บทสรุปนโยบายความเป็นส่วนตัวของเรา

นี่คือบทสรุปนโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับใหม่ของเรา ซึ่งมีผลบังคับใช้ในวันที่ 25 พฤษภาคม 2018 โดยนโยบายดังกล่าวจะครอบคลุมเว็บไซต์ของ Zoho ทุกเว็บไซต์ที่ลิงก์มาที่นี่ รวมถึงผลิตภัณฑ์และบริการทั้งหมดที่อยู่ในเว็บไซต์เหล่านั้น นโยบายโดยละเอียด มีโครงสร้างแบบเดียวกันกับบทสรุปนี้ และถือเป็นเอกสารทางกฎหมายที่มีผลบังคับใช้จริง

ข้อผูกพันด้านความเป็นส่วนตัวของเรา: Zoho ไม่เคยขายข้อมูลของคุณให้กับคนอื่นเพื่อโฆษณาหรือสร้างรายได้ด้วยการแสดงโฆษณาของผู้อื่น และเราจะไม่มีทางทำเช่นนั้น นี่เป็นแนวทางที่เรายึดถือมาเกือบ 20 ปี และเรายังคงมุ่งมั่นในเรื่องนี้ต่อไป นโยบายนี้จะแจ้งให้คุณทราบว่าเราจะรวบรวมข้อมูลใดจากคุณบ้าง รวมถึงการดำเนินการกับข้อมูล ผู้ที่สามารถเข้าถึงได้ และสิ่งที่คุณสามารถทำได้เกี่ยวกับเรื่องนี้

ส่วนที่ I – ข้อมูลที่ Zoho เก็บรวบรวมและควบคุม

เราจะเก็บรวบรวมข้อมูลที่เราจำเป็นต้องใช้เท่านั้น โดยบางส่วนของข้อมูลเหล่านั้นคือข้อมูลที่คุณมอบแก่เราเมื่อสมัครใช้งานบัญชี ลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมกิจกรรม ขอรับความช่วยเหลือสำหรับลูกค้า หรือซื้อผลิตภัณฑ์บางอย่างจากเรา เราได้จัดเก็บชื่อและข้อมูลติดต่อของคุณไว้ แต่เราจะไม่จัดเก็บหมายเลขบัตรเครดิต (เว้นแต่คุณอนุญาต และอยู่ภายในหนึ่งในเกตเวย์การชำระเงินที่มีความปลอดภัยของเรา)

ขณะที่คุณเข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์หรือใช้ซอฟต์แวร์ของเรา เราจะบันทึกข้อมูลพื้นฐานบางอย่างโดยอัตโนมัติ เช่น วิธีการที่คุณใช้ในการเข้าสู่เว็บไซต์ คุณไปยังส่วนใดของเว็บไซต์บ้าง และคุณใช้คุณลักษณะและการตั้งค่าอะไรบ้าง โดยเราจะใช้ข้อมูลนี้เพื่อพัฒนาเว็บไซต์และบริการของเรา และเพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่

ในบางครั้ง เราจะได้รับข้อมูลแบบทางอ้อม เมื่อคุณทำการสอบถามเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ของเราผ่านโปรแกรมการแนะนำผลิตภัณฑ์ คู่ค้า หรือการลงชื่อเข้าใช้หนึ่งในผลิตภัณฑ์ของเราผ่านทางผู้ให้บริการตรวจสอบสิทธิ์ เช่น LinkedIn หรือ Google โดยพวกเขาจะทำการส่งข้อมูลติดต่อของคุณมาให้กับเรา และเราจะใช้ข้อมูลดังกล่าวเพื่อดำเนินคำขอของคุณให้เสร็จสมบูรณ์ เราจะสามารถเข้าถึงการโต้ตอบและข้อมูลโปรไฟล์ของคุณได้ หากคุณมีส่วนร่วมกับแบรนด์ของเราบนโซเชียลมีเดีย (ตัวอย่างเช่น กดไลก์ แสดงความคิดเห็น รีทวีต พูดถึง หรือติดตามเรา) และเราจะยังคงมีข้อมูลดังกล่าวอยู่แม้ว่าคุณจะลบข้อมูลออกจากเว็บไซต์โซเชียลมีเดียแล้วก็ตาม

เราจะดำเนินการอย่างไรกับข้อมูลของคุณ

เราจะใช้ข้อมูลของคุณเพื่อส่งมอบบริการที่คุณร้องขอ รวมถึงการสร้างและดูแลบัญชีของคุณ และคอยติดตามกิจกรรมที่ไม่ได้รับอนุญาตในบัญชีของคุณ เรายังใช้ข้อมูลดังกล่าวเพื่อสื่อสารกับคุณเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ที่คุณกำลังใช้งานอยู่ การขอรับการสนับสนุนสำหรับลูกค้าของคุณ ผลิตภัณฑ์ใหม่ที่คุณอาจชอบ โอกาสที่คุณจะแสดงความคิดเห็นให้กับเราและการปรับปรุงนโยบาย เราจะทำการวิเคราะห์ข้อมูลที่ได้เก็บรวบรวมไว้ เพื่อให้เข้าใจความต้องการของผู้ใช้และนำไปพัฒนาเว็บไซต์และบริการของเรา

เราจำเป็นต้องมีสิทธิ์ขั้นพื้นฐานทางกฎหมายในการรวบรวมและประมวลผลข้อมูลของคุณ ในกรณีส่วนใหญ่ เราจะได้รับความยินยอมจากคุณหรือความต้องการของคุณในการมอบข้อมูลเพื่อรับบริการที่คุณร้องขอจากเรา และในกรณีที่นอกเหนือจากนี้ เราจำเป็นต้องแสดงให้เห็นว่าเรามีสิทธิ์ขั้นพื้นฐานทางกฎหมายอื่นๆ เช่น ผลประโยชน์ทางธุรกิจที่ถูกกฎหมาย

คุณสามารถปฏิเสธการใช้ข้อมูลบางประเภทได้โดยไม่ต้องให้ข้อมูลตั้งแต่ครั้งแรกหรือเลือกยกเลิกได้ในภายหลัง คุณยังสามารถปิดใช้งานคุกกี้เพื่อป้องกันไม่ให้เบราเซอร์ของคุณมอบข้อมูลให้แก่เรา แต่การกระทำเช่นนี้อาจทำให้คุณลักษณะบางอย่างบนเว็บไซต์ทำงานผิดปกติ เราปิดใช้งานคุกกี้จากบุคคลที่สามบนเว็บไซต์และผลิตภัณฑ์ของ Zoho ทั้งหมด

เราจำกัดการเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลของคุณให้กับพนักงานและผู้ทำสัญญาของเรา ซึ่งจำเป็นต้องใช้งานข้อมูลและได้รับสิทธิ์ตามกฎหมาย ในกรณีที่เราได้แบ่งปันข้อมูลของคุณกับบุคคลอื่น (เช่นนักพัฒนา ผู้ให้บริการเครือข่าย ผู้ให้บริการจดทะเบียนโดเมน และคู่ค้า) พวกเขาต้องมีมาตรการรักษาความปลอดภัยที่เหมาะสมและมีเหตุผลอันควรในการใช้ข้อมูลของคุณ ซึ่งโดยทั่วไปจะเป็นการให้บริการกับคุณ

เขตเศรษฐกิจยุโรป (European Economic Area - EEA) ได้มอบสิทธิ์บางประการแก่เจ้าของข้อมูล (รวมถึงการเข้าถึง การแก้ไข การลบ การจำกัดการประมวลผลข้อมูล การเคลื่อนย้ายข้อมูล รวมถึงสิทธิ์ในการคัดค้านและการร้องเรียน) Zoho รับรองว่าคุณได้รับสิทธิ์ในระดับเดียวกันทั้งหมด ไม่ว่าจะอาศัยอยู่ที่ใดก็ตาม

เราเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของคุณไว้เท่าระยะเวลาที่จำเป็นตามวัตถุประสงค์ซึ่งได้ระบุไว้ในนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ และเมื่อเราไม่มีวัตถุประสงค์ที่จะประมวลผลข้อความของคุณตามกฎหมาย เราจะดำเนินการลบข้อมูล ลบข้อมูลระบุตัวบุคคล หรือแยกข้อมูลของคุณออกตามความเหมาะสม

ส่วนที่ II – ข้อมูลที่ Zoho ประมวลผลในนามของคุณ

คุณจะมอบหมายข้อมูลให้กับเราเพื่อประมวลผล ในกรณีที่คุณดูแลข้อมูลของผู้อื่นโดยใช้แอปของ Zoho เช่น ข้อมูลเกี่ยวกับลูกค้าหรือพนักงานของคุณ และคุณจะมอบข้อมูลให้กับเรา ในกรณีที่คุณใช้แอปของ Zoho บนอุปกรณ์เคลื่อนที่และได้ให้การเข้าถึงรายชื่อผู้ติดต่อและคลังภาพแก่แอป ข้อมูลที่คุณมอบให้เราประมวลผลจะเรียกว่าข้อมูลบริการ

