ระบุว่าใครบ้างที่พร้อมซื้อ

ด้วยลีดจำนวนมากที่หลั่งไหลเข้ามาในแต่ละวัน ระบบจำแนกประเภทและคุณสมบัติของพวกเขาตามความสนใจได้กลายมเป็นสิ่งจำเป็น การจำแนกประเภทนี้ช่วยให้ทีมขายประหยัดเวลาได้มาก เนื่องจากทีมขายจะทราบว่าควรให้ความสำคัญกับใครก่อน

ลงทะเบียนฟรี
ลีดที่เป็นผู้ใช้เพศชาย ลีดที่มีแนวโน้มสูง 84
โปสเตอร์วิดีโอลีดสำหรับหน้าแรก
ลีดที่เป็นผู้ใช้เพศหญิง ลีดที่มีแนวโน้ม 56

ประเมินคุณภาพลีดของคุณ

อีกหนึ่งวิธีง่ายๆ ในการค้นหาผู้มีศักยภาพที่จะเป็นลูกค้าคือการใช้โมเดลการให้คะแนน ซึ่งคุณเป็นผู้กำหนดเกณฑ์และให้คะแนนลีดที่มีคุณสมบัติตามเกณฑ์เหล่านั้น ด้วยข้อมูลการให้คะแนน คุณสามารถประเมินลีดของคุณได้อย่างครอบคลุมและสม่ำเสมอ กระบวนการตรวจสอบคุณสมบัติจะแสดงจำนวนลีดที่มีการเคลื่อนไหวโดยเทียบกับลีดที่ไม่มีการเคลื่อนไหว

แดชบอร์ดคุณภาพลีดเมนูคุณภาพลีด แท็บคุณภาพลีด

ปิดการขายให้รวดเร็วขึ้น

การให้คะแนนและการประเมินลีดของคุณจะช่วยให้คุณมองเห็นภาพที่ชัดเจนว่าคุณควรทุ่มเวลาและทรัพยากรไปที่จุดไหน จัดลำดับความสำคัญของลีดที่ส่วนท้ายของกระบวนการขายที่ให้ความสนใจมากที่สุดและมีแนวโน้มที่จะเปลี่ยนเป็นลูกค้ามากที่สุด ดูแลลีดที่ส่วนบนและส่วนกลางของกระบวนการขายที่ยังไม่พร้อมที่จะเปลี่ยนเป็นลูกค้าต่อไป ช่วยให้ทีมขายมุ่งเน้นเฉพาะลีดที่มีแนวโน้มสูง ซึ่งทำให้สามารถปิดการขายได้เร็วขึ้น

แดชบอร์ดการขายที่รวดเร็วขึ้นระยะของลีด
แดชบอร์ดการกระจายระยะการขาย แดชบอร์ดรายละเอียดการกระจายการขาย

เปรียบเทียบการกระจายระยะของลีด

ติดตามจำนวนลีดในระยะใดระยะหนึ่งในช่วงเวลาต่างๆ ข้อมูลเชิงลึกเชิงเปรียบเทียบเหล่านี้จะบอกว่าลีดมีความคืบหน้าที่จะกลายเป็นลูกค้าของคุณมากน้อยเพียงใด

เปลี่ยนลีดให้เป็นลูกค้าด้วยการตรวจสอบคุณสมบัติให้กับแต่ละโอกาส

ลงทะเบียนฟรี