นโยบายป้องกันสแปม

นโยบายนี้ครอบคลุมบริการทั้งหมดของ Zoho ซึ่งอาจถูกใช้ในการส่งอีเมลจำนวนมากหรืออีเมลเชิงพาณิชย์ ("บริการที่ครอบคลุม")

คุณยอมรับนโยบายป้องกันสแปมของ Zoho เป็นเงื่อนไขเบื้องต้นในการใช้บริการที่ครอบคลุม บริการที่ครอบคลุมอาจถูกใช้เฉพาะสำหรับการส่งจดหมายหรือข้อความไปยังบุคคลที่ได้อนุญาตให้ส่งจดหมายหรือข้อความตามหัวข้อของจดหมายหรือข้อความดังกล่าว เช่น อีเมลทางการตลาดซึ่งได้รับอนุญาตแล้ว เราให้ความสำคัญกับนโยบายป้องกันสแปมอย่างมาก เรามีสิทธิ์ลบบัญชีผู้ใช้ของคุณ ในกรณีที่พบว่าคุณได้ส่งอีเมลหรือข้อความไปยังบุคคลใดบุคคลหนึ่งโดยที่พวกเขายังไม่อนุญาต

แก้ไขครั้งล่าสุดเมื่อ: 4 กันยายน 2009

“การอนุญาต” หมายถึงการแสดงออกโดยชัดแจ้งและการมอบการอนุญาตที่พิสูจน์ได้ให้กับคุณ การอนุญาตให้ส่งอีเมลเชิงพาณิชย์อาจทำได้โดย:

 •   การให้ที่อยู่อีเมล ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการดาวน์โหลดบางสิ่งจากเว็บไซต์ของคุณหรือการสั่งซื้อผลิตภัณฑ์หรือบริการจากคุณ
 •   การสมัครรับอีเมลจดหมายข่าวโดยการกรอกแบบฟอร์มบนเว็บไซต์ของคุณ
 •   บางคนอาจให้ที่อยู่อีเมลแก่คุณในฐานะผู้มีส่วนร่วมในการแข่งขัน กิจกรรม หรือการสำรวจใดๆ ที่คุณจัดทำขึ้น โดยคุณได้แจ้งให้เขา/เธอทราบแล้วว่าคุณจะส่งอีเมลการตลาดให้กับพวกเขา
 •   ในกรณีที่บุคคลซึ่งกรอกแบบฟอร์มได้ทำเครื่องหมายในช่องที่ระบุว่ายินดีรับการติดต่อจากคุณผ่านทางอีเมล โดยในช่องดังกล่าวต้องไม่มีเครื่องหมายอยู่แล้วเป็นค่าเริ่มต้น และคุณได้แจ้งกับบุคคลดังกล่าวให้ทราบถึงลักษณะของอีเมลว่าเป็นอีเมลเชิงพาณิชย์แล้ว
 •   นามบัตรใดๆ ซึ่งมอบให้โดยบุคคลที่เขา/เธอแสดงความประสงค์ที่จะรับอีเมลในลักษณะเชิงพาณิชย์ โดยเราจะสันนิษฐานว่าผู้ถือนามบัตรใดๆ ที่คุณได้รับมอบในงานแสดงสินค้ามีความประสงค์ที่จะรับอีเมลในลักษณะเชิงพาณิชย์

กฎพื้นฐานข้อหนึ่งคือ “ห้ามใช้บริการที่ครอบคลุมในการส่งจดหมายหรือข้อความไปยังที่อยู่อีเมลซึ่งคุณไม่ได้รับอนุญาตให้ส่งอีเมลตามหัวข้อนั้นๆ” โดยเรายืนยันที่จะปฏิบัติตามกฎข้างต้น 100%

เมื่อเรากล่าวถึงคำว่า 100% เราไม่ได้หมายรวมถึงกรณีต่างๆ ที่ผู้รับอีเมลระบุว่าเป็นสแปม แม้ว่าคุณจะได้รับสิทธิ์อนุญาตในการส่งอีเมลไปยังที่อยู่อีเมลนั้นก็ตาม โปรดระลึกไว้เสมอว่าการอนุญาตที่ให้ไว้จะถูกเพิกถอน หากผู้รับอีเมลเลือกไม่รับอีเมลจากคุณ