คุณเป็นเจ้าของข้อมูลบริการของคุณ เราจะทำการปกป้อง จำกัดการเข้าถึง และจะประมวลผลข้อมูลดังกล่าวตามคำแนะนำของคุณเท่านั้น คุณสามารถเข้าถึงและแบ่งปันข้อมูลผ่านการผสานกับบุคคลที่สาม รวมทั้งขอให้เราส่งออกหรือลบข้อมูลดังกล่าวได้

เราจะเก็บข้อมูลไว้ในบัญชีของคุณตราบเท่าที่คุณเลือกใช้บริการของ Zoho หลังจากยุติการใช้งานบัญชี ข้อมูลของคุณจะถูกลบออกจากฐานข้อมูลที่เราใช้งานอยู่โดยอัตโนมัติภายใน 6 เดือน และจะลบออกจากระบบสำรองข้อมูลของเราภายใน 3 เดือนหลังจากนั้น

ในกรณีที่คุณอยู่ในเขตเศรษฐกิจยุโรปและเชื่อว่ามีผู้มอบข้อมูลของคุณแก่เราเพื่อใช้ในการประมวลผล (เช่น นายจ้างหรือบริษัทที่คุณใช้บริการ) คุณสามารถร้องขอการดำเนินการบางประการเกี่ยวกับข้อมูลของคุณจากเราได้ ในการใช้สิทธิ์ด้านข้อมูล โปรดติดต่อบุคคลหรือบริษัทที่มอบข้อมูลให้กับเรา จากนั้นเราจะประสานงานกับพวกเขาตามคำร้องของคุณ

ส่วนที่ III – ข้อมูลทั่วไป

เรามีข้อจำกัดด้านความเป็นส่วนตัวที่สามารถให้คำมั่นสัญญากับคุณได้ เราจะเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลในกรณีที่จำเป็นต้องปฏิบัติตามภาระผูกพันตามกฎหมาย การป้องกันการฉ้อโกง การบังคับใช้ข้อตกลง หรือการปกป้องความปลอดภัยของผู้ใช้ของเรา ในขณะนี้ เรายังไม่เห็นด้วยกับการป้องกันสัญญาณการติดตามจากเบราเซอร์อินเทอร์เน็ต และเมื่อใดที่มีมาตรฐานสากลในการประมวลผลสัญญาณดังกล่าว เราจะปฏิบัติตามในทันที

เว็บไซต์ของบุคคลที่สามและวิดเจ็ตของโซเชียลมีเดียมีนโยบายส่วนบุคคลของพวกเขาเอง โปรดตรวจสอบนโยบายส่วนบุคคลที่เกี่ยวข้องเสมอก่อนเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลกับบุคคลที่สาม

คุณสามารถติดต่อเราเพื่อสอบถามเกี่ยวกับแนวทางปฏิบัติด้านความเป็นส่วนตัวของเรา ขอภาคผนวกของการประมวลผลข้อมูลตามข้อกำหนด GDPR แจ้งเตือนเราหากคุณเชื่อว่าเราได้รวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลจากผู้เยาว์ หรือขอให้เราลบข้อมูลส่วนบุคคลของคุณจากบล็อกหรือกระดานสนทนาของเรา คุณยังสามารถดูนโยบายความปลอดภัยและนโยบายความเป็นส่วนตัวของเราได้อีกด้วย

เราจะติดต่อคุณเพื่อแจ้งให้ทราบหากเราได้ทำการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญต่อนโยบายส่วนบุคคล หรือในกรณีที่ยากจะเป็นไปได้ที่เราตัดสินใจที่จะขายธุรกิจของเรา

นโยบายความเป็นส่วนตัว

คำชี้แจงนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้จัดทำขึ้นโดยกลุ่ม Zoho ซึ่งประกอบด้วยหน่วยงานทั้งหมดที่ระบุไว้ที่นี่ (เรียกว่าโดยรวมว่า "Zoho", "พวกเรา", หรือ "ของเรา") และมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 25 พฤษภาคม 2018 โดยจะมีผลบังคับใช้กับหน่วยงานทั้งหมดของเรา ได้แก่ Zoho, ManageEngine, Site24x7, และ WebNMS

ข้อผูกพันด้านความเป็นส่วนตัวของ Zoho

Zoho ใส่ใจต่อความเป็นส่วนตัวของลูกค้าและผู้ใช้มาเป็นเวลาเกือบ 20 ปี ก่อนที่จะกลายเป็นที่นิยม ถูกต้องทางการเมือง หรือมีผลผูกพันตามกฎหมายในการเข้ารับตำแหน่งดังกล่าว เราต้องการข้อมูลเล็กน้อยเท่าที่จำเป็นเท่านั้น และจะทำการรวบรวมเฉพาะข้อมูลที่เราเชื่อว่าจำเป็นต่อการทำธุรกิจหรือการทำธุรกรรมที่เฉพาะเจาะจงแบบเฉพาะหน้า เราเปิดเผยให้ลูกค้าทราบว่าเรามีข้อมูลใดของพวกเขาอยู่บ้าง และอนุญาตให้พวกเขาเลือกที่จะไม่มีส่วนร่วมบางอย่าง แต่อย่างไรก็ตาม ความมุ่งมั่นที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของเราก็คือเราจะไม่สร้างรายได้ใดๆ จากการโฆษณา เราไม่เคยสร้างและจะไม่ทำโดยเด็ดขาด แม้กระทั่งในผลิตภัณฑ์รุ่นที่ไม่มีค่าใช้จ่ายของเรา เพื่อเป็นการหลีกเลี่ยงความขัดแย้งพื้นฐานด้านผลประโยชน์ระหว่างการรวบรวมข้อมูลลูกค้าและการสร้างรายได้จากการโฆษณา รวมไปถึงการสร้างข้อผ่อนผันด้านความเป็นส่วนตัวของลูกค้าที่จะตามมาอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้

เป้าหมายหลักของนโยบายนี้คือการสร้างความชัดเจนเกี่ยวกับการรวบรวมข้อมูลจากลูกค้าและผู้ใช้ของเรา การใช้ข้อมูลดังกล่าว และสิ่งที่เราจะไม่ปฏิบัติต่อข้อมูลดังกล่าว นโยบายนี้อาจมีความยาวเกินกว่าที่เราต้องการ แต่เราจำเป็นระบุข้อมูลที่เกี่ยวข้องทั้งหมด เราจะพยายามใช้ภาษาที่อ่านง่ายและตรงไปตรงมามากที่สุดเท่าที่จะทำได้

ขอบเขตของนโยบายความเป็นส่วนตัว

นโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ครอบคลุมทุกเว็บไซต์ของ Zoho ที่เกี่ยวข้องกับนโยบาย นอกจากนี้ นโยบายฉบับนี้ยังมีผลบังคับใช้กับผลิตภัณฑ์และบริการที่ Zoho ให้บริการผ่านเว็บไซต์ แอปพลิเคชันบนอุปกรณ์เคลื่อนที่ และแอปพลิเคชันที่โพสต์โดย Zoho บนตลาดออนไลน์ของ Zoho และในตลาดออนไลน์อื่นๆ ของบุคคลที่สาม นโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ไม่มีผลกับเว็บไซต์ ผลิตภัณฑ์ หรือบริการใดๆ ของเราที่มีนโยบายส่วนบุคคลแยกต่างหาก

นโยบายความเป็นส่วนตัวนี้แบ่งออกเป็นสามส่วน:

ส่วนที่ I – ข้อมูลที่ Zoho เก็บรวบรวมและควบคุม

ส่วนนี้ว่าด้วยวิธีการที่ Zoho เก็บรวบรวมและใช้ข้อมูลเกี่ยวกับผู้เข้าชมเว็บไซต์ ผู้ที่มีโอกาสเป็นลูกค้า ผู้ใช้ผลิตภัณฑ์และบริการของ Zoho รวมถึงผู้ที่ติดต่อ Zoho ผ่านแบบฟอร์มหรือที่อยู่อีเมลซึ่งได้เผยแพร่หรือเชื่อมต่อเข้ากับเว็บไซต์ของเรา

ส่วนที่ II – ข้อมูลที่ Zoho ประมวลผลในนามของคุณ

ส่วนนี้ว่าด้วยวิธีการที่ Zoho ใช้จัดการข้อมูลที่คุณมอบให้กับ Zoho เมื่อใช้ผลิตภัณฑ์และบริการของเรา หรือเมื่อคุณแบ่งปันข้อมูลส่วนบุคคลหรือข้อมูลลับใดๆ กับเราขณะที่ส่งคำขอความช่วยเหลือสำหรับลูกค้า

ส่วนที่ III – ข้อมูลทั่วไป

ส่วนนี้ว่าด้วยหัวข้อซึ่งเกี่ยวข้องกับส่วนที่ I และ II รวมถึงหัวข้อทั่วไปอื่นๆ เช่น ข้อผูกพันด้านความปลอดภัยของ Zoho และวิธีการแจ้งให้คุณทราบถึงการเปลี่ยนแปลงของนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้

