณีที่ผู้ใช้จ่ายค่าแอปหรือบริการ และยังถูกติดตามโดยทรัพย์สินเพิ่มเติม โดยไม่รู้ตัว หรือไม่ได้อนุญาต เราเรียกสิ่งนี้ว่าการเฝ้าระวังเพิ่มเติม

จุดยืนของ Zoho ด้านการเฝ้าระวังเพิ่มเติม

Zoho ได้ขจัดตัวติดตามของบุคคลที่สามทุกประเภทที่พยายามเข้าถึงข้อมูลของผู้ใช้ของเรา ในธุรกิจของเราทุกด้าน ตั้งแต่แอปฟรีจนถึงผลิตภัณฑ์ที่มีค่าใช้จ่ายของเรา เราสัญญาว่าจะปกป้องคุณ ผู้ใช้ของเราจากตัวติดตามของบุคคลที่สาม เราจัดเก็บข้อมูลกิจกรรมทุกอย่างเพื่อการให้บริการแก่คุณที่ดีที่สุด เราจะไม่ขายข้อมูลใดๆ ก็ตามของคุณต่อบุคคลที่สาม