การวิเคราะห์ฟอร์ม—ช่วยลดแรงเสียดทานในการส่งแบบฟอร์มและเพิ่มการแปลงเว็บไซต์

PageSense ช่วยใหุ้คุณแปลงปฏิสัมพันธ์ของผู้เยี่ยมชมของคุณกับแบบฟอร์มให้เป็นข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับการลดลง มุ่งสู่การค้นพบปัญหาต่างๆ และรับข้อมูลที่สามารถนำไปปฏิบัติได้เกี่ยวกับปัญหาที่ผู้เยี่ยมชมแบบฟอร์มเว็บไซต์ของคุณต้องเผชิญ

START MY 30-DAY FREE TRIAL

วิเคราะห์ตัวชี้วัดแบบฟอร์ม

ค้นหาว่ามีผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์กี่คนที่เริ่มกรอกแบบฟอร์มของคุณ และมีกี่คนที่ส่งแบบฟอร์ม เปลี่ยนข้อมูลเชิงลึกที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูลเหล่านี้ให้เป็นการตัดสินใจอย่างชาญฉลาดที่เพิ่มการแปลง 

วิเคราะห์ตัวชี้วัดระดับฟิลด์

มีข้อมูลที่ผู้เยี่ยมชมของคุณลังเลใจที่จะแบ่งปันหรือไม่ พบกับข้อมูลนี้และตัวชี้วัดระดับฟิลด์อื่นๆ ที่ส่งผลกระทบต่อการลดบนฟอร์มของคุณ 

ใช้การแบ่งส่วนที่ทรงพลัง

กรองรายงานการวิเคราะห์ฟอร์มเพื่อดูพฤติกรรมของกลุ่มเป้าหมายที่คุณสนใจ เพียงไม่กี่คลิก คุณสามารถดูว่าผู้เยี่ยมชมจากแคมเปญโฆษณาหนึ่งๆ มีปฏิสัมพันธ์กับฟอร์มบนเว็บไซต์ของคุณอย่างไรบ้าง 

Zoho PageSense ช่วยในการแปลงแบบฟอร์มที่ถูกละทิ้งให้เป็นแบบฟอร์มที่นิยมใช้

Start my 30-day free trial