ส่วนที่ I – ข้อมูลที่ Zoho เก็บรวบรวมและควบคุม

Zoho เก็บรวบรวมข้อมูลอะไรบ้าง

เราเก็บรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับคุณต่อเมื่อต้องการข้อมูลเพื่อวัตถุประสงค์ตามกฎหมายเท่านั้น Zoho จะเก็บรวบรวมข้อมูลของคุณเฉพาะในกรณีที่ (ก) คุณเป็นผู้ให้ข้อมูลกับเราเอง (ข) Zoho ได้ทำการเก็บข้อมูลแบบอัตโนมัติ หรือ (ค) Zoho ได้รับข้อมูลมาจากบุคคลที่สาม เราได้อธิบายสถานการณ์ต่างๆ ที่อยู่ภายใต้หมวดหมู่ทั้งสามรวมถึงข้อมูลที่เก็บรวบรวมในแต่ละหมวดหมู่ไว้ที่ส่วนล่างนี้

ข้อมูลที่คุณมอบแก่เรา

i. การสมัครใช้งานบัญชี: เมื่อคุณสมัครใช้งานบัญชีเพื่อเข้าใช้บริการของเราหนึ่งบริการขึ้นไป เราจะขอข้อมูล เช่น ชื่อ หมายเลขติดต่อ ที่อยู่อีเมล ชื่อบริษัท และประเทศเพื่อดำเนินการสมัครใช้งานบัญชีให้เสร็จสมบูรณ์ คุณจะต้องเลือกชื่อผู้ใช้และรหัสผ่านที่ไม่ซ้ำกันเพื่อใช้งานบัญชีที่สร้างขึ้น นอกจากนี้ คุณยังสามารถให้ข้อมูลเพิ่มเติมกับเรา เช่น ภาพถ่าย โซนเวลา และภาษาของคุณ แต่เราไม่จำเป็นต้องได้รับข้อมูลดังกล่าวเพื่อดำเนินการสมัครใช้งานบัญชี หลังจากสมัครใช้งานแล้ว คุณจะสามารถเลือกคำถามเพื่อรักษาความปลอดภัยและคำตอบสำหรับคำถามดังกล่าวได้ โดยหากคุณให้ข้อมูลเหล่านี้กับเรา ระบบจะใช้ข้อมูลนี้ต่อเมื่อมีการตั้งค่ารหัสผ่านใหม่เท่านั้น

ii. การลงทะเบียนกิจกรรมและการส่งแบบฟอร์มอื่นๆ: เราจะบันทึกข้อมูลที่ส่งมาเมื่อคุณ (i) ลงทะเบียนกิจกรรมใดๆ ซึ่งรวมถึงการสัมมนาผ่านเว็บหรือการสัมมนาทั่วไป (ii) สมัครรับจดหมายข่าวหรือรายการจดหมายอื่นๆ ของเรา (iii) ส่งแบบฟอร์มเพื่อดาวน์โหลดผลิตภัณฑ์ รายงานสรุป หรือเนื้อหาอื่นๆ (iv) เข้าร่วมการแข่งขันหรือทำแบบสอบถาม หรือ (v) ส่งแบบฟอร์มเพื่อขอความช่วยเหลือสำหรับลูกค้าหรือติดต่อ Zoho เพื่อวัตถุประสงค์อื่น

iii. การประมวลผลการชำระเงิน : เมื่อคุณทำการซื้อผลิตภัณฑ์บางอย่างจากเรา เราจะขอให้คุณแจ้งชื่อ ข้อมูลติดต่อ และข้อมูลบัตรเครดิตหรือข้อมูลบัญชีการชำระเงินอื่นๆ ให้กับเรา และเมื่อคุณได้แจ้งข้อมูลบัตรของคุณแล้ว เราจะจัดเก็บชื่อและที่อยู่ของผู้ถือบัตร วันหมดอายุ และรหัสสี่หลักสุดท้ายของหมายเลขบัตรเครดิตไว้ เราไม่จัดเก็บหมายเลขบัตรเครดิตจริง ในกรณีที่คุณเห็นชอบ เราอาจเก็บข้อมูลบัตรเครดิตหรือข้อมูลการชำระเงินอื่นๆ ในรูปแบบที่เข้ารหัสไว้ในเซิร์ฟเวอร์ที่ปลอดภัยของผู้ให้บริการเกตเวย์ชำระเงินของเราเพื่อการประมวลผลการชำระเงินในอนาคตที่รวดเร็ว

iv. การรับรอง : เมื่อคุณให้สิทธิ์เราในการโพสต์ข้อความรับรองเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และบริการของเราบนเว็บไซต์ เราอาจใส่ชื่อและข้อมูลส่วนบุคคลอื่นๆ ของคุณไว้ในข้อความรับรอง โดยคุณจะได้รับโอกาสในการตรวจสอบและอนุมัติข้อความรับรองก่อนที่เราจะทำการโพสต์ หากคุณต้องการปรับปรุงหรือลบข้อความรับรอง คุณสามารถติดต่อเราได้ที่ privacy@zohocorp.com

v. การปฏิสัมพันธ์กับ Zoho : เราอาจทำการบันทึก วิเคราะห์ และใช้การโต้ตอบระหว่างคุณกับเรา ซึ่งรวมถึงอีเมล โทรศัพท์ และบทสนทนากับฝ่ายขายและผู้เชี่ยวชาญจากฝ่ายช่วยเหลือลูกค้า เพื่อพัฒนาการโต้ตอบระหว่างเรากับคุณและลูกค้ารายอื่นๆ

ข้อมูลที่เราเก็บรวบรวมแบบอัตโนมัติ

i. ข้อมูลจากเบราเซอร์ อุปกรณ์ และเซิร์ฟเวอร์ : เมื่อคุณเยี่ยมชมเว็บไซต์ของเรา เราจะทำการเก็บรวบรวมข้อมูลที่เว็บเบราเซอร์ อุปกรณ์เคลื่อนที่และเซิร์ฟเวอร์มีให้บริการอยู่ เช่น ที่อยู่โปรโตคอลอินเทอร์เน็ต ประเภทของเบราเซอร์ การตั้งค่าภาษา โซนเวลา URL ที่อ้างอิง วันที่และเวลาของการเข้าถึง ระบบปฏิบัติการ ผู้ผลิตอุปกรณ์เคลื่อนที่ และข้อมูลเครือข่ายโทรศัพท์มือถือ เราจะรวมข้อมูลเหล่านี้ไว้ในไฟล์บันทึกของเราเพื่อทำความเข้าใจเกี่ยวกับผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์ของเราให้มากขึ้น

ii. ข้อมูลจากคุกกี้ของบุคคลที่หนึ่งและเทคโนโลยีการติดตาม : เราใช้คุกกี้แบบชั่วคราวและแบบถาวรเพื่อระบุผู้ใช้บริการของเราและพัฒนาประสบการณ์ของผู้ใช้ เราได้ฝังตัวระบุที่ไม่ซ้ำกันไว้ในผลิตภัณฑ์ที่ดาวน์โหลดได้ของเราเพื่อติดตามการใช้งานผลิตภัณฑ์ นอกจากนี้ยังใช้คุกกี้ บีคอน แท็ก สคริปต์ และเทคโนโลยีอื่นๆ ที่คล้ายคลึงกันเพื่อระบุผู้เข้าชม ติดตามเส้นทางในเว็บไซต์ รวบรวมข้อมูลประชากรของผู้เข้าชมและผู้ใช้ ทำความเข้าใจกับประสิทธิภาพของแคมเปญอีเมล และทำความเข้าใจกับผู้เข้าชมเป้าหมาย และการมีส่วนร่วมของผู้ใช้ผ่านการติดตามกิจกรรมของคุณบนเว็บไซต์ของเรา เราจะใช้คุกกี้จากบุคคลที่หนึ่งเท่านั้น และจะไม่ใช้คุกกี้จากบุคคลที่สามหรือเทคโนโลยีติดตามจากบุคคลที่สามในเว็บไซต์ของเรา คุณสามารถเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับคุกกี้ที่เราใช้ในเว็บไซต์ของเราได้ที่นี่ นอกจากนี้ เรายังใช้ Local Storage Objects (LSO) จากบุคคลที่หนึ่ง เช่น HTML5 เพื่อเก็บรวบรวมข้อมูลเนื้อหาและค่าต่างๆ เพื่อให้บริการคุณลักษณะบางประการ

iii. ข้อมูลจากบันทึกการใช้งานแอปพลิเคชันและการวิเคราะห์บนอุปกรณ์เคลื่อนที่ : เรารวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับการใช้งานผลิตภัณฑ์ บริการ และแอปพลิเคชันบนอุปกรณ์เคลื่อนที่ของเราจากบันทึกการใช้งานแอปพลิเคชัน และการใช้งานเครื่องมือการวิเคราะห์ข้อมูลภายในองค์กร และใช้ข้อมูลดังกล่าวเพื่อทำความเข้าใจว่าเราสามารถนำการใช้งานและความต้องการทางธุรกิจของคุณมาพัฒนาผลิตภัณฑ์ของเราได้อย่างไร ข้อมูลดังกล่าวรวมถึงจำนวนการคลิก การเลื่อน การเข้าถึงคุณลักษณะ เวลาที่เข้าถึงและความถี่ ข้อผิดพลาดที่เกิดขึ้น ข้อมูลประสิทธิภาพ การใช้พื้นที่จัดเก็บข้อมูล การตั้งค่าผู้ใช้ และการกำหนดค่า รวมถึงอุปกรณ์ที่ใช้ในการเข้าถึงและสถานที่ตั้งของอุปกรณ์ดังกล่าว

