ใบเสนอราคาของ Zoho People

ขอขอบคุณที่ให้ความสนใจ Zoho People โปรดกรอกแบบฟอร์มด้านล่างนี้ เราจะติดต่อคุณกลับไปในไม่ช้าพร้อมใบเสนอราคา

 
รายเดือน
รายปี
โมดูลทั้งหมด
การจัดการฐานข้อมูลของพนักงาน
การจัดการการลา
เวลาและการเข้างาน
การจัดการประสิทธิภาพการทำงาน
การเริ่มงานของพนักงานใหม่และการออกจากองค์กรของพนักงาน
การจัดการเคส
 
 

ขอบคุณที่ติดต่อเรา เราจะติดต่อกลับไปในไม่ช้า