ซอฟต์แวร์
การจัดการแรงงาน
ที่ทำงานในแบบของคุณ

มุ่งเน้นไปที่บุคลากรของคุณและทำทุกอย่างให้เป็นแบบอัตโนมัติด้วยซอฟต์แวร์การจัดการแรงงานที่ครอบคลุมในระบบคลาวด์

เริ่มต้นใช้งาน
ซอฟต์แวร์การจัดการแรงงานที่ทำงานในแบบของคุณ

จัดระเบียบ

หนึ่งองค์กร
หนึ่งฐานข้อมูล

บันทึก จัดเก็บ และเข้าถึงข้อมูลพนักงานในหลายตำแหน่งที่ตั้ง แผนก และการมอบหมายต่างๆ ทั่วทั้งองค์กร เข้าถึงข้อมูลได้อย่างง่ายดายและปรับเปลี่ยนข้อมูลได้โดยไม่ต้องเสียเวลาด้วยฐานข้อมูลที่เป็นศูนย์กลางและมีความปลอดภัย

การวิเคราะห์ขั้นสูง

ถอดรหัสแนวโน้ม วิเคราะห์รูปแบบ และสร้างรายงานด้วยการวิเคราะห์ขั้นสูง ติดตามแนวโน้มการจ้างงานและการลาออกขององค์กรของคุณและติดตามการจัดสรรงาน เปลี่ยนรายงานของคุณให้เป็นข้อมูลเชิงลึกด้วยซอฟต์แวร์การจัดการแรงงานของเรา

จัดระเบียบ

จัดการ

การเข้าร่วมทำได้ง่าย
และตรงไปตรงมา

ช่วยให้การติดตามการเข้าร่วมง่ายขึ้นด้วยการเช็คอินทางโทรศัพท์มือถือและเว็บ จัดการพนักงานที่ทำงานนอกสถานที่ของคุณด้วยข้อจำกัดตาม IP และตำแหน่งที่ตั้ง ติดตามการเข้าร่วมของพนักงาน กำหนดกะงาน และจัดการเวลาพักเบรค โดยทั้งหมดนี้ทำได้จากโมดูลเดียว

ติดตามการลางานได้ง่ายๆ

ติดตามข้อมูลการลางานของพนักงานของคุณด้วยประเภทและนโยบายการลางานที่กำหนดค่าไว้ล่วงหน้า จัดการวันหยุดและวันทำงานล่วงเวลาเพื่อทำให้การคำนวณเงินเดือนของคุณง่ายขึ้น เข้าถึงประวัติการลางานของพนักงานและอนุมัติคำขอการลางาน

จัดการ

มีส่วนร่วม

ปรับการเรียนรู้
- LMS ขององค์กร

ตอบสนองความต้องการด้านการเรียนรู้ของพนักงานของคุณด้วยระบบการจัดการการเรียนรู้ในตัวที่ปรับให้เข้ากับรูปแบบการเรียนรู้ขององค์กรของคุณ ให้อำนาจแก่พนักงานของคุณในการพัฒนาทักษะของพวกเขา

คำติชมเกี่ยวกับผลการปฏิบัติงาน
ที่ได้รับการปรับแต่งตามบุคคล

ส่งเสริมความผูกพันของพนักงานด้วยคำติชมที่สม่ำเสมอและต่อเนื่อง จับคู่ KRA ของพนักงานและเป้าหมายของคุณ ให้ความคิดเห็น 360 องศา และเข้าใจขีดความสามารถและชุดทักษะของพวกเขา ซอฟต์แวร์การจัดการแรงงานของเรามีเครื่องมือทั้งหมดที่จำเป็นในการติดตามผลการปฏิบัติงานของพนักงานของคุณ

มีส่วนร่วม

สร้างมาเพื่อธุรกิจทุกประเภท

เล็ก

เล็ก

บริหารการดำเนินงานด้านทรัพยากรบุคคลทั้งหมดของคุณภายใต้พื้นที่ที่ครอบคลุมพื้นที่เดียว สร้างธุรกิจของคุณในขณะที่เราทำให้กระบวนการทั้งหมดของคุณเป็นแบบอัตโนมัติ ซึ่งปรับให้เหมาะกับความต้องการขององค์กรของคุณ

กลาง

กลาง

ให้ความสำคัญกับการเติบโตขององค์กรของคุณและปล่อยให้กระบวนการด้านทรัพยากรบุคคลเป็นหน้าที่ของเรา Zoho People ช่วยให้คุณปรับแต่งและทำกิจกรรมประจำของคุณให้เป็นแบบอัตโนมัติ

องค์กร

องค์กร

สร้างกลยุทธ์เพื่อมุ่งเน้นไปที่การมีส่วนร่วมของพนักงานในขณะที่ทำได้ตามเป้าหมายของคุณ การวิเคราะห์ขั้นสูงและการผสานรวมที่ทรงพลังช่วยให้คุณดำเนินธุรกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพ

พร้อม
สำหรับ
ทุกอุตสาหกรรม

สื่อและ
โฆษณา

ทำงานร่วมกันและจัดการพนักงานที่มีความหลากหลาย

เทคโนโลยี
สารสนเทศ

ตอบสนองความต้องการของแรงงานที่กำลังพัฒนา

การศึกษา

เพิ่มประสิทธิภาพหลักสูตรการทำงานร่วมกัน

การดูแลสุขภาพ

รวมกระบวนการด้านทรัพยากรบุคคลทั้งหมดของคุณได้อย่างง่ายดาย

การเงิน

จัดการชุดโปรแกรมด้านทรัพยากรบุคคลที่ครอบคลุมทุกความต้องการของพนักงานของคุณ

Zoho People ปฏิวัติซอฟต์แวร์
การจัดการแรงงานบนคลาวด์

ลงทะเบียนฟรี ไม่ต้องใช้บัตรเครดิต เริ่มต้นใช้งาน