ข้อมูลที่เรารวบรวมจากบุคคลที่สาม

i. การสมัครใช้งานผ่านผู้ให้บริการที่มีการตรวจสอบสิทธิ์สากล : คุณสามารถลงชื่อเข้าใช้บริการ Zoho โดยใช้ผู้ให้บริการที่มีการตรวจสอบสิทธิ์สากลที่ได้รับการสนับสนุน เช่น LinkedIn, Microsoft และ Google บริการเหล่านี้จะยืนยันตัวตนของคุณและให้ตัวเลือกคุณในการเปิดเผยข้อมูลส่วนตัวบางอย่างกับเรา เช่น ชื่อและที่อยู่อีเมลของคุณ

ii. การอ้างอิง : ในกรณีที่มีผู้แนะนำผลิตภัณฑ์หรือบริการใดๆ ของเราให้กับคุณผ่านทางโปรแกรมการแนะนำผลิตภัณฑ์ของเรา บุคคลนั้นอาจให้ชื่อ ที่อยู่อีเมล และข้อมูลส่วนบุคคลอื่นๆ ของคุณกับเรา คุณสามารถติดต่อเราได้ที่ privacy@zohocorp.com เพื่อส่งคำร้องให้เราลบข้อมูลของคุณออกจากฐานข้อมูลของเรา หากคุณให้ข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลอื่นกับเราหรือหากบุคคลอื่นให้ข้อมูลของคุณกับเรา เราจะใช้ข้อมูลดังกล่าวเพื่อเหตุผลที่เราได้รับการระบุไว้เท่านั้น

iii. ข้อมูลจากคู่ค้าและผู้ให้บริการ : ในกรณีที่คุณติดต่อคู่ค้าของเราหรือแสดงความสนใจเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์หรือบริการใดๆ ของเรากับคู่ค้า คู่ค้ารายดังกล่าวอาจส่งต่อชื่อ ที่อยู่อีเมล ชื่อบริษัท และข้อมูลอื่นๆ ของคุณให้กับ Zoho หากคุณลงทะเบียนหรือเข้าร่วมกิจกรรมที่ได้รับการสนับสนุนจาก Zoho ผู้จัดงานอาจแบ่งปันข้อมูลของคุณกับเรา Zoho อาจได้รับข้อมูลเกี่ยวกับคุณจากเว็บไซต์รีวิวในกรณีที่คุณได้แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการรีวิวผลิตภัณฑ์และบริการของเราและจากผู้ให้บริการบุคคลที่สามรายอื่นซึ่งเรามีส่วนร่วมในการทำการตลาดให้กับผลิตภัณฑ์และบริการของเรา

iv. ข้อมูลจากเว็บไซต์โซเชียลมีเดีย และแหล่งข้อมูลสาธารณะอื่นๆ : เมื่อคุณได้โต้ตอบหรือมีส่วนร่วมกับเราบนเว็บไซต์โซเชียลมีเดีย เช่น Facebook, Twitter, Google+ และ Instagram ผ่านโพสต์ ความคิดเห็น คำถาม และการโต้ตอบอื่นๆ เราอาจรวบรวมข้อมูลที่เปิดเผยต่อสาธารณชนรวมถึงข้อมูลโปรไฟล์ เพื่อให้เราสามารถเชื่อมต่อกับคุณ พัฒนาผลิตภัณฑ์ของเรา หรือทำความเข้าใจเกี่ยวกับการตอบสนองและปัญหาของผู้ใช้ เราต้องแจ้งให้คุณทราบว่าเมื่อเราได้เก็บข้อมูลนี้แล้ว ข้อมูลนี้อาจยังคงอยู่กับเรา แม้ว่าคุณจะลบข้อมูลออกจากเว็บไซต์โซเชียลมีเดียแล้วก็ตาม Zoho อาจเพิ่มและปรับปรุงข้อมูลเกี่ยวกับตัวคุณจากแหล่งข้อมูลอื่นที่เป็นสาธารณะ

วัตถุประสงค์ในการใช้ข้อมูล

นอกเหนือจากวัตถุประสงค์ที่ได้กล่าวไว้ข้างต้นแล้ว เราอาจใช้ข้อมูลของคุณสำหรับวัตถุประสงค์ต่อไปนี้:

  •   เพื่อสื่อสารกับคุณ (เช่น ผ่านทางอีเมล) เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ที่คุณได้ดาวน์โหลดรวมถึงบริการที่คุณได้สมัครใช้งาน การเปลี่ยนแปลงนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ การเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดในการให้บริการ หรือประกาศสำคัญ;
  •   เพื่อแจ้งข่าวสารเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และบริการใหม่ กิจกรรมที่กำลังจะมาถึง ข้อเสนอ โปรโมชัน และข้อมูลอื่นๆ ที่เราคิดว่าคุณน่าจะสนใจ;
  •   เพื่อขอให้คุณเข้าร่วมในการสำรวจหรือขอความคิดเห็นเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และบริการของเรา;
  •   เพื่อตั้งค่าและดูแลบัญชีของคุณรวมถึงดำเนินการเรื่องอื่นๆ ที่จำเป็นต่อการให้บริการของเรา เช่น การเปิดใช้การทำงานร่วมกัน การให้บริการเว็บไซต์และการโฮสต์จดหมาย การสำรองข้อมูลและการกู้คืนข้อมูลของคุณ;
  •   เพื่อทำความเข้าใจว่าผู้ใช้ใช้งานผลิตภัณฑ์และบริการของเราอย่างไร เพื่อตรวจสอบและป้องกันปัญหา และพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการของเรา;
  •   เพื่อให้การสนับสนุนลูกค้า วิเคราะห์ และพัฒนาการโต้ตอบระหว่างเรากับลูกค้า;
  •   เพื่อตรวจจับและป้องกันการทำธุรกรรมที่เป็นการฉ้อโกงและกิจกรรมที่ผิดกฎหมายอื่นๆ เพื่อรายงานสแปม และเพื่อปกป้องสิทธิและผลประโยชน์ของ Zoho ผู้ใช้ของ Zoho บุคคลที่สาม และสาธารณชน;
  •   เพื่อปรับปรุง ขยาย และวิเคราะห์บันทึกของเรา ระบุลูกค้ารายใหม่ รวมทั้งส่งมอบผลิตภัณฑ์และบริการที่คุณอาจสนใจ;
  •   เพื่อวิเคราะห์แนวโน้ม ดูแลเว็บไซต์ของเรา และติดตามเส้นทางของผู้เข้าชมเว็บไซต์เพื่อทำความเข้าใจว่าผู้เข้าชมกำลังมองหาอะไรและช่วยเหลือพวกเขาได้ดียิ่งขึ้น;
  •   เพื่อตรวจสอบและพัฒนาแคมเปญการตลาด รวมทั้งให้คำแนะนำที่เกี่ยวข้องกับผู้ใช้

สิทธิ์พื้นฐานทางกฎหมายในการจัดเก็บและใช้ข้อมูล

กฎหมายการประมวลผลขั้นพื้นฐานที่มีผลบังคับใช้กับ Zoho : ในกรณีที่คุณเป็นบุคคลจากเขตเศรษฐกิจยุโรป (European Economic Area - EEA) สิทธิ์ขั้นพื้นฐานทางกฎหมายของเราในการรวบรวมและใช้ข้อมูลจะขึ้นอยู่กับข้อกังวลต่อข้อมูลส่วนบุคคลและบริบทที่เราเก็บรวบรวม กิจกรรมการเก็บรวบรวมและประมวลผลข้อมูลของเราส่วนใหญ่เป็นไปตาม (i) ความจำเป็นตามข้อสัญญา (ii) ผลประโยชน์ของ Zoho หรือบุคคลที่สามซึ่งถูกต้องตามกฎหมายหนึ่งข้อขึ้นไปโดยไม่ละเมิดต่อผลประโยชน์ในการปกป้องข้อมูลของคุณ หรือ (iii) ความยินยอมของคุณ ในบางครั้ง เราอาจทำการร้องขอตามกฎหมายเพื่อรวบรวมข้อมูลของคุณ หรือเราอาจต้องใช้ข้อมูลของคุณเพื่อปกป้องผลประโยชน์สำคัญของคุณหรือของผู้อื่น

