วางแผนกิจกรรมทางการตลาดและ รับทราบถึง ROI ของคุณ

ด้วยเครื่องมือวางแผนการตลาดจาก Zoho Marketing Automation คุณสามารถวางแผนแคมเปญการตลาดได้จนตลอดกระบวนการ ตั้งแต่การกำหนดงบประมาณไปจนถึงการคำนวณผลตอบแทนการลงทุน รับมุมองของการดำเนินการทางการตลาดที่ครบถ้วน

ขอรับชุดสาธิตการใช้งานฟรี

กำหนดวัตถุประสงค์สำหรับแคมเปญของคุณ

เลือกช่องทางการตลาดที่คุณต้องการทำโปรโมชั่น ไม่ว่าจะเป็นอีเมล โซเชียลมีเดีย หรือสิ่งพิมพ์ และตัดสินใจถึงสิ่งที่ต้องการบรรลุผลด้วยแคมเปญของคุณ รวมถึงกำหนดงบประมาณสำหรับแคมเปญดังกล่าวทั้งหมด

กำหนดวัตถุประสงค์สำหรับแคมเปญของคุณ
ติดตามและคำนวณต้นทุนทางการตลาดเทียบกับผลกำไร

ติดตามและคำนวณต้นทุนทางการตลาดเทียบกับผลกำไร

สำหรับทุกวัตถุประสงค์ที่คุณตั้งขึ้น คุณสามารถกำหนดผลตอบแทนที่คาดหวัง แล้วจึงติดตามผลตอบแทนจริงสำหรับกิจกรรมใดกิจกรรมหนึ่งได้ในภายหลัง วิธีนี้ไม่เพียงแค่ช่วยคุณทำความเข้าใจวิธีการทำงานของแคมเปญเท่านั้น แต่ยังช่วยคุณตัดสินใจว่าควรลงทุนในสื่อประเภทใดในครั้งถัดไปอีกด้วย

ระบบอัตโนมัติทางการตลาด

ซอฟต์แวร์ระบบอัตโนมัติทางการตลาดที่ส่งมอบผลลัพธ์

เริ่มต้นใช้งาน