ซอฟต์แวร์การจัดการบุคลากร

ทำงานร่วมกัน จัดการ และมีส่วนร่วมกับบุคลากรของคุณด้วยระบบทรัพยากรบุคคลที่ทำงานร่วมกับบุคลากรของคุณ

การจัดการบุคลากรที่มีประสิทธิภาพเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับการพัฒนาองค์กรและพนักงาน การจัดการบุคลากรมีผลต่อการมีส่วนร่วมของพนักงาน และการนำวิธีปฏิบัติที่ดีที่สุดมาใช้ในการจัดการทีมของคุณจะสามารถสร้างวัฒนธรรมธุรกิจที่มีความแข็งแกร่งและเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานในที่ทำงานได้

เริ่มต้นใช้งาน
ซอฟต์แวร์การจัดการบุคลากร

การจัดการบุคลากรคืออะไร

การจัดการบุคลากรหมายถึงกระบวนการและกิจกรรมทั้งหมดตั้งแต่การจ้างงานผู้สมัครไปจนถึงการลาออกของพนักงาน ซึ่งเกี่ยวข้องกับการจัดการพนักงานอย่างมีประสิทธิภาพขณะที่เปิดโอกาสให้พวกเขาเติบโตและพัฒนาได้ด้วย กลยุทธ์การจัดการบุคลากรที่ดีจะสร้างสมดุลระหว่างวัฒนธรรมองค์กรและการทำงานในขณะที่เน้นที่ประสบการณ์และการมีส่วนร่วมของพนักงาน

การจัดการบุคลากรคืออะไร

เครื่องมือสำหรับการจัดการบุคลากรที่มีประสิทธิภาพ

การจัดการพนักงานที่มีความหลากหลายอาจเป็นเรื่องที่ท้าทาย ไม่ว่าองค์กรของคุณจะมีขนาดหรือการรวมตัวกันอย่างไร คุณต้องนำทีมของคุณมารวมกันและต้องแน่ใจว่าไม่มีช่องว่างในการสื่อสาร มีทักษะบางอย่างที่ผู้จัดการสามารถนำมาใช้เพื่อสร้างความมั่นใจได้ว่าทีมของคุณจะเติบโต มีความเป็นอยู่ที่ดี และมีประสิทธิภาพในการทำงาน

เครื่องมือสำหรับการจัดการบุคลากรที่มีประสิทธิภาพ

การยกย่องชมเชย

การยกย่องชมเชยและเห็นคุณค่าของพนักงานเป็นขั้นตอนแรกในการสร้างการมีส่วนร่วมของพนักงาน พนักงานทุกคนต้องการได้รับการยกย่องสำหรับการทำงานหนักและความพยายามของพวกเขา การเห็นคุณค่าของพวกเขาจะทำให้พวกเขารู้สึกถึงการเป็นส่วนหนึ่งของบริษัทและความภักดีต่อบริษัทของคุณ ซึ่งแสดงและส่งเสริมความรู้สึกขอบคุณในที่ทำงานและปูทางเพื่อให้พนักงานมีส่วนร่วมและรักษาพนักงานไว้ได้ดียิ่งขึ้น

เครื่องมือสำหรับการจัดการบุคลากรที่มีประสิทธิภาพ

การสื่อสาร

หนึ่งในความท้าทายที่ใหญ่ที่สุดในที่ทำงานคือการสื่อสาร ในที่ทำงาน เป็นการดีที่สุดที่จะสื่อสารด้วยคำศัพท์ง่ายๆ และใช้วิธีการที่มีประสิทธิภาพเพื่อให้ทีมของคุณได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็นทั่วทั้งทีม กำหนดช่องทางการสื่อสารที่ส่งเสริมให้พนักงานแสดงความกังวลและแบ่งปันความคิดของตน ผู้จัดการควรตรวจสอบให้แน่ใจว่าไม่มีช่องว่างในการสื่อสาร ไม่ว่าจะเป็นระหว่างแผนก ภายในทีม หรือระหว่างพนักงาน เป็นการดีที่จะมีเครื่องมือที่ช่วยให้พวกเขาสามารถติดตามการพูดคุยที่สำคัญในช่องทางเสมือนได้

เครื่องมือสำหรับการจัดการบุคลากรที่มีประสิทธิภาพ

การแก้ปัญหาความขัดแย้ง

การแก้ปัญหาความขัดแย้งเป็นทักษะในการบริหารจัดการที่ต้องมี ซึ่งสามารถช่วยประหยัดเวลาได้หลายชั่วโมงแทนที่เสียเวลาไปกับการไกล่เกลี่ยหรือแก้ไขปัญหา เพื่อหลีกเลี่ยงความขัดแย้ง คุณต้องเป็นผู้นำในกิจกรรมและการสื่อสารของทีมในระหว่างการประชุม การทราบว่าพนักงานของคุณกำลังทำงานอะไรและใครกำลังทำงานร่วมกันเป็นสิ่งสำคัญ การมีระบบแผ่นเวลาแบบดิจิทัลและกลุ่มสนทนาเป็นส่วนหนึ่งของโซลูชันการจัดการบุคลากรของคุณสามารถทำให้กระบวนการนี้ง่ายและมีประสิทธิภาพได้

