นำความคิดของคุณมาไว้ในกล่องจดหมายของคุณด้วย Notebook และ Zoho Mail

สร้างและเข้าถึงบันทึกของคุณจากกล่องจดหมายของคุณ เขียนอีเมลพร้อมด้วยบันทึก และเชื่อมโยงบันทึกกับเธรดอีเมลด้วย Notebook และ Zoho Mail

เริ่มต้นใช้งาน

จดบันทึกได้ จากในอีเมล

เข้าถึงบันทึกของคุณและสร้างบันทึกใหม่ได้จากกล่องจดหมายของคุณ เพียงคลิกไอคอนสายไฟที่ด้านล่างขวาของ Zoho Mail แล้วเลือก Notebook

จดบันทึกได้จากในอีเมล

แสดงความคิดผ่านทางอีเมล

ความคิดดีๆ สำหรับอีเมลดีๆ ค้นหาบันทึก คลิกไอคอนจุดสามจุด แล้วเลือกเขียนจดหมาย ชื่อของบันทึกของคุณจะกลายเป็นหัวข้ออีเมล และเนื้อหาจะถูกเพิ่มลงในหน้าต่างการเขียน

เขียนเมล

เปลี่ยนอีเมลให้เป็นบันทึก

เปลี่ยนอีเมลเป็นบันทึกโดยการเปิดอีเมลแล้วคลิกไอคอนเพิ่มจดหมาย เพิ่มความคิดเพิ่มเติมแล้วเลือกสมุดบันทึกเพื่อบันทึก หรือจะลากจดหมายของคุณและวางลงใน Notebook เพื่อสร้างเป็นการ์ดบันทึกได้ด้วย

อีเมลแบบเป็นบันทึก

เชื่อมโยงบันทึกกับเธรดอีเมล

เชื่อมโยงบันทึกเข้ากับเธรดอีเมลที่เกี่ยวข้องเพื่อเพิ่มเติมบริบทให้กับความคิดของคุณ เมื่อคุณกลับไปยังเธรดอีเมลนั้น บันทึกที่เกี่ยวข้องของคุณจะปรากฏขึ้นโดยอัตโนมัติ

เกี่ยวข้องกับเธรด