ด้วยเหตุนี้ คุณจึงจำเป็นต้องปฏิบัติตามกฎดังต่อไปนี้ ซึ่งได้ชี้แจงกฎพื้นฐานที่กล่าวไว้แล้วข้างต้น:

 •   คุณควรได้รับอนุญาตอย่างชัดแจ้งในการติดต่อผู้รับตามหัวข้ออีเมลของคุณ คุณจะต้องมีหลักฐานซึ่งพิสูจน์ว่าคุณได้รับอนุญาตจากผู้รับอีเมลทุกคนที่คุณได้ส่งอีเมลผ่านบริการที่ครอบคลุม
 •   คุณจะไม่นำเข้าหรือส่งอีเมลไปยังที่อยู่อีเมลซึ่งคุณได้ซื้อ ยืม เช่า หรือได้มาจากบุคคลที่สามโดยไม่คำนึงถึงการอนุญาตใดๆ เกี่ยวกับคุณภาพหรือการอนุญาตในขณะที่ใช้บริการที่ครอบคลุม คุณจะต้องไม่นำเข้าอีเมลไปยังบัญชีบริการที่ครอบคลุมของคุณ หรือส่งอีเมลไปยังที่อยู่อีเมลที่คุณรวบรวมมาจากเว็บไซต์อื่นๆ
 •   คุณจะต้องตรวจสอบให้แน่ใจว่าข้อมูลเส้นทาง ข้อมูลส่วนหัว รวมทั้ง "จาก" และ "ถึง" ในอีเมลของคุณ ชื่อโดเมนต้นทาง และที่อยู่อีเมลเป็นจริงและถูกต้อง
 •   คุณจะไม่ใช้ชื่อหัวข้อซึ่งทำให้ผู้รับเข้าใจผิดเกี่ยวกับเนื้อหาหรือความสำคัญของข้อความ
 •   คุณจะต้องใส่ตัวเลือกในการยกเลิกการรับอีเมลด้วยการคลิกเพียงครั้งเดียวลงในอีเมลทุกฉบับ และไม่ส่งอีเมลไปยังบุคคลที่เลือกไม่รับอีเมลหรือยกเลิกการสมัครใช้งานจากรายชื่อผู้รับจดหมายของคุณ คำขอออกจากรายชื่อผู้รับจดหมายจะต้องได้รับการดำเนินการภายใน 10 วันนับจากวันร้องขอ
 •   คุณจะต้องระบุที่อยู่ไปรษณีย์ตามสถานที่ตั้งอย่างถูกต้องในอีเมลทั้งหมดที่ส่งผ่านบริการที่ครอบคลุม
 •   คุณจะต้องใส่คำประกาศที่เด่นชัดในอีเมลทางการตลาดทุกฉบับว่าข้อความดังกล่าวเป็นการโฆษณาหรือการเชิญชวน และผู้รับสามารถเลิกรับอีเมลเชิงพาณิชย์จากคุณได้

เราอาจขอให้คุณพิสูจน์ว่าคุณได้รับอนุญาตให้ส่งอีเมลไปยังที่อยู่อีเมลที่คุณนำเข้ามายังบริการที่ครอบคลุมของคุณเมื่อใดก็ได้ โดยไม่คำนึงว่าคุณได้ส่งอีเมลทางการตลาดไปยังที่อยู่อีเมลดังกล่าวหรือไม่

เราถือว่าการใช้บริการที่ครอบคลุมของคุณเป็นการยอมรับเงื่อนไขของนโยบายป้องกันสแปมนี้โดยไม่มีข้อโต้แย้งใดๆ

ในกรณีที่คุณมีข้อสงสัยเกี่ยวกับนโยบายป้องกันสแปมของเรา หรือหากต้องการรายงานการสแปมจากหนึ่งในลูกค้าของเรา โปรดติดต่อฝ่ายดูแลปัญหาการละเมิดที่:

ที่อยู่ตามไปรษณีย์

ZOHO Corporation
4141 Hacienda Drive
Pleasanton, CA 94588, USA

โทรศัพท์

+1 408 916 9876

แฟกซ์

+1 925 924 9600