วางแผนแคมเปญของคุณจากศูนย์กลาง

แผนที่มีประสิทธิภาพคือรากฐานสำคัญของทุกกิจกรรมทางการตลาด กำหนดเป้าหมาย เพิ่มกิจกรรมทางการตลาด มอบหมายกิจกรรมเหล่านั้นให้กับผู้ประสานงาน และวางแผนการดำเนินการทางการตลาดทั้งหมดของคุณจากเครื่องมือวางแผน เพิ่มกิจกรรมทางการตลาดจำนวนเท่าไหร่ก็ได้ลงในแผนของคุณ ทั้งแบบออนไลน์หรือออฟไลน์ อนุญาตให้ทีมการตลาดทั้งทีมของคุณสามารถดูแคมเปญ กิจกรรม โครงการ และกิจกรรมทางการตลาดอื่นๆ ทั้งหมดที่มีกำหนดการที่จะเกิดขึ้นตลอดช่วงเวลาหนึ่งๆ

วางแผนแคมเปญของคุณจากศูนย์กลาง

ติดตามงบประมาณและ ROI ของคุณ

สำหรับทุกเป้าหมายที่คุณตั้งไว้ คุณสามารถกำหนดหลักเป้าหมายและติดตามความคืบหน้าและผลตอบแทนของคุณได้ วิเคราะห์ต้นทุนต่อกิจกรรมและลดค่าใช้จ่ายที่ไม่จำเป็นและค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมอื่นๆ เพื่อช่วยให้คุณควบคุมงบประมาณและ ROI ของคุณได้อย่างสมบูรณ์

ติดตามงบประมาณและ ROI ของคุณ
ติดตามงบประมาณและ ROI ของคุณ

การวิเคราะห์จุดสัมผัส

ระบบจะติดตามหน้าจุดสัมผัสทั้งหมดของคุณโดยสมบูรณ์ คุณจึงได้รับข้อมูลโดยละเอียด เช่น จำนวนผู้เข้าชมทั้งหมดที่สร้างขึ้นโดยทั้งผู้เยี่ยมชมทั้งที่รู้จักและนิรนาม และการมองเห็นที่สร้างขึ้นในหลากหลายช่องทาง เช่น อีเมล, โซเชียลมีเดีย, SMS และอีกมากมาย

การวิเคราะห์จุดสัมผัส การวิเคราะห์จุดสัมผัส

ทำงานร่วมกันระหว่างทีมต่างๆ

ความสับสนและวันเวลาที่ไม่ตรงกันเป็นสิ่งที่ไม่สามารยอมรับได้ในการตลาด จัดทำแผนแคมเปญอย่างโปร่งใสที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ด้วยการทำงานร่วมกันและประสานงานกับสมาชิกทุกคนที่เกี่ยวข้อง โดยใช้เครื่องมือวางแผนและปฏิทินออนไลน์ของเรา สามารถติดตามผลกับผู้ร่วมงานหลายๆ รายในกิจกรรมต่างๆ ได้อย่างราบรื่นโดยใช้แท็บสำหรับความคิดเห็นและการประเมินผล

ทำงานร่วมกันระหว่างทีมต่างๆ

กลยุทธ์ที่มีประสิทธิภาพและการทำงานร่วมกันอย่างราบรื่นเพื่อบรรลุเป้าหมายของคุณ

ลงทะเบียนฟรี