การเพิกถอนการยินยอม : ในกรณีที่เราต้องได้รับความยินยอมจากคุณตามสิทธิ์พื้นฐานทางกฎหมาย คุณมีสิทธิ์ที่จะเพิกถอนการยินยอมของคุณได้ตลอดเวลา แต่จะไม่มีผลต่อการประมวลผลที่ได้ดำเนินการไปแล้ว

ประกาศเกี่ยวกับประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมาย : ในกรณีที่เราได้ใช้ประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมายเป็นสิทธิ์พื้นฐานทางกฎหมาย และประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมายเหล่านั้นมิได้ถูกระบุไว้ด้านบน เราจะให้คำอธิบายอย่างชัดเจนกับคุณเมื่อเราทำการเก็บรวบรวมข้อมูลของคุณ

การตัดสินใจของคุณในการใช้ข้อมูล

การเลือกไม่ใช้การสื่อสารทางอิเล็กทรอนิกส์ที่ไม่จำเป็น : คุณสามารถเลือกที่จะไม่รับจดหมายข่าวหรือข้อความที่ไม่จำเป็นอื่นๆ ได้โดยใช้ฟังก์ชัน ‘ยกเลิกการสมัคร’ ที่อยู่ในข้อความดังกล่าวทั้งหมด อย่างไรก็ตาม คุณจะยังคงได้รับการแจ้งเตือนและอีเมลธุรกรรมที่สำคัญอยู่

การปิดใช้งานคุกกี้ : คุณสามารถปิดใช้งานคุกกี้ของเบราเซอร์ก่อนเข้าชมเว็บไซต์ของเราได้ อย่างไรก็ตาม ในกรณีที่คุณเลือกปิดใช้งาน คุณอาจไม่สามารถใช้งานคุณลักษณะบางประการบนเว็บไซต์ได้ตามปกติ

ข้อมูลเพิ่มเติม : คุณสามารถเลือกที่จะไม่ให้ข้อมูลโปรไฟล์เพิ่มเติมได้ เช่น ภาพถ่ายของคุณ คุณยังสามารถลบหรือเปลี่ยนข้อมูลโปรไฟล์เพิ่มเติมของคุณได้อีกด้วย คุณสามารถเลือกที่จะไม่กรอกข้อมูลในช่องที่ไม่บังคับ เมื่อได้ส่งแบบฟอร์มใดๆ ให้กับเว็บไซต์ของเรา

เราเปิดเผยข้อมูลของคุณกับใครบ้าง

หน่วยงานทั้งหมดของกลุ่ม Zoho ซึ่งได้ระบุไว้ ที่นี่ สามารถเข้าถึงข้อมูลที่กล่าวถึงในส่วนที่ I ได้ เราไม่ขายข้อมูลส่วนบุคคลใดๆ เราเปิดเผยข้อมูลของคุณตามที่ได้ระบุไว้ในนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้เท่านั้น โดยเปิดเผยกับฝ่ายต่างๆ ที่มีมาตรการรักษาความลับและความปลอดภัยที่เหมาะสมเท่านั้น

พนักงานและผู้ทำสัญญาอิสระ : พนักงานและผู้ทำสัญญาอิสระของหน่วยงานของกลุ่ม Zoho ทั้งหมดสามารถเข้าถึงข้อมูลที่กล่าวถึงในส่วนที่ I ได้ตามความจำเป็นเท่านั้น เรากำหนดให้พนักงานและผู้ทำสัญญาอิสระของหน่วยงานของกลุ่ม Zoho ทั้งหมดปฏิบัติกับข้อมูลส่วนบุคคลที่เราเปิดเผยแก่พวกเขาตามนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้

ผู้ให้บริการบุคคลที่สาม : เราอาจจำเป็นต้องเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ รวมถึงข้อมูลที่รวบรวม หรือข้อมูลที่ยกเลิกการระบุให้กับผู้ให้บริการบุคคลที่สามที่เราร่วมงานด้วย เช่น หุ้นส่วนด้านการตลาดและการโฆษณา ผู้จัดกิจกรรม ผู้ให้บริการวิเคราะห์บนเว็บไซต์ และผู้ประมวลผลการชำระเงิน ผู้ให้บริการเหล่านี้จะได้รับสิทธิ์ในการใช้งานข้อมูลส่วนบุคคลของคุณเมื่อจำเป็นต้องให้บริการเหล่านี้กับเราเท่านั้น

ผู้ให้บริการจดทะเบียนโดเมน : เมื่อคุณทำการจดทะเบียนโดเมนผ่าน Zoho จากผู้ให้บริการจดทะเบียนชื่อโดเมน เราจะเปิดเผยชื่อและข้อมูลติดต่อของคุณ เช่น ที่อยู่ทางไปรษณีย์ ที่อยู่อีเมล และหมายเลขโทรศัพท์แก่พวกเขาตามกฎการจดทะเบียนโดเมน ICANN

คู่ค้า : เราอาจเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของคุณกับคู่ค้าที่ได้รับอนุญาตในภูมิภาคของคุณ เพื่อวัตถุประสงค์ในการติดต่อเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ที่คุณได้ดาวน์โหลดหรือบริการที่คุณได้สมัครใช้งานไว้ โดยเราจะมีตัวเลือกให้คุณ หากไม่ต้องการร่วมงานกับคู่ค้ารายดังกล่าวอีกต่อไป

นักพัฒนาแอปพลิเคชันในตลาด : เมื่อคุณติดตั้งหรือซื้อแอปพลิเคชันใดๆ ที่พัฒนาขึ้นโดยใช้ API ของ Zoho ที่โพสต์ไว้บนตลาดออนไลน์ของ Zoho ชื่อและที่อยู่อีเมลของคุณจะถูกเปิดเผยกับผู้พัฒนาแอปพลิเคชันเพื่อให้พวกเขาสามารถมีส่วนร่วมกับคุณได้โดยตรงในฐานะผู้ให้บริการแอปพลิเคชันหรือบริการดังกล่าว Zoho ไม่ได้ควบคุมนักพัฒนาซอฟต์แวร์ในการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ ซึ่งการใช้งานข้อมูลดังกล่าวจะขึ้นอยู่กับนโยบายส่วนบุคคลของพวกเขาเอง

กรณีอื่น : สถานการณ์อื่นๆ ที่เราอาจแบ่งปันข้อมูลชุดเดียวกันซึ่งได้กล่าวถึงในส่วนที่ I และ II จะถูกอธิบายไว้ในส่วนที่ III

สิทธิ์ของคุณเกี่ยวกับข้อมูลของคุณที่เราถือครองไว้ในฐานะผู้ควบคุม

ในกรณีที่คุณอยู่ในเขตเศรษฐกิจยุโรป (European Economic Area - EEA) คุณมีสิทธิ์ในข้อมูลของคุณที่ Zoho ถือครองไว้ดังต่อไปนี้ Zoho รับรองว่าคุณได้รับสิทธิ์ในระดับเดียวกันทั้งหมด ไม่ว่าจะอาศัยอยู่ที่ใดก็ตาม

สิทธิ์ในการเข้าถึง : คุณมีสิทธิ์ในการเข้าถึง (และรับสำเนาข้อมูลในกรณีที่จำเป็น) หมวดหมู่ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณที่เราถือครองไว้ ซึ่งรวมถึงแหล่งที่มาของข้อมูล วัตถุประสงค์และระยะเวลาในการประมวลผลข้อมูล และบุคคลได้รับการแบ่งปันข้อมูล

สิทธิ์ในการแก้ไข : คุณมีสิทธิ์ปรับปรุงหรือแก้ไขข้อมูลใดๆ ที่ไม่ถูกต้องเกี่ยวกับคุณ ซึ่งเราได้ถือครองไว้ คุณสามารถแจ้งให้เราเพิ่มข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับคุณในฐานข้อมูลของเราได้ โดยขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์ในการใช้ข้อมูลของเรา

สิทธิ์ในการลบข้อมูล : คุณมีสิทธิ์ในการร้องขอให้เราลบข้อมูลส่วนบุคคลของเราในบางกรณี เช่น เมื่อข้อมูลดังกล่าวไม่มีความจำเป็นต่อวัตถุประสงค์เดิมที่ใช้ในการเก็บรวบรวมอีกต่อไป

สิทธิ์ในการจำกัดการประมวลผล : คุณยังมีสิทธิ์ที่จะร้องขอให้เราจำกัดการใช้ข้อมูลของคุณได้ในบางกรณี เช่น เมื่อคุณคัดค้านไม่ให้เราใช้ข้อมูลของคุณ แต่เราจำเป็นต้องตรวจสอบว่าเรามีสิทธิ์ทางกฎหมายในการใช้ข้อมูลเหล่านี้หรือไม่

