เราไม่เคยแสดงโฆษณา นี่คือเหตุผล:

เราเชื่อว่าวิธีที่บริษัทใช้เพื่อสร้างรายได้นั้นเป็นตัวกำหนดลำดับความสำคัญ เราเลือกใช้โมเดลธุรกิจง่ายๆ: เรานำเสนอผลิตภัณฑ์และบริการที่น่าสนใจในราคาประหยัด และลูกค้ายินดีที่จะจ่าย เรารักษาสัญญาของเราด้วยการปกป้องข้อมูลของลูกค้าด้วยการ ไม่หารายได้ลับหลัง โมเดลธุรกิจของเรามีความเรียบง่ายเช่นนี้ - ความสัมพันธ์โดยตรงระหว่างลูกค้าและผู้จำหน่าย

ไม่ต้องแก้ไขของที่ใช้ได้ดีอยู่แล้ว

โมเดลธุรกิจที่อิงกับโฆษณานั้นมักขัดกับผลประโยชน์ของผู้ใช้ ในโมเดลธุรกิจแบบสามจุด นั่นคือ - ผู้ใช้, ผู้จำหน่าย, ผู้ลงโฆษณา - ซึ่งแต่ละฝ่ายต่างมีผลประโยชน์ที่แตกต่างกัน ผลิตภัณฑ์ฟรีมักได้รับอิทธิพลจากเจตนาของผู้ลงโฆษณา ทำให้ผลิตภัณฑ์ถูกออกแบบมาเพื่อผลกำไร มากกว่าประโยชน์ของผู้ใช้ Zoho ได้ปฏิเสธโมเดลธุรกิจที่อิงกับโฆษณามาเป็นเวลานานถึง 25 ปี แม้แต่กับผลิตภัณฑ์ฟรีของเรา และเราจะยึดมั่นในแนวทางนี้