แก้ไขเมื่อ: 20 กันยายน 2018

ZOHO PAGESENSE – ข้อกำหนดการใช้งาน

 • ZOHO PAGESENSE – ข้อกำหนดการใช้งาน ZOHO PAGESENSE คือบริการปรับอัตราการแปลง เป็นบริการที่มอบแก่คุณหรือองค์กรที่คุณเป็นตัวแทนอยู่ (หลังจากนี้จะเรียกว่า “คุณ” หรือ “ของคุณ”) โดย ZOHO CORPORATION (หลังจากนี้จะเรียกว่า "ZOHO") ตามข้อตกลงและเงื่อนไขที่ตามมา (หลังจากนี้จะเรียกว่า “ข้อตกลง”) นอกเหนือจากข้อตกลงการให้บริการทั่วไปของ ZOHO การใช้ ZOHO PAGESENSE หมายความว่าคุณยอมรับข้อตกลง และข้อตกลงการให้บริการทั่วไปของ ZOHO หากคุณไม่ยอมรับข้อตกลง โปรดอย่าดำเนินการต่อ หรือใช้ ZOHO PAGESENSE ไม่ว่าจะในลักษณะใด

 • เข้าสู่ Zoho PageSense

  Zoho PageSense คือส่วนหนึ่งของชุดความร่วมมือออนไลน์ ธุรกิจ และแอปพลิเคชันเพื่อการสร้างสรรค์ของ Zoho คุณจะสามารถเข้าถึง Zoho PageSense ได้โดยการใช้บัญชีปกติสำหรับบริการ Zoho ทั้งหมด (หลังจากนี้จะเรียกว่า “บัญชี Zoho”)

 • การเข้าถึงบริการอื่นๆ ของ Zoho

  บริการของ Zoho หลายบริการรวมเข้ากับ Zoho PageSense บัญชี Zoho ของคุณจะยอมให้คุณเข้าถึงบริการของ Zoho ทั้งหมดแม้บริการนั้นไม่ได้รวมกับ Zoho PageSense การใช้บริการของ Zoho บางอย่างอาจต้องมีการยอมรับข้อกำหนดการให้บริการเฉพาะของแต่ละบริการ (หลังจากนี้จะเรียกว่า “ข้อกำหนดเฉพาะของบริการ”) คุณต้องอ่าน ทำความเข้าใจ และยอมรับข้อตกลงเฉพาะของบริการก่อนจะใช้บริการ Zoho ที่เกี่ยวข้องได้

 • การเข้าถึงแอปพลิเคชันบุคคลที่สามที่ผสานรวมกับ Zoho PageSense

  บริการต่างๆ ของบุคคลที่สาม (ต่อไปนี้เรียกว่า “บริการของบุคคลที่สาม”) ได้รับการรวมเข้ากับ Zoho PageSense Zoho จะทำการรวมบริการของบุคคลที่สามกับ Zoho PageSense เพิ่มขึ้น นอกจากนี้ คุณอาจรวมบริการของบุคคลที่สามอื่นๆ เข้ากับ Zoho PageSense โดยการใช้ API หากบริการของบุคคลที่สามดังกล่าวยอมให้มีการรวม การเข้าถึงและใช้บริการของบุคคลที่สามอาจต้องมีการยอมรับข้อกำหนดการให้บริการ และนโยบายความเป็นส่วนตัวที่เกี่ยวข้องกับแอปพลิเคชันบุคคลที่สามดังกล่าว (หลังจากนี้จะเรียกว่า "ข้อกำหนดบุคคลที่สาม") คุณมีหน้าที่รับผิดชอบในการอ่านและทำความเข้าใจข้อตกลงบุคคลที่สามก่อนจะใช้บริการของบุคคลที่สามใดๆ

 • ข้อมูลที่เก็บรวบรวมโดยใช้ Zoho PageSense

  โดยการใช้ Zoho PageSense คุณสามารถเก็บรวบรวมรายละเอียดต่างๆ เช่นตัวแปรคำค้นหา การคลิกกับตัวเลือกองค์ประกอบ ตัวเลื่อนหน้า ตำแหน่ง ประเภทอุปกรณ์ ประเภทเบราว์เซอร์ ภาษาของเบราว์เซอร์ และระบบปฏิบัติการของผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถใช้ข้อมูลที่เก็บรวบรวมเพื่อรักษาคุณภาพของเว็บไซต์ ปรับปรุงปฏิสัมพันธ์ของผู้เข้าชมเว็บไซต์ และวัตถุประสงค์ทางด้านสถิติทั่วไปได้

 • การระบุตัวตนและการติดตามผู้เข้าชมเว็บไซต์

  Zoho PageSense จะใช้คุกกี้ (คุกกี้บุคคลที่ 1 และบุคคลที่ 3) เพื่อรายงานปฏิสัมพันธ์ของผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์ของคุณ คุกกี้เหล่านี้เป็นไฟล์ข้อความขนาดเล็กที่เบราว์เซอร์ทำการจัดเก็บไว้บนอุปกรณ์/คอมพิวเตอร์ของผู้เยี่ยมชม ขณะที่คุกกี้บุคคลที่ 1 จะจัดเก็บรายละเอียดของผู้เยี่ยมชมตามที่กล่าวถึงด้านบน คุกกี้บุคคลที่ 3 จะช่วยให้คุณติดตามผู้เยี่ยมชมไปยังหลายโดเมน