สิทธิ์ในการเคลื่อนย้ายข้อมูล : คุณมีสิทธิ์เคลื่อนย้ายข้อมูลของคุณไปยังบุคคลที่สามในรูปแบบที่มีโครงสร้าง ใช้ได้ทั่วไป และเครื่องสามารถอ่านได้ในกรณีที่ข้อมูลถูกประมวลผลด้วยความยินยอมของคุณหรือการกระทำอัตโนมัติ

สิทธิ์ในการคัดค้าน : คุณมีสิทธิ์คัดค้านการใช้ข้อมูลของคุณในบางกรณี เช่น การใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณเพื่อทำการตลาดโดยตรง

สิทธิ์ในการร้องเรียน : คุณมีสิทธิ์ร้องเรียนต่อหน่วยงานกำกับดูแลที่เกี่ยวข้อง เมื่อเกิดข้อข้องใจใดๆ เกี่ยวกับวิธีการที่เราใช้เก็บรวบรวม การใช้งาน หรือการแบ่งปันข้อมูลของคุณ คุณไม่อาจใช้สิทธิ์ดังกล่าวในกรณีที่ไม่มีหน่วยงานกำกับดูแลด้านการปกป้องข้อมูลในประเทศของคุณ

การเก็บรักษาข้อมูล

เราเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของคุณไว้เท่าระยะเวลาที่จำเป็นตามวัตถุประสงค์ซึ่งได้ระบุไว้ในนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ บางครั้ง เราอาจเก็บรักษาข้อมูลของคุณไว้เป็นระยะเวลานานเกินกว่าปกติตามที่กฎหมายอนุญาตหรือตามที่กฎหมายกำหนด เช่น การเก็บรักษารายการปราบปราม ป้องกันการละเมิด ในกรณีที่จำเป็นต้องใช้ในการเรียกร้องหรือการดำเนินคดีตามกฎหมายเพื่อบังคับใช้ข้อตกลงของเราหรือเพื่องานด้านภาษี การบัญชี หรือการปฏิบัติตามภาระผูกพันทางกฎหมายอื่นๆ และเมื่อเราไม่มีวัตถุประสงค์ที่ถูกกฎหมายในการประมวลผลข้อความของคุณ เราจะทำการลบข้อมูลหรือลบข้อมูลระบุตัวบุคคลออกจากฐานข้อมูลที่เราใช้งานอยู่ นอกจากนี้ เราจะเก็บข้อมูลเหล่านี้ไว้อย่างปลอดภัยและแยกข้อมูลออกจากการประมวลผลข้อมูลไว้บนดิสก์สำรองจนกว่าจะทำการลบได้

ส่วนที่ II – ข้อมูลที่ Zoho ประมวลผลในนามของคุณ

ข้อมูลที่มอบให้กับ Zoho และวัตถุประสงค์

ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับบริการ : คุณอาจมอบข้อมูลที่คุณหรือองค์กรของคุณ ("คุณ") ควบคุมอยู่ซึ่งกับเกี่ยวข้องกับการใช้งานบริการกับ Zoho หรือเพื่อขอการสนับสนุนด้านเทคนิคสำหรับผลิตภัณฑ์ของเรา ซึ่งรวมถึงข้อมูลเกี่ยวกับลูกค้าและพนักงานของคุณ (ในกรณีที่คุณเป็นผู้ควบคุม) หรือข้อมูลที่คุณถือครองและใช้งานในนามบุคคลอื่นเพื่อวัตถุประสงค์เฉพาะ เช่น ลูกค้าที่คุณให้บริการ (ในกรณีที่คุณเป็นผู้ประมวลผล) ข้อมูลดังกล่าวอาจถูกจัดเก็บไว้ในเซิร์ฟเวอร์ของเรา ขณะที่คุณใช้บริการของเรา หรือถ่ายโอน หรือแบ่งปันข้อมูลให้กับเราเพื่อใช้เป็นส่วนหนึ่งของคำขอการสนับสนุนด้านเทคนิคหรือบริการอื่นๆ

ข้อมูลจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ : เมื่อคุณเลือกที่จะให้การอนุญาต แอปพลิเคชันมือถือบางแอปของเราจะสามารถเข้าถึงกล้อง ประวัติการโทร ข้อมูลติดต่อ คลังรูปภาพ และข้อมูลอื่นๆ ที่จัดเก็บไว้ในโทรศัพท์มือถือของคุณได้ แอปพลิเคชันของเราต้องการการเข้าถึงดังกล่าวเพื่อให้บริการแอป ในทำนองเดียวกัน เมื่อคุณเลือกที่จะให้การเข้าถึง ข้อมูลตำแหน่งจะถูกรวบรวมไว้เพื่อวัตถุประสงค์บางอย่าง ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงรายชื่อติดต่อในบริเวณใกล้เคียงหรือตั้งค่าการแจ้งเตือนตามสถานที่ ข้อมูลนี้จะได้รับการเปิดเผยแก่ผู้ให้บริการแผนที่โดยเฉพาะของเรา และจะใช้สำหรับการทำแผนที่ตำแหน่งที่ตั้งของผู้ใช้เท่านั้น คุณสามารถปิดใช้งานการเข้าถึงข้อมูลของแอปพลิเคชันบนอุปกรณ์เคลื่อนที่ได้ทุกเมื่อด้วยการแก้ไขการตั้งค่าบนอุปกรณ์เคลื่อนที่ของคุณ ข้อมูลที่ถูกจัดเก็บไว้ในอุปกรณ์เคลื่อนที่ของคุณและข้อมูลตำแหน่งที่แอปพลิเคชันบนอุปกรณ์เคลื่อนที่เข้าถึงได้จะถูกนำมาใช้ตามบริบทของแอปพลิเคชันบนอุปกรณ์เคลื่อนที่ รวมทั้งถ่ายโอนไปยังบัญชีของคุณและบัญชีที่เกี่ยวข้องของคุณที่ใช้งานบริการที่เกี่ยวข้อง (ข้อมูลจะได้รับการจัดเก็บบนเซิร์ฟเวอร์สำหรับในกรณีดังกล่าว) หรือผลิตภัณฑ์ของเรา (ในกรณีนี้ ข้อมูลจะยังคงอยู่กับคุณเว้นแต่คุณจะแบ่งปันข้อมูลให้กับเรา)

(ข้อมูลทั้งหมดที่ได้มอบให้กับ Zoho เรียกว่า “ข้อมูลบริการ”)

กรรมสิทธิ์และการควบคุมข้อมูลบริการของคุณ

เราทราบดีว่าคุณเป็นเจ้าของข้อมูลบริการของคุณ เราจึงให้คุณความสามารถควบคุมข้อมูลบริการได้อย่างเต็มที่ โดยคุณสามารถ (i) เข้าถึงข้อมูลบริการของคุณเอง (ii) แบ่งปันข้อมูลบริการของคุณผ่านการทำงานร่วมกับบุคคลที่สามซึ่งรองรับได้ และ (iii) ส่งคำขอเพื่อส่งออกหรือลบข้อมูลบริการของคุณ

เราใช้ข้อมูลบริการอย่างไร

เราจะประมวลผลข้อมูลบริการของคุณ เมื่อคุณได้ให้คำแนะนำแก่เราผ่านโมดูลต่างๆ ในบริการของเรา ตัวอย่างเช่น เมื่อคุณกำลังสร้างใบแจ้งหนี้ ระบบจะใช้ข้อมูล เช่น ชื่อและที่อยู่ลูกค้าของคุณเพื่อสร้างใบแจ้งหนี้ขึ้นมา และเมื่อคุณใช้บริการจัดการแคมเปญสำหรับการตลาดทางอีเมล ระบบจะส่งอีเมลไปยังที่อยู่อีเมลของบุคคลในรายชื่อผู้รับจดหมายของคุณ

การแจ้งเตือนแบบพุช

ในกรณีที่คุณเปิดใช้งานการแจ้งเตือนบนเดสก์ท็อปและแอปพลิเคชันบนอุปกรณ์เคลื่อนที่ของเรา เราจะส่งการแจ้งเตือนแบบพุชผ่านผู้ให้บริการการแจ้งเตือนแบบพุช เช่น Apple Push Notification Service, Google Cloud Messaging หรือ Windows Push Notification Services คุณสามารถกำหนดค่าการแจ้งเตือนแบบพุชหรือยกเลิกการแจ้งเตือนเหล่านี้ได้โดยปิดการแจ้งเตือนในหน้าการตั้งค่าบนแอปพลิเคชันหรืออุปกรณ์

เราเปิดเผยข้อมูลบริการให้กับผู้ใดบ้าง

กลุ่ม Zoho และบุคคลที่สามที่ให้บริการประมวลผลย่อย : หน่วยงานที่เป็นผู้ทำสัญญาในกลุ่ม Zoho จะประสานงานกับ กลุ่มหน่วยงาน อื่นและ บุคคลที่สาม เพื่อให้บริการและความช่วยเหลือด้านเทคนิคสำหรับผลิตภัณฑ์ของเรา

