ส่ง SMS เพื่อติดต่อในทันที

การผสานการทำงานของ Marketing Automation เข้ากับ Twilio และ Clickatel ทำให้คุณสามารถส่งข้อความ SMS ถึงกลุ่มเป้าหมายของคุณได้ คุณสามารถส่งข้อความที่เกี่ยวข้องและปรับให้เป็นเฉพาะบุคคลถึงรายชื่อติดต่อของคุณ และวิเคราะห์ข้อความที่ส่ง ส่งมอบ และที่เปิดได้ในภายหลัง

เริ่มต้นใช้งาน

ทำให้ข้อความเป็นแบบอัตโนมัติ

คุณสามารถรวมข้อความอัตโนมัติไว้ในเวิร์กโฟลว์ระบบอัตโนมัติและส่งการติดตามผลถึงรายชื่อติดต่อของคุณได้

ทำให้ข้อความเป็นแบบอัตโนมัติ

จัดกำหนดการตามเวลา

จัดกำหนดการข้อความเพื่อนำส่งข้อความในวันและเวลาที่เหมาะสม

จัดกำหนดการตามเวลา
ทำให้ข้อความเป็นแบบอัตโนมัติ จัดกำหนดการตามเวลา

ส่งตัวเตือนความจำ

ส่งบันทึกย่อการนัดหมาย ตัวเตือนกิจกรรม ข้อมูลการยืนยัน และการแจ้งเตือนแฟลชเซลล์

ส่งตัวเตือนความจำ

รวมไว้ในเส้นทาง

ในระหว่างสร้างเส้นทางสำหรับลูกค้า ให้เพิ่มข้อความ SMS เป็นขั้นตอนในระบบอัตโนมัติของคุณ ซึ่งทำให้คุณสามารถส่งข้อความที่จัดกำหนดการไว้ได้โดยอัตโนมัติ

รวมไว้ในเส้นทาง
ส่งตัวเตือนความจำ รวมไว้ในเส้นทาง
รวมไว้ในเส้นทาง

ซอฟต์แวร์ระบบอัตโนมัติทางการตลาดที่ส่งมอบผลลัพธ์

เริ่มต้นใช้งาน