 • ส่วนหัว DNT

  ไม่ติดตาม (Do Not Track - DNT) คือฟิลด์ส่วนหัว HTTP ที่ทำให้ผู้ใช้เลือกไม่ใช้การติดตามโดยเว็บไซต์ที่ไม่ได้เข้าชมได้ คุณเข้าใจว่า Zoho PageSense ไม่สนับสนุนการใช้ส่วนหัว DNT เนื่องจากว่าไม่ผ่านการรับรองโดยมาตรฐาน w3c

 • โค้ดการฝัง Zoho PageSense

  โค้ดการฝัง Zoho PageSense เป็นโค้ดที่ติดตั้งบนเว็บไซต์ของคุณเพื่อจัดเก็บรายละเอียดของผู้เยี่ยมชม ("โค้ดการฝัง") ตามข้อกำหนดและเงื่อนไขของข้อตกลงนี้ (a) Zoho มอบสิทธิ์แบบจำกัดที่สามารถยกเลิกได้ แบบไม่จำเพาะแต่เพียงผู้เดียว ไม่สามารถถ่ายโอนได้ และไม่สามารถให้ช่วงสิทธิ์แก่คุณในการติดตั้ง คัดลอก และใช้โค้ดการฝังตามวัตถุประสงค์ที่จำเป็นต่อการใช้ Zoho PageSense บนเว็บของคุณเท่านั้น คุณจะไม่ (และจะไม่อนุญาตให้บุคคลที่สาม) (1) คัดลอก แก้ไข ดัดแปลง แปล หรือสร้างงานดัดแปลงจากโค้ดการฝังหรือเอกสารต่างๆ (2) ทำวิศวกรรมย้อนกลับ แปลย้อนกลับ แยกส่วน หรือพยายามค้นหาซอร์สโค้ดของโค้ดการฝัง เว้นแต่จะมีการอนุญาตอย่างชัดเจนโจ่งแจ้งตามกฎหมายที่มีผลในเขตอำนาจที่คุณอาศัยอยู่ (3) เช่า ให้เช่า ขาย มอบหมาย หรือโอนสิทธิ์ในหรือของโค้ดการฝังและเอกสารต่างๆ (4) ลบข้อความแจ้งกรรมสิทธิ์หรือป้ายกำกับใดๆ บนโค้ดการฝัง หรือ (5) ใช้ โพสต์ ส่ง หรือเพิ่มซอฟต์แวร์ใดๆ ซึ่งขัดขวางหรือพยายามขัดขวางการทำงานของโค้ดการฝัง

 • ข้อบังคับด้านความเป็นส่วนตัวของคุณ

  ในฐานะเป็นส่วนหนึ่งของการให้บริการ Zoho PageSense แก่คุณ คุณจะมีโพสต์และปฏิบัติตามนโยบายความเป็นส่วนตัวที่เหมาะสม และต้องปฏิบัติตามกฎหมาย นโยบาย และกฎระเบียบที่เกี่ยวกับการจัดเก็บข้อมูลผู้เยี่ยมชม ทั้งนี้ นโยบายความเป็นส่วนตัวต้องระบุการใช้งานคุกกี้ที่ใช้เก็บรวบรวมข้อมูล คุณต้องไม่หลีกเลี่ยงคุณลักษณะด้านความเป็นส่วนตัวใดๆ ที่เป็นส่วนหนึ่งของ Zoho PageSense

 • ข้อมูลสำคัญ

  ข้อมูลสำคัญรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงหมายเลขประกันสังคมหรือหมายเลขประจำตัวอื่นๆ ที่ออกให้โดยรัฐบาล, หมายเลขบัญชีทางการเงิน, ข้อมูลบัตรชำระเงิน, CVV, ข้อมูลรายงานเครดิตหรือข้อมูลทางการเงินส่วนตัวอื่นๆ, ชาติกำเนิด, ความคิดเห็นทางการเมือง, ความเชื่อทางศาสนาและปรัชญา, การเป็นสมาชิกในสหภาพการค้า, ข้อมูลสุขภาพหรือทางการแพทย์ หรือข้อมูลอื่นๆ ที่อยู่ภายใต้กฎหมายสากล สหพันธรัฐ รัฐ หรือภายในประเทศ หรือได้รับการบัญญัติในปัจจุบันหรือออกกฎหมายนับจากนี้อันเกี่ยวกับการคุ้มครองและความปลอดภัยของข้อมูล คุณจะไม่ใช้ Zoho PageSense ในการบันทึกข้อมูลสำคัญใดๆ คุณสมบัติการบันทึกเซสชั่นของเราจะทำให้คุณสามารถบันทึกเนื้อหา html ของหน้าที่ผู้เยี่ยมชมอยู่ และหากหน้าดังกล่าวมีข้อมูลสำคัญ ข้อมูลนั้นอาจจะถูกส่งไปยัง Zoho PageSense โปรดดู เอกสารความช่วยเหลือ เพื่อทำความเข้าใจมาตรการที่คุณสามารถใช้เพื่อป้องกันการบันทึกข้อมูลสำคัญ

 • สิ้นสุดข้อกำหนดในการให้บริการ

  หากคุณมีคำถามหรือข้อกังวลใดๆ เกี่ยวกับข้อตกลงนี้ โปรดติดต่อเราที่ legal@zohocorp.com