พนักงานและผู้ทำสัญญาอิสระ : เราอาจให้สิทธิ์เข้าถึงข้อมูลบริการของคุณแก่พนักงาน และบุคคลที่เป็นผู้ทำสัญญาอิสระของหน่วยงานในกลุ่ม Zoho ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการให้บริการ (เรียกรวมกันว่า "พนักงาน" ของเรา) เพื่อให้พวกเขาสามารถ (i) ระบุ วิเคราะห์ และแก้ไขข้อผิดพลาดได้ (ii) ตรวจสอบอีเมลที่ถูกรายงานว่าเป็นสแปมด้วยตนเองเพื่อปรับปรุงการตรวจจับสแปม หรือ (iii) ตรวจสอบภาพสแกนที่คุณส่งมาให้เราด้วยตนเองเพื่อตรวจสอบความถูกต้องของการรู้จำอักขระด้วยแสง เราขอยืนยันว่าการเข้าถึงข้อมูลบริการของคุณโดยพนักงานของเราจะถูกจำกัดไว้สำหรับพนักงานบางรายเท่านั้น ซึ่งมีการบันทึกและได้รับการตรวจสอบ พนักงานของเราจะมีสิทธิ์เข้าถึงข้อมูลที่คุณจงใจเปิดเผยแก่เรา เพื่อขอความช่วยเหลือด้านเทคนิคหรือเพื่อนำเข้าข้อมูลไปยังผลิตภัณฑ์หรือบริการของเรา เราได้ชี้แจงหลักปฏิบัติด้านความเป็นส่วนตัวและความปลอดภัยของเรากับพนักงานของเรา และบังคับใช้มาตรการความเป็นส่วนตัวอย่างเข้มงวดภายในกลุ่ม Zoho

ผู้ที่ทำงานร่วมกันและผู้ใช้รายอื่น : ผลิตภัณฑ์หรือบริการบางอย่างของเราจะช่วยให้คุณสามารถทำงานร่วมกับผู้ใช้รายอื่นหรือบุคคลที่สามได้ การเริ่มทำงานร่วมกันอาจทำให้ผู้ร่วมงานคนอื่นสามารถดูข้อมูลโปรไฟล์ของคุณบางส่วนหรือทั้งหมดได้ ตัวอย่างเช่น เมื่อคุณแก้ไขเอกสารที่แบ่งปันกับบุคคลอื่นเพื่อทำงานร่วมกัน ชื่อและภาพโปรไฟล์ของคุณจะปรากฏถัดจากการแก้ไขเพื่อแจ้งให้ผู้ร่วมงานทราบว่าคุณเป็นผู้ที่ทำการแก้ไขดังกล่าว

การทำงานร่วมกับบุคคลที่สามที่คุณได้เปิดใช้ : ผลิตภัณฑ์และบริการส่วนใหญ่ของเราสามารถทำงานร่วมกับผลิตภัณฑ์และบริการจากบุคคลที่สามได้ ในกรณีที่คุณเลือกเปิดใช้การทำงานร่วมกับบุคคลที่สาม คุณอาจต้องอนุญาตให้บุคคลที่สามเข้าถึงข้อมูลบริการรวมถึงข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ เราจึงสนับสนุนให้คุณตรวจสอบหลักปฏิบัติเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลของบริการและผลิตภัณฑ์จากบุคคลที่สามให้ดีก่อนเปิดใช้การทำงานร่วมกับผลิตภัณฑ์เหล่านั้น

กรณีอื่น : สถานการณ์อื่นๆ ที่เราอาจแบ่งปันข้อมูลทั่วซึ่งได้กล่าวถึงในส่วนที่ I และ II จะถูกอธิบายไว้ในส่วนที่ III

การเก็บรักษาข้อมูล

เราจะเก็บข้อมูลไว้ในบัญชีของคุณตราบเท่าที่คุณเลือกใช้บริการของ Zoho เมื่อคุณได้ยุติการใช้งานบัญชีผู้ใช้ Zoho ข้อมูลของคุณจะถูกลบจากฐานข้อมูลที่ใช้งานอยู่ในช่วงการล้างข้อมูลครั้งถัดไปซึ่งจะดำเนินการทุก 6 เดือน ข้อมูลที่ถูกลบออกจากฐานข้อมูลที่ใช้งานอยู่จะถูกลบออกจากระบบสำรองข้อมูลหลังผ่านไป 3 เดือน

คำร้องของเจ้าของข้อมูล

ในกรณีที่คุณเป็นบุคคลจากเขตเศรษฐกิจยุโรปและเชื่อว่าเราได้จัดเก็บ ใช้งาน หรือประมวลผลข้อมูลของคุณในนามของหนึ่งในลูกค้าของเรา โปรดติดต่อลูกค้าดังกล่าวเพื่อเข้าถึง แก้ไข ลบ จำกัด หรือคัดค้านการประมวลผลหรือส่งออกข้อมูลส่วนตัวของคุณ เราจะให้ความช่วยเหลือแก่ลูกค้าของเราเพื่อตอบสนองต่อคำขอของคุณภายในระยะเวลาที่สมเหตุสมผล

ส่วนที่ III – ข้อมูลทั่วไป

ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้เยาว์

เรามิได้นำเสนอผลิตภัณฑ์และบริการของเราแก่บุคคลที่มีอายุต่ำกว่า 16 ปี Zoho ไม่จงใจที่จะเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของผู้เยาว์ที่มีอายุต่ำกว่า 16 ปี และหากเราทราบว่าเด็กอายุต่ำกว่า 16 ปีได้ให้ข้อมูลส่วนตัวแก่เรา เราจะดำเนินการลบข้อมูลดังกล่าวทันที ในกรณีที่คุณเชื่อว่ามีผู้เยาว์ที่มีอายุต่ำกว่า 16 ปีให้ข้อมูลส่วนบุคคลแก่เรา โปรดส่งอีเมลมาที่ privacy@zohocorp.com พร้อมระบุรายละเอียด จากนั้นเราจะดำเนินการตามขั้นตอนที่จำเป็นเพื่อลบข้อมูลเกี่ยวกับผู้เยาว์ท่านนั้นที่เราได้ถือครองไว้

ข้อมูลของคุณปลอดภัยแค่ไหน

Zoho ให้ความสำคัญกับความปลอดภัยของข้อมูลเป็นอย่างยิ่ง จึงเป็นเหตุผลที่เราผ่านการรับรองมาตรฐานระดับอุตสาหกรรม เช่น ISO27001:2013 และ SOC 2 ประเภท II เราได้ดำเนินการตามขั้นตอนเพื่อปรับปรุงการบริหารจัดการ เทคนิค และการป้องกันทางกายภาพให้มีความเหมาะสมเพื่อป้องกันการเข้าถึง การใช้งาน การดัดแปลง การเปิดเผย หรือการทำลายข้อมูลที่คุณมอบให้กับเรา ในกรณีที่คุณมีข้อกังวลใดๆ เกี่ยวกับความปลอดภัยของข้อมูลของคุณ เราขอแนะนำให้คุณตรวจสอบนโยบายความปลอดภัยของเรา หรือเขียนอีเมลพร้อมคำถามมาหาเราได้ที่ security@zohocorp.com

เจ้าหน้าที่ฝ่ายปกป้องข้อมูล

เราได้แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกป้องข้อมูลเพื่อกำกับดูแลการจัดการของเราต่อข้อมูลส่วนบุคคลของคุณให้เป็นไปตามนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ ในกรณีที่คุณมีข้อสงสัยหรือข้อกังวลเกี่ยวกับแนวทางปฏิบัติด้านข้อมูลส่วนบุคคลของเรา ซึ่งเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ โปรดติดต่อเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกป้องข้อมูลของเราโดยส่งอีเมลมาที่ dpo@zohocorp.com หรือเขียนจดหมายถึง: เจ้าหน้าที่ฝ่ายปกป้องข้อมูล, Zoho Corporation BV, Hoogoorddreef 15, 1101 BA อัมสเตอร์ดัม ประเทศเนเธอร์แลนด์

สถานที่ตั้งและการเคลื่อนย้ายระหว่างประเทศ

เราจะแบ่งปันข้อมูลส่วนบุคคลและข้อมูลบริการของคุณภายในกลุ่ม Zoho เมื่อคุณได้เข้าถึงหรือใช้งานผลิตภัณฑ์และบริการของเรา หรือให้ข้อมูลส่วนบุคคลหรือข้อมูลบริการแก่เรา เราจะถือว่าคุณได้ยินยอมให้ประมวลผล เคลื่อนย้าย และเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลหรือข้อมูลบริการของคุณภายในประเทศสหรัฐอเมริกา เขตเศรษฐกิจยุโรป (European Economic Area - EEA) และประเทศอื่นๆ ที่ Zoho ดำเนินการอยู่ โดยการเคลื่อนย้ายดังกล่าวอยู่ภายใต้ข้อตกลงของกลุ่มบริษัท ซึ่งอ้างอิงตามวรรคเงื่อนไขสัญญาต้นแบบของคณะกรรมาธิการยุโรป