การส่งเสริมพนักงาน

กระบวนการและบุคลากรรวมกันเป็นองค์กร กระบวนการของคุณไม่สามารถดำเนินการได้ด้วยตนเอง แต่บุคลากรของคุณสามารถทำได้ สนับสนุนพนักงานของคุณให้ทำมากกว่าที่เขียนไว้ในคำบรรยายงานของพวกเขาและส่งเสริมให้พวกเขาพัฒนาทักษะใหม่ๆ เปิดโอกาสให้พวกเขาได้เรียนรู้และวางแผนการเติบโตทั้งในด้านส่วนตัวและด้านอาชีพ กลยุทธ์การจัดการบุคลากรควรช่วยให้พนักงานสามารถจัดการตนเองได้ ซึ่งเป็นการกำจัดการจัดการเรื่องเล็กน้อย พนักงานที่มีส่วนร่วมคือพนักงานที่มีความสุข

การส่งเสริมพนักงาน
การกำหนดเป้าหมายที่เหมาะสม

การกำหนดเป้าหมายที่เหมาะสม

พนักงานต้องการเป้าหมายที่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์และความคาดหวังขององค์กร พวกเขาจำเป็นต้องได้รับการชี้นำและแรงจูงใจในการมองเป้าหมายเหล่านี้ผ่านไปสู่ความสำเร็จ ส่งเสริมให้พนักงานของคุณทำงานในเชิงรุกและกำหนดวัตถุประสงค์ของตนเอง ตลอดจนติดตามความก้าวหน้าและการมีส่วนร่วมของพวกเขาที่มีต่อการเติบโตขององค์กร นอกจากนี้ คุณควรอนุญาตให้พวกเขาตั้งเป้าหมายส่วนตัวด้านอาชีพและเปิดโอกาสให้พวกเขาทำตามเป้าหมายนั้น

การติดตามประสิทธิภาพการทำงาน

บทบาทของคุณไม่ได้สิ้นสุดที่การช่วยเหลือพนักงานของคุณในการตั้งเป้าหมายของพวกเขา การจัดการบุคลากรที่มีประสิทธิภาพยังเกี่ยวข้องกับการให้ความคิดเห็นอย่างสม่ำเสมอด้วย ส่งเสริมการประเมินผลการปฏิบัติงานรายบุคคลร่วมกับทีมของคุณและพร้อมสำหรับการแสดงความคิดเห็น ส่งเสริมให้พนักงานของคุณติดตามการบรรลุเป้าหมาย ประเมินผลการปฏิบัติงานของตนเอง และพูดคุยถึงสิ่งที่พวกเขาค้นพบ พูดคุยเกี่ยวกับแผนการเติบโตผ่านการบริหารผลการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง

การติดตามประสิทธิภาพการทำงาน

การออกแบบกราฟิก

เข้าร่วมตอนนี้

การระบุผู้มีความสามารถโดดเด่น 101

เข้าร่วมตอนนี้

วิธีทำการขายให้ได้ดียิ่งขึ้น

เข้าร่วมตอนนี้
+

เพิ่มหลักสูตรใหม่

การเรียนรู้และการพัฒนา

โอกาสในการเรียนรู้ขององค์กรเป็นผลประโยชน์ใหม่ที่องค์กรทั่วโลกได้กล่าวถึงอย่างชัดเจนในข้อเสนอของพวกเขา พนักงานกำลังมองหาโอกาสในการสร้างทักษะและความสามารถใหม่ๆ นอกจากนี้ องค์กรยังได้รับประโยชน์จากการให้ความสามารถแก่พนักงานในการพัฒนาทักษะใหม่ และการเพิ่มการพัฒนาวิชาชีพในกลยุทธ์การจัดการบุคลากรก็เป็นแนวทางในการสร้างการมีส่วนร่วมของพนักงานที่ดียิ่งขึ้น

ลูกค้าของเรารัก Zoho People

 • ★★★★★
  4.5 / 5
 • ★★★★★
  4.5 / 5
 • ★★★★★
  4.5 / 5
 • ★★★★★
  4.5 / 5

ซอฟต์แวร์การจัดการบุคลากร

ซอฟต์แวร์การจัดการบุคลากรของเรามีเครื่องมือทั้งหมดที่คุณต้องการในการสร้างพนักงานที่มีส่วนร่วม ทดลองใช้ Zoho People ฟรี 30 วันและดูว่าสิ่งนี้ช่วยให้คุณพัฒนาบุคลากรที่มีความสามารถซึ่งจะช่วยให้ธุรกิจของคุณเติบโตได้อย่างไร

เริ่มต้นใช้งาน