ศึกษาการโต้ตอบของลีดและปรับปรุง Conversion

ทำการตัดสินใจทางธุรกิจได้ดียิ่งขึ้นโดยระบุ วิเคราะห์ และปรับปรุงจุดสัมผัสของคุณตลอดทั้งเส้นทางของลูกค้า ด้วยการวิเคราะห์จุดสัมผัส ทุกสิ่งที่คุณลงทุนในการโฆษณาสามารถประสบความสำเร็จได้ นำการวิเคราะห์มาใช้สำหรับธุรกิจของคุณ ปรับปรุง ROI และเป็นนักการตลาดที่เชี่ยวชาญยิ่งขึ้น

เริ่มต้นใช้งาน

ติดตามจุดสัมผัสของคุณ เพิ่มจำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์ของคุณ

ผู้เยี่ยมชมมาที่เว็บไซต์ของคุณผ่านหลายที่มา และทั้งหมดเหล่านี้ทำงานเป็นจุดสัมผัส วิเคราะห์จุดสัมผัสของคุณเพื่อทำความเข้าใจว่าลีดมาจากที่ใด แหล่งที่มาใดที่ทำหน้าที่เป็นจุด Conversion ของลีด ต้องใช้การติดต่อกี่ครั้งเพื่อแปลงลีด และอีกมากมาย

ติดตามจุดสัมผัสของคุณ เพิ่มจำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์ของคุณ
ทราบถึงแหล่งที่มาของคุณ ลงทุนอย่างชาญฉลาด

ทราบถึงแหล่งที่มาของคุณ ลงทุนอย่างชาญฉลาด

แม้ว่าจะมีแหล่งที่มาที่ทราบแล้วจำนวนมากที่นำผู้เยี่ยมชมมายังเว็บไซต์ของคุณ แต่มีแหล่งที่มาอื่นๆ ที่ยังต้องพิจารณาอีกด้วย เรียนรู้ว่าแหล่งที่มาใดทำหน้าที่ได้ดีที่สุด ปรับปรุงแก้ไขกลยุทธ์สำหรับกลยุทธ์ที่เพิ่มจำนวนผู้เข้าชม และนำกลยุทธ์ที่ไร้ประสิทธิภาพออกด้วยการวิเคราะห์จุดสัมผัส

แปลงผู้เยี่ยมชมเป็นลีด

การได้รับ Conversion มีความสำคัญเทียบเท่ากับการเพิ่มจำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์ของคุณ ระบุว่าแหล่งที่มาใดนำจำนวนผู้เข้าชมเข้ามาได้มากที่สุด และพวกเขาไปยังหน้าใด ในขณะที่เว็บเพจของคุณก็เป็นจุดสัมผัสเช่นกัน การปรับแต่งเว็บเพจให้ทำหน้าที่เป็นจุด Conversion เช่น แบบฟอร์มลงทะเบียน สามารถพัฒนาธุรกิจของคุณให้ก้าวหน้าได้

แปลงผู้เยี่ยมชมเป็นลีด
ได้รับข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับประสิทธิภาพของแหล่งที่มา

ได้รับข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับประสิทธิภาพของแหล่งที่มา

Zoho Marketing Automation มอบรายงานโดยละเอียดเกี่ยวกับจำนวนผู้เยี่ยมชมและ Conversion ที่แต่ละแหล่งที่มาได้รับ ด้วยข้อมูลนี้ คุณสามารถทำการวิเคราะห์เชิงเปรียบเทียบเพื่อดูว่าจุดสัมผัสใดมี Conversion มากกว่า และจุดใดที่ต้องปรับปรุง

ซอฟต์แวร์ระบบอัตโนมัติทางการตลาดที่ส่งมอบผลลัพธ์

ซอฟต์แวร์ระบบอัตโนมัติทางการตลาดที่ส่งมอบผลลัพธ์

เริ่มต้นใช้งาน