ภาคผนวกของการประมวลผลข้อมูล

เราพร้อมลงนามในเอกสารภาคผนวกของการประมวลผลข้อมูล (Data Processing Addendum - DPA) ซึ่งอิงตามข้อสัญญามาตรฐานเพื่อให้คุณสามารถปฏิบัติตามข้อกำหนดด้านการปกป้องข้อมูลตามระเบียบว่าด้วยการคุ้มครองข้อมูลทั่วไป คุณสามารถขอ DPA จาก Zoho ได้โดยกรอกแบบฟอร์มนี้ เมื่อเราได้รับคำขอของคุณแล้ว เราจะส่งต่อ DPA ให้กับคุณเพื่อลงนาม

คำขอให้ไม่ติดตาม (Do Not Track - DNT)

เบราว์เซอร์อินเทอร์เน็ตบางตัวมีการเปิดใช้งานคุณลักษณะ 'ไม่ติดตาม' (Do Not Track - DNT) ซึ่งจะส่งสัญญาณ (เรียกว่าสัญญาณ DNT) ไปยังเว็บไซต์ที่คุณเยี่ยมชมเพื่อระบุว่าคุณไม่ต้องการให้มีการติดตาม โดยในปัจจุบันยังไม่มีมาตรฐานลงมากำกับดูแลว่าเว็บไซต์สามารถกระทำการหรือควรดำเนินการใดๆ เมื่อได้รับสัญญาณดังกล่าว ด้วยเหตุนี้ ในปัจจุบันเราจึงยังไม่ดำเนินการใดๆ กับสัญญาณเหล่านี้

ลิงก์ภายนอกบนเว็บไซต์ของเรา

หน้าบางหน้าบนเว็บไซต์ของเราอาจมีลิงก์ไปยังเว็บไซต์ที่ไม่ได้อยู่ภายใต้นโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ หากคุณส่งข้อมูลส่วนบุคคลของคุณไปยังเว็บไซต์ใดๆ ของบุคคลที่สามเหล่านี้ ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณจะอยู่ภายใต้นโยบายส่วนบุคคลของพวกเขา เพื่อความปลอดภัย เราขอแนะนำให้คุณไม่เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลกับบุคคลที่สามเหล่านี้ เว้นแต่คุณได้ตรวจสอบนโยบายความเป็นส่วนตัวและมั่นใจในหลักปฏิบัติด้านความเป็นส่วนตัวของพวกเขา

บล็อกและกระดานสนทนา

เรามีบล็อกและกระดานสนทนาที่เผยแพร่ต่อสาธารณชนบนเว็บไซต์ของเรา โปรดทราบว่าข้อมูลใดๆ ที่คุณให้ไว้ในบล็อกและกระดานสนทนาเหล่านี้อาจถูกใช้โดยมีคนส่งข้อความที่ไม่พึงประสงค์ให้กับคุณ เราจึงขอให้คุณโปรดระมัดระวังในการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลในบล็อกและกระดานสนทนาของเรา Zoho ไม่รับผิดชอบต่อข้อมูลส่วนบุคคลที่คุณเลือกเปิดเผยต่อสาธารณชน โพสต์และข้อมูลบางอย่างบนโปรไฟล์ของคุณอาจยังคงอยู่ แม้คุณจะยุติการใช้บัญชีกับ Zoho ไปแล้วก็ตาม คุณสามารถติดต่อเราเพื่อขอให้ลบข้อมูลของคุณออกจากบล็อกและกระดานสนทนาได้ที่ privacy@zohocorp.com

วิดเจ็ตโซเชียลมีเดีย

เว็บไซต์ของเราประกอบด้วยวิดเจ็ตโซเชียลมีเดีย เช่น ปุ่ม “ถูกใจ” ของ Facebook และปุ่ม “ทวีต” ของ Twitter คุณจึงสามารถแบ่งปันบทความรวมถึงข้อมูลอื่นๆ ได้ วิดเจ็ตเหล่านี้อาจรวบรวมข้อมูลต่างๆ ของคุณ เช่น ที่อยู่ IP และหน้าที่เข้าดูภายในเว็บไซต์ รวมทั้งอาจตั้งค่าคุกกี้เพื่อให้วิดเจ็ตทำงานได้อย่างถูกต้อง การโต้ตอบระหว่างคุณกับวิดเจ็ตเหล่านี้อยู่ภายใต้นโยบายความเป็นส่วนตัวของบริษัทผู้ให้บริการวิดเจ็ต

การเปิดเผยข้อมูลตามข้อกำหนดทางกฎหมาย

เราอาจต้องปฏิบัติตามกฎหมายเพื่อรักษาหรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลและข้อมูลบริการของคุณเพื่อให้เป็นไปตามกฎหมาย กฎเกณฑ์ ขั้นตอนทางกฎหมาย หรือคำร้องขอของรัฐบาล รวมถึงเพื่อให้เป็นไปตามข้อกำหนดด้านความมั่นคงแห่งชาติ

สิทธิ์ของเราในการบังคับใช้

เราอาจเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล ละข้อมูลบริการแก่บุคคลที่สาม หากเชื่อว่าการเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวจำเป็นต่อการป้องกันการฉ้อโกง การตรวจสอบกิจกรรมใดๆ ที่น่าสงสัยว่าผิดกฎหมาย การบังคับใช้ข้อตกลงหรือนโยบายของเรา หรือการปกป้องความปลอดภัยของผู้ใช้ของเรา

การถ่ายโอนธุรกิจ

เราไม่มีความประสงค์ที่จะขายธุรกิจของเรา อย่างไรก็ตาม ในกรณีที่เราขายธุรกิจของเรา หรือถูกเข้ายึด หรือควบรวมกิจการ เราจะตรวจสอบให้แน่ใจว่าหน่วยงานที่เข้ายึดนั้นมีผลผูกพันตามกฎหมายเพื่อทำตามข้อผูกพันของเราต่อคุณหรือไม่ เราจะแจ้งให้คุณทราบทางอีเมลหรือประกาศที่เห็นได้ชัดบนเว็บไซต์ของเราถึงการเปลี่ยนแปลงกรรมสิทธิ์หรือการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลและข้อมูลบริการของคุณ นอกจากนี้ เราจะแจ้งให้คุณทราบเกี่ยวกับตัวเลือกต่างๆ ที่คุณมีเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลและข้อมูลบริการของคุณ

การปฏิบัติตามนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้

เราจะทำทุกวิถีทาง รวมถึงตรวจสอบเป็นระยะเพื่อให้มั่นใจว่าข้อมูลส่วนบุคคลที่คุณมอบแก่เราจะถูกใช้งานโดยสอดคล้องกับนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ หากคุณมีข้อสงสัยเกี่ยวกับการปฏิบัติตามนโยบายความเป็นส่วนตัวหรือลักษณะการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ โปรดส่งอีเมลมาหาเราที่ privacy@zohocorp.com เราจะติดต่อคุณกลับไป และจะประสานงานกับหน่วยงานกำกับดูแลที่เกี่ยวข้องเพื่อแก้ไขปัญหาข้อกังวลของคุณอย่างมีประสิทธิภาพในกรณีที่จำเป็น

การแจ้งเตือนการเปลี่ยนแปลง

เราอาจแก้ไขนโยบายความเป็นส่วนตัวเมื่อใดก็ได้ โดยจะแจ้งให้คุณทราบล่วงหน้าผ่านทางประกาศการให้บริการหรือผ่านการส่งอีเมลไปยังที่อยู่อีเมลหลักของคุณ ในกรณีที่เราทำการเปลี่ยนแปลงนโยบายความเป็นส่วนตัวอย่างมีนัยสำคัญซึ่งกระทบต่อสิทธิ์ของคุณ คุณจะได้รับแจ้งล่วงหน้าเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงเหล่านี้อย่างน้อย 30 วันผ่านการส่งอีเมลไปยังที่อยู่อีเมลหลักของคุณ ในกรณีที่คุณคิดว่านโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับปรับปรุงนี้มีผลต่อสิทธิ์ในการใช้ผลิตภัณฑ์หรือบริการ คุณสามารถขอยุติการใช้งานได้โดยการส่งอีเมลหาเราภายใน 30 วัน เราจะถือว่าการที่คุณใช้บริการต่อไปหลังจากวันที่มีผลเปลี่ยนแปลงนโยบายความเป็นส่วนตัวเป็นการยอมรับนโยบายความเป็นส่วนตัวที่ได้รับการแก้ไขดังกล่าว คุณจะไม่ได้รับอีเมลแจ้งเตือน เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงนโยบายความเป็นส่วนตัวเพียงเล็กน้อย หากคุณกังวลเกี่ยวกับการใช้งานข้อมูลส่วนบุคคล คุณควรตรวจสอบที่ https://www.zoho.com/privacy.html เป็นระยะ